Posts tagged “woord

Woordfratsen: schoot

Gusteroavend schoot mie opains wat in t zin en ik docht: ‘schoot’, dat is n woord woar je wat mit kinnen. Ie hebben der vast ook mit te moaken had. Of hebben ie vrouger nooit bie aine op schoot zeten? Doar huif je vast nait laank over noa te denken. En moggen ie wat vergeetachteg wezen: t schut joe vast nog wel te binnen.

Mor ja, wat het dat nou mit ‘schoot’ te moaken. t Woord “schut” is ja de verleden tied van t waarkwoord schaiten. Nou ik zol zeggen: lees wieder.

Wozzen ie dat vrouger n ‘schoot’ n langwaarpeg witbroodje was? Dat waren nog ais tieden, lu. Je kregen dou bie n bakker drij schoten en drij bollen veur n kwartje. Of dat op de kermis ook zo was kin k joe nait vertellen. Dou waren der wel schaittìnten mor doar verkochten ze gain schoten. Alhouwel: in zekere zin netuurlek wel. As je doar schoten kochten kon je op n roze kuren. En schoot je mis din haar je der noast schoten.

In t Nederlands zee aine din: “Ik heb misgeschoten.” Mor ja, dat woord komt van ‘schieten’. Dat woord bruuk je in t Grunnegs voak as joen biedroage n strontproatje is, bieveurbeeld as aine zok in de boksem scheten het.

Mor goud: om t nog even (on)dudelker te moaken t volgende:

As lu n kenon òfschaiten schieten aandern zok voak in de boksem. Meschain is der wel aine dij zok van benaauwdeghaid van d’hakken schit. n Dikke schietboudel dus. En dat is gain kermisattraksie. Nee, dat nuim je n schaittìnde. Dij ston vrouger tussen de bak van Londen en t tìntje van Van Ledderom.

Tja, zo was k aal denkende en schrievende mit dizze biedroage schier opschoten. En dou k kloar was haar k tied veur n borrel. Of in schippersjargon: “t Was schoot aan…….”

Zoepen

Veul lu goan geregeld op vekansie noar t boetenlaand, omreden op t weer in onze kontraainen is nait veul vertraauw. Ze zuiken doarom de zunne op. Ze willen nait zo wit veur de borst wezen as n hìnne dij uut t zoepenvat red is. Doarom wat meer over t woord “zoepen”.

Regelmoateg drift ter de leste tied n zoepenlocht over dij nait veul gouds veurspelt. Doar kin din ook aldernoarst veul wotter uut valen. Verzoepen doun wie hier gelokkeg (nog) nait. Zörgen doarover huiven wie ons ook nog nait te moaken, ondanks t bruikaseffekt. Nee, wie kinnen ons nog gerust zaik eten aan gaalsteg spek en zoepenbrij.

Nou binnen wie in onze femilie nooit zo zoepenbrijachteg wèst. Ainmoal het mien opoe mie zoepen-melen-annieskesbrij veurzet (n schier woord veur t skrebbeln in t Grunnegs). Nou, ik wuir doarvan zo wit as zoepen. Vanòf dij tied lusde ik doarom gain zoepengört of zoepenbrood meer.

Toch waren der lu dij zokswat vrouger drij moal op n dag kregen. Smörgens brood mit zoepenbrij, om middag praan mit spek en zoepenbrij noa, en soavends zoepenbrij mit praan. Je zollen der maal van worden van dij zoepenboudel.

Mor goud, op t heden is zoepen ook in, mor din as n krieger. Veuraal t jonkgoud geft zok over aan de zoeperij, omreden der binnen gounent dij allìnt mor feest vieren kinnen as t n zoeppartij wordt. Veur je der op verdocht binnen, binnen ze n zoeplabbe of n zoepkaalf. Of je din t zolt in de zoepenbrij nog verdainen is nog mor de vroag.

Ach, ie kinnen zo aine aaltied nog om bosschop sturen om n snee zoepen en n hoaneaai, nee din?

%d bloggers liken dit: