Buurman Jan: snack

“Hest t ook mitkregen? De frikandellen worden betuun.” Buurman Jan brocht dit nijs mit n eernsachteg gezicht.

“Dat heb k lezen,” zee ik. “Dat is wel even n klap veur de vedde hap.”

“Krek. Ik zeg die dit”, zee buurman Jan, “nog even en ain frikandel is net zo duur as drij liter benzine. Man, t is ja bie de wilde knorhoanen òf. t Wordt ter nait beter op. Ik herinner mie nog dat wie vrouger ain moal in de weke patat huilen bie Pait Knip. Dij haar n kavvetaria. Hai haidde ainglieks Pait van der Scheer. Zien bienoam haar hai te danken aan zien puutjeknipperij. Hai avverteerde mit: De Puut van Pait, voller kin e nait. Mor hai knipde wel eerst stiekem even aan de bovenkaande twij sentimeter van zien puten òf.

Kiek, in dij tied was patat n traktoatsie. As k bie mien grootolders logeerde kreeg k der ook aaltied n kroketje bie. Loater kwamen der nog aandere soorten hapkederijen bie. Mien opa zee din wel ains: n man mit n gezond benul, nemt òf en tou ook n berelul. Mien opoe gloop hom din aan en verbeterde hom gaauw en zee ‘berehap’.

Mor woar t ainglieks om gaait: wie leven nou in n tied woar sommege lu willen dat ter aal meer aan banden legd wordt. Eerst haar je de rokerij. En ik zeg die dit: via d’achterdeure begunnen ze nou mit de frikandel. Dij moaken ze zo duur dat lu der noa verloop van tied nait meer aan begunnen. En doarnoa goan de priezen van alle snacks omhoog. Dij worden op n duur dus onbetoalboar. n Petatje mit zit der din nait meer aan. Mor gain nood: de stoat gooit ter wel n flodde snackbelasten overhìn. Nee, t wordt ter nait beter op.

Kom ik goa weer noar mien Griet. Dij het zok n twijdehands airfryertje kocht en doar goan vandoage veur t eerst onze zulfgedraaide bitterbalen in. Mien Griet en ik binnen veurberaaid op de tied dat ook dij onbetoalboar worden. Tjeu!”

Buurman Jan ging op huus aan. Ik kreeg nait ains meer de gelegenhaid om noar t resept te vroagen. Mor goud, hai muik zok terecht zörgen over de pries dij je tegenwoordeg betoalen mouten om nait te verhongern. d’Invloud van d’anti-fastfood-lobby vaalt doarbie nait te onderschatten.

Tja, loater lees je vast in joaroverzichten:

Noa de shag sneuvelde ook de snack.