Posts tagged “woke

Eten en dronken

“Als de witte dominante cultuur…..”

Tiedens n rustege rit klonken dizze woorden uut d’autoradio. As ik dit heur heb k al eten en dronken. Verongeliekte wokers bezörgen mie aal voaker n roare smoak in de mond. Ook dizze, gekleurde stem. Desondanks trok dij mien aandacht. t Ging noamelk over eterij en de doarbiebeheurende beraaidenswiezen, resepten en ingrediënten.

Mor der wer slim subjektief in potten en pannen ruird.

De stem haar n verontwoardegd verhoal over d’eetkultuur. As veurbeeld wer de roti van n bekìnd woarenhuus nuimd. t Was schandoaleg dat lu dit roti nuimden, omreden dij prut haar gain rotiploade. De widde arrogantsie stroalde hier van òf. Körtom: t Is n minachten van de kultuur woar de roti oorspronkelk vandoan komt.

En zo passeerden nog meer veurbeelden woarbie schaande sproken wer over “de dominante witte cultuur”. De stem aigende zok t recht tou om mie op te dringen dat zien frustroatsies mien perbleem worden mozzen. En dat paast volledeg in de hoatkultuur van lu dij t ter nait om gaait om van de wereld n betere leefomgeven te moaken, mor om heur vergrèldhaid aan aandern op te dringen.

t Is de deuggekte dij in t aalgemain links van t politiek spektrum ploatst wordt. Elk dij slim kritisch is wordt as rechts bestìmpeld. Van n gulden middenweg hebben ze in dizze kringen bliekboar nog nooit heurd. Doarbie wordt “de widde mìns” elk moal nait as geliekwoardeg benuimd mor as vijand. Van geliekwoardeghaid is gain sproake.

t Komt ter op dele dat t recht van de staarkste gelden gaait.

Dat is n verontrustende konstateren. Veul lu hoalen de scholders derover op. Dij eten in ale vree en tevredenhaid bie n Chinees, n Italioan, n Griek of n Azioat. In veul van dij restaurants hebben de koks heur beraaidenswiezen en ingrediënten aanpaasd aan de Nederlandse smoak en kultuur. En doar is niks mis mit. Smoak is noamelk heur verdainmodel.

Dat de pruivers dit woarderen het niks mit minachten te moaken. En in de mainste gevallen zeggen ze:

“k Heb lekker eten en dronken……”

Gezond verstand

Net veurdat de wedstried Frankriek – Duutsland begon kwam der n zulfbenuimde gruine klimoatengel van Greenpeace uut de locht valen. Dizze levensgevoarleke aksie haar tot doul VW in n kwoad dagIicht te stellen. Op dizze menaaier mos d’aandacht vestegd worden op t in de ban doun van verbrandensmotoren.

“Hou gek kin je wezen”, docht ik. Want dit het volgens mie niks te moaken mit n op n verantwoorde en verstandege menaaier waarken aan d’energietranzietsie. t Bliekt dat aal meer aktivisten der nait meer veur weeromschrikken om over lieken te goan.

Dat soort lu kom je zo stoadegaan bie alle zogenoamde “verbeteroars”tegen. Ie kinnen ze wel: lu dij verkondegen t beste mit ons veur te hebben en dij heur ideeën as religies de wereld in slingern. Mor elk wait wat dizze strategie deur d’aiwen hìn veur de mìnshaid betaikend het en nog betaikent. Bie mie waarkt t oaverrechts. Veur mien gevuil worden diskriminoatsie en rasisme op dij menaaier aanwakkerd. Ik mout teminste aal meer mien best doun om begunnende vlammechies te doven.

“Woke” woart as n virus rond. Overaal. Dat gaait van potten vol saus volgens Hongoars resept tot opgewoardeerde negerzoenen en moorkoppen. En wat te denken van kinder dij nait meer as indioantje verklaid goan maggen of lu dij snöt en kwiele jammern omdat wit bie t schoaken aaltied begunnen mag. Zulfs Amerikoanse appelkouken binnen rasistisch omdat ter kruderijen in zitten dij ooit in t kolonioale verleden noar ons tou kommen binnen. Idioterie alom.

Wat zol je der van vinden as je op d’univerziteit deur joen medestudenten uutsloten worden zollen, omdat je n bouk lezen van n schriever of schriefster woarvan de veurolders in n ver verleden betrokken west binnen bie de sloavenhandel. Zokswat gebeurt al in Amerikoa. En ie waiten: aal dat “goie” wordt mor aal te geern importeerd.

Je maggen al nait meer vroagen woar of aine vandoan komt. n Nog groter schandoal zol wezen as n grunneger dat vroagen zol. Dij vragt ja (uut beleefdhaid in t Nederlands): “Waar kom je weg”? Tja, dat leste woord kon wel ains slim rasistisch en diskriminerend ervoaren worden. Doar is vast wel n waike veur te vinden. Wellicht wonen dij in steden woar ze gain “voutgangers” meer hebben willen. Doar maggen ìnkeld nog “tevoutgoanden” oversteken. En dit aal vanwege de gendergekte.

Körtom: volgens mie is “de wereld” doaneg op n hobbel. t Tegengoan van diskriminoatsie en rasisme het niks aan “opstoan tegen” en “op de knijen goan veur” as wederzieds respekt ontbrekt en t gezond verstand verröt is. Veul wokers denken dat n kronkel ook recht is.

Of t nou gaait om scholen, univerziteiten, radio- en tv-stations, sosioale media of overheden, overaal is de wokegekte as n veenbraand aanwezeg. Mor lu dij denken dat je elk dij nait mitgaait in heur aanwakkerkultuur swaart moaken mouten, hebben ainglieks totoal gain recht op begrip.

Mocht ter aine wezen dij dizze column in t Nederlands omtoalen wil din mag dat n swaarde, n widde, n gele of n rooie wezen. En mit n blaauwe dij teveul draank op het heb k ook gain muite. As t mor gain woker is.

En ……. as t mor aine is mit gezond verstand!

%d bloggers liken dit: