Posts tagged “verdienmodellen

Misset Horeca

De lijst die Misset Horeca heeft gepresenteerd, heeft iets van zijn glans verloren. De honderd uitverkoren bedrijven betaalden allemaal 100 euro exclusief btw om mee te mogen doen. Wie het geld niet op tijd overmaakte, hoefde niet te rekenen op een bezoek van de vakjury of de mystery guest.

Misset Horeca

#Vluchtelingen – een gouden handel

Gemeentes die de afgelopen weken de crisisopvang voor asielzoekers hebben ingericht in sporthallen of andere gebouwen, blijken achteraf veel meer kosten te hebben gemaakt dan de standaardvergoeding van veertig euro per man per dag, die door het COA wordt uitbetaald.

Vluchtelingen

Burbach

Burbach

noast n graauw
en groeterg matras
ligt veurover n man
dij slachtovver is
van sadistische macht en
wellust

t in woord en
doad mishandeln en
vernedern deur
t verwonden van liggoam
en gaist gebeurt
bewust

winstbejag gaait
boven humaniteit en
internatsionoale konvìnsies
veur de rechten
van de mìns
worden schonden

t is de swaarde
schare van privatizeren
woar uut t leed
van slachtovvers
al meer verdainmodellen
ontstonden

eltje ©

%d bloggers liken dit: