Posts tagged “woorden

Mit aandere woorden: aal

Aal

As je t nijs op televizie of van n kraant onder d’ogen kriegen, zol bie joe de gedachte wel ais opkommen kinnen: t Is ain ellÌnde, aal ellÌnde? Wat je toch nait aal te zain, te lezen en te heuren kriegen. t Liekt wel of t nijs, wat dat betreft, aal doage t zulfde is. t Gevolg is, dat je der aan wìnnen. Je kieken der in t lest nait meer van op en das aalderdeegs slim zörgelk. Je worden as t woare immuun veur aal dij beelden dij joe veurschuddeld worden. En aal noar gelang joen gemoud, wor je der nait meer hait of kold bie.

Aalhouwel: aalgedureg schrik je even op, je binnen aalderdeegs n ìnkeld moal van streek. Veuraal ast aal te dicht bie komt. Mor de mementen dat je van schrik en aalternoatsie gain woord meer uutbrengen kinnen, worden aal zeldzoamer.

“t Zal aal wel woar wezen,” zeggen ie? Heur ik doar wat onverschil uut? Vast aal. Hou din ook, t is aal wat tussen de mìnsen onderling. Nou binnen der aaltied lu dounde om te perbaaiern t weer in orde te moaken. Voak is dat aal muite veur niks. En je waiten ja wel: aals te goud is aandermans gek. t Is en blift onder mekoar voak ain en aal hikhakkerij of nog slimmer.

t Kin wezen dat t bie joe aal rozegeur en moaneschien is. Dou joen best om t zo te holden, en hol ze ale zeuven op n rieg. In t aalgemain is t zo dat meleur elk overkommen kin. Ook al heb je n kop as n aalmenak, bin je n aalbegeer of n aalbestel. En ook in materiële zin kin t aal tegen zitten, omreden: aal holt is gain timmerholt.

Ain ding is zeker. Je hebben t aal nait in d‘haand en t kin aal mit of aal tegen zitten. Hopelk vaalt t veur joe aal tou.

eltje ©

LINK noar de e-bundel van KOPSCHRABERIJEN

Nevenschoades

Nevenschoade

mantels bedekken
makoabere leugens over
geweld
en massamoorden

veronderstellens
worden woarheden vol
aannoames
in warrege woorden

slachtovvers binnen
onverkloard vogelvrij en
ondergeschikt
aan leven en dood

collateral damage
wordt aksepteerd en zet
konfliktbarometers
daip in t rood

eltje ©

Mit aandere woorden: road

Road

In elke gemainte wordt ter deur de verantwoordelken wikt en wogen hou of der mit de sìnterij omsprongen worden mout. n Aangelegenhaid dij bie Jan Pebliek voak gemengde reaksies opropt. Der binnen lu dij overaal road op waiten mor vergeten dat ze mit moat en tied te roade goan mouten. Dij brengen din ook voak de haile boudel op roaden. Doarnoast hejje de lu dij n road in de wind sloagen omdat ze mainen dat goie road te duur is of omdat ze waiten dat veul road nog gain boat is.

Mor ja, dij nait te roaden is, is nait te helpen. t Is zulfs zo dat ain, dij gain road hebben wil, t op stelten slepen mout. Din mouten ze weer bie n aander te roade goan dij der meschain wel weer road op wait. As je hailendaal roadeloos binnen, kin je der aaltied nog n nacht over sloapen, omreden nacht bringt road. Vast staait: komt tied komt road. Ook as je joen handen gain road en joen bek gain moat waiten.

Dat geldt ook veur de roadsleden in de gemainteroad. Ook as dij zich n moal gain road waiten. Veur heur is t in elks geval roadzoam dat ze in de roadszoal de roadsbesloeten pas nemen noa riep beroad en noa t goud roadplegen van de roadsstukken. En dat vaalt soms nait tou, omreden t binnen voak komplede roadsels.

Traauwens: kinnen ie roaden wanneer de hoaze de tanden t mainste zeer doun? Roadselachteg? Nou t vaalt tou. Ik zal t verroaden. As de hond hom gript. Dudelk toch. Nou wait ik dat roaden en gizzen twij ongewizzen binnen doarom nog ain.

Wat was was veurdat was was was?

Wellicht mout je nog even roadsloagen en bie n aander te roade goan. Ik geef joe ain road mit. Wor nait roadeloos as je t antwoord nait roaden.

eltje ©

Gedachtegang

Gedachtegang
gedachten
worden woorden
as je ze doar
onderbrengen

achter mekoar
ontstoan zinnen
dij in de hitte
soms verzengen

standpunten
betrekken stellens
en meten krachten
in n toalstried

over onderwaarpen
dij mitwaarken
in de tegenwoordege
of verleden tied

eltje ©

%d bloggers liken dit: