Posts tagged “vluchtelingen

Inburgerij

Een kritisch rapport over het falend inburgeringsbeleid heeft tot felle reacties geleid. De Algemene Rekenkamer constateert dat sinds de invoering van de Wet Inburgering veel minder mensen erin zijn geslaagd het inburgeringsexamen succesvol af te ronden……..

Eltje Doddema

Eltje Doddema

Links – rechts

Het ontbreekt veel politici aan de durf om effectief in te grijpen in de, door de vluchtelingensstroom, veranderende samenleving en de bedreigingen die op ons afkomen. Door het vasthouden aan verouderde partijpolitieke standpunten en ideologieën is onze veiligheid steeds meer in het geding……

Eltje Doddema

Eltje Doddema

Verrast

Steeds meer Noord-Afrikanen doen een (kansloze) asielaanvraag. Daarom verdwijnen ze na afwijzing vaak in de illegaliteit, omdat de herkomstlanden in veel gevallen niet meewerken aan hun terugkeer.

Vrijwillige terugkeer wordt daarom gestimuleerd met bijna € 2000,–. Dit heeft natuurlijk een magneetwerking, maar staatssecretaris Dijkhoff zegt “onaangenaam verrast” te zijn…..

Zeker

Eltje Doddema

Uutverkoop

Is integratie en inburgering het zich aanpassen van de nieuwkomers of wordt dit gevraagd van de reeds aanwezige bewoners? M.a.w: wanneer heeft een vreedzame samenleving de meeste kans van slagen en hoeveel kan een samenleving delen en dragen zonder dat de eigen zwaar verworven normen en waarden in het gedrang komen?

Uutverkoop

%d bloggers liken dit: