BUURMAN JAN – Flòiten

BUURMAN JAN – floiten….

k Zat te wachten op buurman Jan dij, zo as gewoonlek om dis tied, even op de kovvie kwam. Aal flòitende kwam hai binnen……

“Bist aan t repeteren veur t songfestival?” vruig k verboasd. “Kovvie?”

“Joa, wel kovvie, mor nee, gain songfestival. k Heb lezen dat ter n tekört is aan leerkrachten. En om dat op te lözzen kinnen ze ook lu bruken dij der nait veur deurleerd hebben. Peerdeslachter Poater en elektrisch Eppie kinnen zunder onderwiespepieren helpen t tekört op te lözzen. En ik dus ook. Doarom bin k alvast laidjes aan t leren.”

“Zo, dat is nait mis. Mor hest wel ains n klazze van binnen zain?” wol k waiten.

“Zeker wel,” zee buurman Jan. “Der binnen zulfs klazzen bie dij k wel dreumen kin, omreden mien juvven en meesters moggen mie vrouger zo geern lieden dat ik n poar joar extroa blieven mog. Ik kin mie dus goud inleven. En as je t goud beschaauwen is der nait veul veraanderd. In Hoogeveen komt ja n Sjerrie Baudet-school. Nou doar leren ze de kinder steertdailens.”

“En ze leren dat ze zok elitair vermenegvuldegen kinnen,” zee ik.

“Tja, overaal hejje pluzzen en minnen,” zee buurman Jan. “Kiek, steertdailens heb k vrouger ook ja leerd. Ik kin doar zo terechte. Boetendes kin k meroakel goud mit kinder omgoan. k Heb guster nog de beudel van d’overburen d’oren wossen. Dij ston tegen mien hege aan te pizzen.”

“Nou, dat belooft wat,” zee k bezörgd.

“Och, t het veul veurdailen,” zee buurman Jan. “Ik heb heurd dat n haandstok en n rolloator in t onderwiesleerpakket kommen. Zulfs n scootmobiel beheurt tot de meugelkheden. Gezain de stiegende zörgkosten sorteer ik alvast even veur. As k ze neudeg bin vergoudt mien waarkgever dat. Op dizze menaaier heb k gain aigen riziko. Kom, ik goa noar mien Griet. Dij wil heur tanden ook in t lesgeven zetten. Tjeu!”

Ik ruip buurman Jan nog noa dat hai en zien Griet der nog ains goud over noadenken mozzen, mor heur besloet ston bliekboar vast. Mien ol opoe zee vrouger din aaltied:

Wat helpt flòiten as t peerd nait miegen wil…….

Buurman Jan – keudelkoemke

“Wat zugst ter ja radbroakt uut, kirrel. Hest nait goud sloapen vannacht?” Buurman Jan was aanschoven veur zien kovvie mit kouke en zag der nait hail florizant uut.

“Der is niks mis mit mien sloap, mor volgens mien Griet wel. Ik snurk elke nacht as n modde mit 10 biggen zegt zai. Zai stöt mie elke nacht wel 10 moal wakker. Mor dat is t slimste nait. Zai het zokzulf autodidaktileerd tot sloapdeskundege. Zai wait nou zoveul van sloaperij dat elk heur inhuren kin. Heur adviesburo hait ‘Nust Zacht’ mit n knipoog noar rust zacht. Op heur advies sloap ik nou op mien zied, drink ik soavends gain potje bier meer en heb k mien kopkuzzen omhoog doan.”

“Wat, dien Griet is sloapdeskundege? Hou verzint ze t,” zee ik verboasd.

“Proat mie der nait van,” zee buurman Jan moudeloos. “Ik heur d’haile dag niks aans as verhoalen over sloapholdens. Mien Griet gooit mie der dood mit en ik bin proefkniene. Ik mos gusternacht sloapen in de keunenkleke holden. Volgens heur sloap je din mit n kompleet ontspannen rogholden. En eergusternacht mos k liggen in d’oapholden. Volgens mien Griet slinger je din ontspannen van dreum noar dreum. Kiek sloapen as n meulenwiek was nait meugelk, omreden doar is ons bèrre nait braid genog veur. Doarom mout ik aankommen nacht de flamingoholden uutperbaaiern. Din lig k mit ain bain laankuut en heb k d’aander optrokken. De voude van mien opgetrokken bain ligt din onder de kude van mien aandere bain.”

“Zo, doar most wel goud smui veur wezen. Ast mor gain kramp in de kuten krigst,” zee k gnivvelnd.

“Man, k zai nou al tegen de nacht op,” zee buurman Jan en hai klonk slim delesloagen. “Mor dat is t slimste nait. Mien Griet verkocht ter ook nog kuzzens bie, want mit n goie kuzzen veurkom je dat je snachts aal wakker worden deurdat je vanwege piene in de nekke of in de kop nait in sloap kommen. Heur anti-snurk kuzzens binnen vuld mit hailzoame boukwaidedoppen mengd mit linksomgedraaide dummiekörrels. Omdat je doarop goud uutrusten krieg je ook gain last meer van zeubranden, navvelsoezen, hoge blouddruk, zinkens in de knijen, wintervouten en braaiaarms. Mor kom, ik goa weer noar mien Griet. Ik mout heur helpen mit t vullen van heur kuzzens. Zai rekent op n verkoopsukses! Tjeu.”

Ik docht: t is mor te hopen dat hai vannacht gain sloap in t bain krigt. Mien òl opoe roadde mie vrouger aan dat, as k nait sloapen kon en de nacht dus wat kört was, ik mit mien doemen in d’haand sloapen goan mos. Din sluip ik wel vief ketaaier in t uur en wer k de volgende mörgen aal flòitpiepend as n keudeldoemke wakker.

As n keudeldoemke? Inderdoad, en dat is gain vogeltje op ain bain….

%d bloggers liken dit: