Privacyverklaring

Contactgegevens: E. Doddema
Skiramere 10
9617 EK Harkstede
Email adres: eltjed@gmail.com

Website: https://eltjedoddema.wordpress.com

Eltje Doddema is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Behalve de, door de volgers zelf verstrekte emailadressen, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
* Voor- en achternaam
* IP-adres
* Locatiegegevens en/of dat je via een andere website bij mij terecht komt
* Gegevens over jouw activiteiten op deze website
* Lijst met contactgegevens van de bezoeker via een app
* Internetbrowser en apparaat typeDe gebruikte social media plugins worden gebruikt om de bijdragen op Kopschraberijen te verspreiden.

Kopschraberijen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact via eltjed@gmail.com. Dan worden de gegevens verwijderd.

Kopschraberijen verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van de posts;

– Het email adres wordt gebuikt zolang een volger de site blijft volgen;

– Het email adres van volgers wordt niet aan derden verstrekt;

Kopschraberijen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, behalve die welke door WordPress zelf worden verzameld;

– U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kopschraberijen;

– U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eltjed@gmail.com;

Kopschraberijen wil u er top wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons;

Kopschraberijen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via eltjed@gmail.com;