Buurman Jan – lollepot

“Der binnen lu dij al joarenlaank aan t drammen binnen om t nait normoal te vinden as je zeggen dat ter mor twij geslachten binnen. Dat soort lu wil zulf bestìmmen wat of ze binnen. En ze verplichten mie om dat ook as vaststoand gegeven aan te nemen.”

“Kovvie?” Ik bruukde buurman Jan zien oadempauze om hom gaauw n kop kovvie en n hombe kouke onder de neuze te schoeven. Hai haar doar mor zuneg tied veur, want hai ging vot wieder mit woar e bleven was.

“Kiek, der binnen zulfs politisi dij in n wet vastleggen willen dat je n dikke boute kriegen as je ontkìnnen, dus zeggen of schrieven, dat ter biologisch gezain meer as twij geslachten binnen. Waist wat ter din gebeurt? Tja, wat dochst van n man dij mit de wet in d’haand zok as zulfbenuimde vraauw mengt maank vraauwlu onder de douche bie sportgelegenheden of zok overploatsen let noar n vraauwengevangenis. Of Hinderk dij as Hindrika op de 100 meter sprint alle vraauwlu d’hakken zain let. Mien ol opoe zee vrouger al: rechten en avvekoats road brengen lu tot n vrumde doad.

“Zo, dien ol opoe haar der wel kiek op,” zee ik.

“Krek, dat haar ze,” zee buurman Jan. “Vertraauwen is goud, kontrole is ja beter. Man, in wat veur wereld leven wie ainglieks. Nog even en aine stuurt zokzulf noar believen op pad: op moandag as “l”, op dinsdag as “h”, op woensdag as “b of t” en in t weekend as “i of q”. Letters zat ja.

Ik zeg die dit: doar dou ik nait aan mit. Ze kinnen om mie de pot op. Nou ja, “pot” is vast ook zo’n woord dat in de woordenschat van transgenderdrammers nait veurkomt. En dat terwiel t gewoon n verkörten is van lollepot. Dat is n stainen pot mit goaten in t deksel woarin ze vrouger vuur deden. Dij wer dou bruukt deur vraauwlu. Dij waarmden zo heur billen en geslachtsdailen. Dat nuimden ze vrouger ‘lollen’. Ik kin t ook nait helpen, mor zo is t kommen dat ‘pot’ bruukt wer veur wellustege vraauwlu. Vraauwlu dij zok waarmden aan aanswat as n man. Tja, en vanzulf heurde je rondom dij pot voak òlwieveproat. Mor ik dwoal òf. Ik wil der mor even mit zeggen dat ik de twij geslachten, ook in onze toal, in ere hol. En doar moaken uutdrokkens, gezegdes en spreekwoorden ook onderdail van uut.

t Komt mie zo veur dat dij genderchaoten t zicht op de waarkelkhaid totoal verloren hebben. Elk dailt zokzulf mor in n hokje in. Loat t mor gewoon blieven bie man- en vraauwlu, omreden ‘lu’ hebben wie neudeg. Vaklu! Mor ja, veul jonkgoud wil gain haile weke meer waarken en wil laiver omdiedeldaantjen. Mor ze teren wel op de welvoart dij onze generoatsie meugelk moakt het. Wie waarkten vrouger zes doage in de weke en hebben zo ons penzioun opbaauwd. De jonge generoatsie denkt net aansom: dij wil eerst heur tralala-hopsassa, mor vergeten dat ze din tot aan t ìnde van heur leven pokkeln en knooien mouten om rond te kommen. Kom, ik goa weer noar mien cisgender, noar mien Griet. Tjeu.”

En vot was buurman Jan. Ik docht nog even noa over t gendergedou. Respekt hebben veur mekoar en elk in zien aigen weerde loaten mout van ale kaanten kommen. Dat mout je mekoar nait opdringen. Mor ja, overaal zitten nou ainmoal misgenders tussen.

Mor goud: gezain d’energiepriezen overweeg k nou om toch mor n lollepot aan te schavven…..

Buurman Jan – worst

“Hest ook lezen? Aal meer lu perbaaiern op aal meer zoaken te bespoaren. Ze nuigen bieveurbeeld aal minder veziede, omreden ze loaten zok de koulkaaste nait meer leegplundern. t Wordt aal mit mekoar veul te duur.”

“Dat heb k ook lezen,” zee ik. “Wie leven in n minne tied en t wordt ter nait beter op.”

“Inderdoad,” zee buurman Jan. “Dou corona de kop opstak begonnen lu schietpepier te hamstern en t schient dat ze nou stoadegaan deur heur veurroad hìn binnen. Lu dij eerst nog thuuswaarkten goan op t heden noamelk laiver noar t pand van heur waarkgever. Zo bespoaren ze op kovvie, stroom, gas en dus ook op schietpepier.”

“t Kin roar verkeren in de wereld,” zee ik.

“Krek,” ging buurman Jan wieder. “En ik heb ook lezen dat aal dat bespoaren slecht is veur joen laifdesreloatsie. Veul partners schienen zok veur d’aander te schoamen. Dat laaidt tot irrigoatsies.”

“Irritoatsies,” verbeterde ik.

“Dat zee ik,” zee buurman Jan. “En as de laifde lidt din zit je der mit, zee mien ol opoe vrouger aaltied. Man, dij draait zok om in heur graf as ze heurt dat ter op t heden n ploug doedels is dij opropt om alle snikkels van snokkels dij vlais eten te negeren. Mien Griet heur swoagertje Evert mag doarom van zien Geertje nait meer noar slagter Knak. En dat terwiel Evert stoapelgek is op n kabbenoadje, n broodje gakbaal of n vrizze worst. Kiek din lidt de laifde pas echt. Mor goud, ik goa weer noar mien Griet. As dij ook mit bespoarmeneuvels begunt kom k hier van de weke wat voaker. Tjeu!”

En vot was buurman Jan. Ik docht aan peerdeslagter Poater. Dij haar vrouger n slagterij bie ons in t Loug. Dij was nogal gek op zien vraauwelke klanten. Doarom haar hai ook hail filaain n spreuk boven zien teunbaanke hangen. Dij luudde:

‘Genotter van de worst van Poater, omreden din wor je wakker zunder koater.’

Tja, tegenwoordeg zol je doar nait meer mit votkommen deur ìnkeld te zeggen: t zal mie worst wezen…..

%d bloggers liken dit: