Posts tagged “werk

Piepto’s

Ik las lestdoags n artikel over wat veur goud je t beste noar joen waark aantrekken kinnen. Doarbie ging t nait over d’overal van swieneboer Tjapko Timmer of de widde schoet van peerdeslagter Potjer. Nee, t betrof de zogenoamde schonere waarkvlouers: kantoren, direksiekoamers en vergoaderzoalen.

t Wer mie dudelk dat je doar gain strakke polten droagen mouten.

Dus Strak-Om-Pokkel-Spanners (SOPS) binnen uut den boze. Joen “koamergenoten” konnen wel ains van heur bureaustoulen kiepen vanwege joen swaitgeur. Ook al bin je n teutjeboksem, je willen toch nait mit n boksem vol wotter in huus kommen, nee din? n Flodderboksem en n flodderbloeze veurkommen ook de zichtboare raanden en bobbels van eventuail aanwezege onderboksems en bh’s. En bedek ook even joen blode scholders mit doaronder joen weelderge zwabberaarms.

Wil je der zunder klaaierscheuren òfkommen din mout je nait in te körde rokken kommen. Ook al heb je schiere broene bainen din nog mout joen rok tot de knijen kommen. Aans hejje gain bain om op te stoan. En der schienen ook lu te wezen dij òflaaid worden deur doedels en snokkels in bloeskes mit hawaï-motieven.

Swieneboer Timmer boundert op klompen op zien haim rond. Mor doarmit kin je n kaande waarkvlouer nait betreden. Mor op blode vouten kin netuurlek ook nait. Je stoan din volledeg veur schut, net as op sandoalen of slippers. Loat stoan as je op flipflops verschiennen. Nee, mit min of meer dichte schounen mit hakjes moak je meer de blits.

Buurman Jan vertelde guster dat zien Griet bie AliExpress n schiere pantalon mit biepazende schountjes besteld het veur nait aal teveul geld.

“Binnen t gounent mit schiere hakjes?” vruig ik.

Mor dat wos buurman Jan nait. Wel dat t piepto’s waren……..

Bondscoach

Normoal gesproken bestaait n voetbalploug d’haile wedstried uut elf veldspeulers. Mor soms wil t wel ains lokken om t leste floitsignoal mit minder te beleven. Dat gebeurt as n speuler zien best doan het om veur t ìnde van de wedstried van t veld stuurd te worden.

Mainsttied is zo’n speuler din hoogst verboasd of zulfs stok vergreld. Onbegrip en verontwoardegen openboaren zok noa n roie koarde mor aal te geern. n Mentoale gesteldhaid dij je ook voak aantrevven bie kriminelen dij in de kroage grepen binnen.

Dit gedrag vindt zien oorsprong voak in t faait dat t besef van aigen foalen ontbrekt. n Gemankeerd nörmbesef komt traauwens ook geregeld veur. Schuld ligt bie d’aandern, nait bie joezulf. Ook al is dat tegen beter waiten in.

t Kin netuurlek ook wezen dat je deur toudoun van aandern mittrokken binnen in n proses van aalgehaile malaize. Joen aigen rol is din dail van n kollektief en dat moakt t aksepteren van aigen foalen der nait makkelker en inzichtelker op. Mor zeker is dat je ook din de bok binnen. Laggen as n boer dij koeskillen het vaalt joe din slim swoar.

En t duurt soms laank veurdat joen frank valen is (sommegen zeggen t kwartje). En t vaalt nait tou om doarnoa weer frank en vrij deur t leven te goan. Veuraal as joen bestoan en joen welwezen der onder lidt. Want reken der mor op dat n boer n misoogst nait zo mor even te boven komt.

In sommege gevallen mag n prestoatsie gain noam hebben, mor as t funksioneren van n boer in t spel is, lig je tegenwoordeg onder n vergrootglas. d’Ain zit stikstof in de wege, d’aander daaiernleed. Weer n aander kniepen ze om aandere redens even filaain mor stief in de balen. Sommegen kinnen heur affeer din wel voarwel zeggen.

Zo’n veurmoalege boer kin netuurlek aaltied nog bondscoach worden van t nationoale voetbalelftal. Mor as t din n fiasko wordt blift t nait bie balenkniepen. Nee, din krieg je de zak. En din mout je weer op zuik noar aander waark. En dat kon wel ains nait mitvalen, omreden n boerenaksent kin sukses in de wege zitten.

Traauwens: mocht je as bondscoach mislokken din kon in t leste schrieven van de KNVB as ontslaggrond wel ains kört en poëtisch luden:

PS

t Was n ploug zunder rime, zunder drive. Vandoar dizze noot onderaan de braif.

Körtom: der zat gain meziek in……..

%d bloggers liken dit: