Posts by eltjedoddema

Buurman Jan – Herman

“Schenk mie nog mor aine in. Op ain bain kin k ja nait lopen.”

Buurman Jan haar d’eerste kop kovvie nog mor zuneg op. “Zo, wat zetst ter deur, ja,” zee ik. “Bist uutdreugd?”

“Nou nee, mor ik heb van de weke lezen dat n nij onderzuik aantoond het dat kovvie goud is veur t haart,” zee buurman Jan. “Nou, dat komt in dizze minne tied goud van pas. Man, der gaait ja gain dag veurbie of dij is der slimmer aan tou as de veurege. Dus n bak leut kin gain kwoad. Boetendes monter je doar van. op. En je mouten t ter van nemen zolaank t nog kin. t Zol mie niks verboazen as kovvie ook stinkend duur wordt. Mien ol opoe zee vrouger: beter te duur as nait te kriegen. Mor je mouten kèrke wel midden in t dörp loaten. As d’infloatsie nog slimmer wordt röt Nederland stoadegaan onder onze vouten vot. Doar is t stikstofperbleem niks bie.”

“t Is inderdoad nait bèst,” zee ik. “Kiek, hier is dien twijde kop kovvie.”

“Daanje,” zee buurman Jan. “Waist traauwens wel dat stikstof ainglieks nait verkeerd is. Ik las dat ter n tekört aan is. Veur t moaken van gist bruken ze noamelk stikstof. En zunder stikstof gain gist. Mor vanwege d’hoge gaspriezen wordt dat sikkom nait meer produseerd. Der binnen braauwerijen dij nou al in de perblemen kommen. En wat dochtst van bakkerijen. Van locht kin je gain brood bakken.”

“Nee, dat is n woarhaid as n kou,” zee ik.

“Krek,” zee buurman Jan. “Nog even en lu goan weer aan de loop mit n pot vol Herman. Noa anderhaalve weke wat omfoeveln kin je der brood van bakken. Je verdailen t noa 9 doage in 3 porsies. Aine om te kokkerellen, aine om vot te geven en aine om weer opnij te begunnen. Din komt Jan Splinter nuver deur de winter. Kom ik goa noar mien Griet. Dij is handeg mit alles wat mit potjederijen van doun het. As wie Herman goud aanpakken zit ter volgens mie wel handel in. Tjeu!”

Tja, loat Griet en Jan mor schoeven, docht ik. Traauwens: in ons laand is deur d’handel en wandel van de boeren volgens deskundegen veul teveul stikstof. Ze worden doar deur sommegen al veur verketterd. De braandstoapels worden al optrokken. Mor onverwacht keert t tij: onze boeren worden onze reddende stikstofengeln. Dij installeren aalmoal n gistdepot om heur mizze om te zetten in gist.

Ik heb al n slogan veur op d’omgekeerde vlagen:

‘Herman, voor elke pul en pan!’

Buurman Jan – lollepot

“Der binnen lu dij al joarenlaank aan t drammen binnen om t nait normoal te vinden as je zeggen dat ter mor twij geslachten binnen. Dat soort lu wil zulf bestìmmen wat of ze binnen. En ze verplichten mie om dat ook as vaststoand gegeven aan te nemen.”

“Kovvie?” Ik bruukde buurman Jan zien oadempauze om hom gaauw n kop kovvie en n hombe kouke onder de neuze te schoeven. Hai haar doar mor zuneg tied veur, want hai ging vot wieder mit woar e bleven was.

“Kiek, der binnen zulfs politisi dij in n wet vastleggen willen dat je n dikke boute kriegen as je ontkìnnen, dus zeggen of schrieven, dat ter biologisch gezain meer as twij geslachten binnen. Waist wat ter din gebeurt? Tja, wat dochst van n man dij mit de wet in d’haand zok as zulfbenuimde vraauw mengt maank vraauwlu onder de douche bie sportgelegenheden of zok overploatsen let noar n vraauwengevangenis. Of Hinderk dij as Hindrika op de 100 meter sprint alle vraauwlu d’hakken zain let. Mien ol opoe zee vrouger al: rechten en avvekoats road brengen lu tot n vrumde doad.

“Zo, dien ol opoe haar der wel kiek op,” zee ik.

“Krek, dat haar ze,” zee buurman Jan. “Vertraauwen is goud, kontrole is ja beter. Man, in wat veur wereld leven wie ainglieks. Nog even en aine stuurt zokzulf noar believen op pad: op moandag as “l”, op dinsdag as “h”, op woensdag as “b of t” en in t weekend as “i of q”. Letters zat ja.

Ik zeg die dit: doar dou ik nait aan mit. Ze kinnen om mie de pot op. Nou ja, “pot” is vast ook zo’n woord dat in de woordenschat van transgenderdrammers nait veurkomt. En dat terwiel t gewoon n verkörten is van lollepot. Dat is n stainen pot mit goaten in t deksel woarin ze vrouger vuur deden. Dij wer dou bruukt deur vraauwlu. Dij waarmden zo heur billen en geslachtsdailen. Dat nuimden ze vrouger ‘lollen’. Ik kin t ook nait helpen, mor zo is t kommen dat ‘pot’ bruukt wer veur wellustege vraauwlu. Vraauwlu dij zok waarmden aan aanswat as n man. Tja, en vanzulf heurde je rondom dij pot voak òlwieveproat. Mor ik dwoal òf. Ik wil der mor even mit zeggen dat ik de twij geslachten, ook in onze toal, in ere hol. En doar moaken uutdrokkens, gezegdes en spreekwoorden ook onderdail van uut.

t Komt mie zo veur dat dij genderchaoten t zicht op de waarkelkhaid totoal verloren hebben. Elk dailt zokzulf mor in n hokje in. Loat t mor gewoon blieven bie man- en vraauwlu, omreden ‘lu’ hebben wie neudeg. Vaklu! Mor ja, veul jonkgoud wil gain haile weke meer waarken en wil laiver omdiedeldaantjen. Mor ze teren wel op de welvoart dij onze generoatsie meugelk moakt het. Wie waarkten vrouger zes doage in de weke en hebben zo ons penzioun opbaauwd. De jonge generoatsie denkt net aansom: dij wil eerst heur tralala-hopsassa, mor vergeten dat ze din tot aan t ìnde van heur leven pokkeln en knooien mouten om rond te kommen. Kom, ik goa weer noar mien cisgender, noar mien Griet. Tjeu.”

En vot was buurman Jan. Ik docht nog even noa over t gendergedou. Respekt hebben veur mekoar en elk in zien aigen weerde loaten mout van ale kaanten kommen. Dat mout je mekoar nait opdringen. Mor ja, overaal zitten nou ainmoal misgenders tussen.

Mor goud: gezain d’energiepriezen overweeg k nou om toch mor n lollepot aan te schavven…..

%d bloggers liken dit: