Akkoord

n Dag of wat leden las k in t Dagblad dat kinder tot n joar of vieve onbevangen mit mekoar deur ain deure kinnen. Netuurlek wozzen ie dat wel. Dat haren ie vast al konstateerd bie t aanschaauwen van t speulgedrag van peuters in n zaandbak. Doar is t gewoon n kwestie van dailen en nait van veroordailen. Schepkes en vörmkes worden in harmonie mit mekoar daild.

Mor zo gaauw kinder vieve binnen worden ze gevuileg veur oordailen van aandern en willen doarom goud overkommen. Op dij leeftied begunt t ervoaren van sosioale onzekerhaid. Dat kin laaiden tot negatieve gedachten over zokzulf. Doarbie gruit de twievel over d’oprechthaid van vrundelke woorden dij aandern uutspreken.

Op n gegeven mement wordt d’aigen aantrekkelkhaid overschat en slechte aigenschoppen voak negeerd of bagatellizeerd. Zo wordt elk der te pas en te onpas op attendeerd dat n mìns gain eerappel is. t Liekt ter op dat aal meer lu dij mit heur gevuilens te koop lopen asof t n oard het.

Wat oard betreft: vrouger wer der zegd dat n wolf wel van board ruudt mor nait van oard. In de zaandbak hebben kinder t onder t zaandzeven nait over genderidentiteit of genderexprezzie. Cisgenders en transgenders speulen in harmonie non-binair noast mekoar. De wereld zol der vast hail aans uutzain as elk kleuter bleef. Doarnoa gaait t zichtboar mis: de sympathiekloof wordt zo daip dat je joe der wel n gat mit in de kop zain kinnen.

Vrouger kwam je nog wel ains n avvertìnsie tegen woarin ston dat ter n dainstbode vroagd wer. Noast de gangboare kompetentsies ston der soms bie dat ter gain verlet was om n zinger of springer. Gainaine keek doar vrumd van op. Mor tegenwoordeg zol zo’n tekst vast diskriminerend wezen. De genderdiskuzzie zet t omgoan mit mekoar nog meer op schaarp.

t Wachten is op d’eerste persoon van t nait mannelke geslacht dij via t gerecht lid worden wil van n mannenkoor. As t mor nait aine is dij teveul noten op zang het. Der is vast wel n avvekoat te vinden dij zingt as n liester.

Ik betwievel of t tot n akkoord komt…..