Posts tagged “middenstand

Kontrole

De kosten van administratieve rompslomp voor burgers en bedrijven zijn, volgens het kabinet, de afgelopen jaren met ruim 2,5 miljard euro verminderd. Om beter te kunnen bepalen of de kosten van nieuwe regeldruk opwegen tegen de economische en maatschappelijke voordelen, komt er per 1 juli 2017 een nieuw en onafhankelijk ‘regeldrukcollege’……..

Eltje Doddema

Eltje Doddema

Agrezzie

Uit een veiligheidsmeting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid blijkt dat er elke dag 600 winkelmedewerkers worden bedreigd en geconfronteerd met lichamelijk of verbaal geweld. In totaal gaat het om 180.000 incidenten per jaar. In oktober 2010 werd er trouwens in België al een soortgelijk bericht gepubliceerd over de toename van geweld tegen winkelpersoneel in Antwerpen.

En de politiek bij de politie maar blind blijven bezuinigen en reorganiseren……….

Agrezzie
%d bloggers liken dit: