Kounavvel

Körtsleden las k n artikel over n onderzuik noar de beeldvörmen rond mannen en vraauwen. De konkluzie was dat vraauwen voaker negatief stereotypeerd worden as mannen. Mispunt, minkukel en klootviool binnen de “superlatieven” dij der uutkroamd worden, mor dat is nog tot doar aan tou. t Binnen veuraal de klaainerende benoamens dij vraauwlu as slim irritant ervoaren.

As wie n vraauw typeren willen zitten Grunnegers ook nait verlegen om woorden. Der is keuze zat, mor t is de kunst om t goie woord op t goie mement te bruken. Hiermit wil k nait beweren dat ter n goud mement is om n eelske medde te diskrimineren, te klaaineren of te kakken te zetten. t Geft ja gain pas, mor der binnen sitewoatsies…….

Nee, dus. Dij binnen der nait. Hol joe in. Ook din as je zulf as hoantje n havvel of n hapschere tegemuide treden. Veur je t waiten is t “power lady”.

Doarom geef k hier n poar veurbeelden van woorden dij je der veuraal nait uutkroamen mouten.

As je n odde tegenkommen dij stinkt as n bunzel en dij soamen mit n stinknust haand in haand as n stel stieve bukkens aan t snoetjeknovveln binnen, zeg doar din niks van. Ook as n minne hond n swienepuut is en soamen mit n siepeltriene twij dreudelscheten binnen, hol gewoon joen gemak. t Kinnen ja best n snokkel en n meubel van n doedel wezen dij net as ie ook heur vrijhaid zuiken en nait uutmoakt worden willen veur vìnsteroapen. Gun heur dat en bedapper joe.

En as ie zulf n strinde, n spicht of n lange slörm binnen, zet n veendogge of n schommelmoarze nait veur schut. Ook as je zulf n lieperd of n dreugbounder binnen, wees din gain grienderd of n troanderd.

Wat zeggen ie? Ie binnen n kounavvel?

Nou ja, n boekou mout ter ook wezen…..