De georganiseerde misdaad richt zich steeds meer op zorgfraude. Zorggeld wordt gebruikt om criminele ­activiteiten te ondersteunen De verbinding tussen onder- en bovenwereld wordt ook hier zichtbaar……….

Eltje Doddema