Buurman Jan – dik

“Hest t zeker wel mitkregen: de begunnende ondergang van wereldwied, zeer gewoardeerde literatuur. Aal in gang zet deur n stèltje mentoal gemankeerde maxi-kneuzen.”

Buurman Jan nam d’eerste slok van zien kovvie en hapde in zien kouke.

“Doar kon je ja nait omtou,” zee ik. “Media-aandacht zat.”

“Dat zee ik,” ging buurman Jan verder. “En ik zeg die dit: dit virus is haardnekkeger as Corona. Lu dij mit dit virus besmet binnen verspraaiden heur onhaail aal wieder. t Is n soort van sektegebeuren. n Monster dij kans zugt om mit zien tentoakels d’haile wereld in zien greep te kriegen. Der binnen ja lu zat dij der gevuileg veur binnen.”

“Vandoar ook ja mìnsDOM,” zee ik.

“Dat zee ik,” zee buurman Jan. “Mor dat is t slimste nait. Lu hebben nait in de goaten dat t bewust verhinneweren van aandermans kunst en kultuur d’oorzoak is van aal meer onderling onbegrip en zulfs hoat. Mor voak denken lu: loat mor waaien en goan over tot d’orde van de dag. Of beter zegd: tot d’orde van de dag dij nait meer van guster is. Nee, t nait-meer-van-dizze-tied virus is op termien fatoal. Man, lu binnen tegenwoordeg ja gevuileger veur n slechte internetverbinden as dat ze zok drok moaken om de gevoaren van senzuur. Nee, dij mitlopers lopen op n duur aalmoal as n zombie in t gereel en duurven aandern gain giebeltriene, mafkees, maal jan of boeskoolsjoerd meer te nuimen. Nou, veur mie binnen t aalmoal jankerds en kounavvels.”

“Paas mor op,” zee ik. “Nuim dien Griet mor gain eelske medde. Waist nooit wat ter van komt.”

“Nou dat vaalt tou,” zee buurman Jan. “Mien Griet en ik goan aankommen weke op dieet. Deur aal dij wokerij wordt t ons dik van achtern en wie willen onze goddelke liggoamen geern holden. Kom, ik goa gaauw noar heur tou. Wie willen dammeet ons diëetplan opstellen. Tjeu.”

Buurman Jan luit mie achter mit dezulfde zörgen as dij van hom en zien Griet. t Lèste woord was der ook vast nog nait over zegd. Wie goan n onzekere tied tegemuide.

Ain ding is wel zeker: dat zit ter dik in……..

Tussen de regels deur – dik

In onze tied, dij volgens sommegen nait meer van dizze tied is, binnen der wereldwied lu op oorlogspad om zok om duustere reden te wreken aan aandermans gewoardeerde literatuur, kunst en kultuur. De gevolgen van dizze woke-kruustochten binnen op termien dezastreus, omreden dizze gekte is gain schietscheterghaid.

Der stoan al veul woorden op heur swaarde woke-lieste, mor t zit ter dik in dat t woord ‘dik’ ain van de volgende slachtovvers wordt. As je der acht op geven is t net of der gain dikhoeden meer rondlopen. Ook n dikke moeke, n dikke barries, n dikke boer, n dikke vreterd, n dikkop of n dikschieter stoan op t punt om in de vergetelhaid te verdwienen. t Ligt ter wokedik bovenop.

Mor ‘dik’ is joe vast nait vrumd. t Zit ter noamelk dik in dat joe vrouger ook wel ains n dikke deugnait wèst binnen. En meschain bin je lèstdoags wel dik aan de swier west en bin je dou dik doen op huus aangoan. Hopelk nait mit d’handen aan t stuurrad, vanzulf. Ik hoop aaltied dat dij lu pakt worden en n dikke bekeuren kriegen. Lu dij mit draank op achter t stuur kroepen heuren n zetje bie n dikschieterliere in t hok te zitten. En ik zeg joe: doar kin je nait lekker dikkedakken. Meschain n bordje dreuge dikke ries of zokswat. Traauwens: bie Dik Trom waren t ook nait aaltied potten van Egypte.

Mor ik dwoal òf van woar t om gaait. As woke-terreur nait de kop indrokt wordt zal de wereld aal kèller en leger wordten. Sensuur draait n demokroatsie noamelk binnen de körtste keren de nekke om. En doar zol elke nait-woker zok slim dik om moaken mouten.

Dik dus. Aldernoarste dik. t Zol toch slim schaande wezen as t volgende mysterie nait meer van alle tieden wezen zol.

Waiten joe wel dat ‘dik’ van vraauwlu ‘manlu’ moakt?

Hou of dat meugelk is? Nou, gewoon.

De vraauw en ik waren gusteroavend mit 150 man dik op n bruloft…….

Buurman Jan – man

“Kovvie?” De vroage was overbodeg mor in de sleur dou je wel ais wat ja.

“En kouke,” zee buurman Jan. “Joa, lekker, k bin der aan tou. Mien Griet en ik binnen guster even noar swoagertje Tjapko en zien vraauw wèst. Dij haren n lutje potje kregen. Dou wie aanrieden kwamen zagen wie in heur veurtoene n grode opbloasschilderspalet stoan. Ik wos nait aans as dat ter bie zoksoort gelegenheden n opbloaspobbe stoan zol zodat je zain konden van welk geslacht t noageslacht is. Mor hier konden wie gain sokkeloa van moaken.”

“Tja, t is zo karneval. Dij waren vast al mit de veurberaaidens bezeg,” zee ik.

“Heb de gugel der mor mit,” zee buurman Jan. “Mor goud, wie waren slim benijd wat of t worden was en hou de noam wezen zol. Nou ik kin die dit zeggen: t kind mag t zulf kaizen. Tjapko en zien vraauw spreken dij boksemschieter vanòf t begun bie toerbeurt aan mit Nowa, Nona, Nanno of Nora en ook nog mit of zunder “h”. Kiek, op t mement dat t potje zien aigen noam meermoals zulf zegd het wordt dat hom.”

“Tja, wat mout ik doar nou van vinden,” zee ik.

“Dat zeg ik,” zee buurman Jan. “Mor dat is t ainege nog nait. t Kind mag ook zulf kaizen wat veur gender of e wezen wil. Zo kin dij op d’aine dag as jonkie in de zandbak speulen en op d’aandere dag as wichie in de knuterhörn. Mor t mag ook ain van d’aandere keuzes worden. Dij van lhbt-qrst….

Zolst denken dat t nijmootse fratsen binnen. Nou vergis die nait. Der lopen meer zulfbenuimde letters rond as dat wie denken. Tja en wat krieg je din op n duur? n Gendercirkus mit lu dij bieveurbeeld n wereldberoemd teneelstok van Boris Becker nait bie heur op teneel hebben willen.”

“Samuel Beckett,” zee ik. “Boris Becker speulde tennis.”

“Dat zee ik,” zee buurman Jan. “Mor nog even over dat teneelstok, ja. Doarin speulen ìnkeld mannen, dus konden dij audietsie doun vanzulf. Mor n theoaterpergrammeerpief vindt dat vraauwlu ook aan d’audietsie dailnemen haren most. Man, man, man, t zal mie niks verboazen as der bie de geboorte van dij snokkel ook zo’n opbloaspalet in toene stoan het. Want as joe dat as lutje poppie overkomt hol je der n trauma aan over. En lu mit n trauma doun soms roare dingen. Nog even en ale schilderijen van Vermeer, woar ìnkeld n vraauw op staait, kommen op de braandstoapel. Net as ale geluudsdroagers van de nait deur n rechter veroordeelde Marco Borsato.

Mien Griet zee guster nog tegen mie: kunst en t vrije woord worden zo stoadegaan vermorzeld deur de tentoakels van extremisten en intoleranten. En de meerderhaid kikt swiegend vot of loat t gewoon gebeuren uut angst veur duvelse beulen en heur trawanten. Joa, mien Griet het ter wel kiek op. Mor vertel dat mor nait verder en zet t veuraal nait op Facebouk. Aans krigt zai dammeet ook nog doodsbedraaigens.

Mor kom, ik goa weer noar heur tou. Ik mout ja nait te laank votblieven. Aans mout ik ook nog audietsie doun. Tjeu.”

Buurman Jan ging op huus aan. Ain ding was zeker:

hai ston as n man achter zien Griet……