Oldernlogika

as kabinetsmoatregeln
gain pluzzen mor
bloots minnen vertonen
zit je as laand
mit de brokken

vanwege wantraauwen
en onzekerheden
stagneren uutgoavepetronen
en blift kaptoal aan
d’ekonomie onttrokken

eltje ©