Wekken

vrouger
betrof t
de worrel en
gruine boon

nou
gaait t
om indruk
en uterlek vertoon

eltje ©