Buurman Jan – vergees

“Wie goan dit joar nait op vekansie. t Is overaal ja smoordrok, man. In vertrekhallen van vlaigvelden mout je tegenwoordeg ook al nait wezen. n Mieghommelnust is der niks bie. En op fietspoaden binnen ook overaal files. Nee, wie blieven lekker thuus, mien Griet en ik. Op t prikbord bie Berend Bongel zien Super hebben wie ons aanprezen as ‘kontainerkoppel’. Das n begrip dij ikzulf opbedocht heb. Wie zetten de kontainers van lu dij op vekansie binnen veur heur huus en weerom en wie letten op de toene. De mainste lu goan ja mit volle kontainers vot. Wie zörgen derveur dat ze leegd worden. En as extroa service hollen wie de grasrobotmaaiers ook in de goaten. Kiek, in dizze tied mout je joe sosioal opstèllen. Veul lu waiten ja nait meer wat dat is. Mor wie wel.”

“Zo, dat is nait mis,” zee ik.

“Inderdoad,” ging buurman Jan verder. “Wie hebben hail wat responzen kregen. Zo nuim je dat as lu reageren. En t mooie is dat wie de vruchten en de gruinten van de vekansiegangers veur onszulf oogsten. Dat zit in t kontrakt om t zomor ains te zeggen. Zo’n ‘kontrakt’ sloeten wie din ook allìnt òf mit lu dij n gruintetoene hebben.”

“Tou mor, en dat in de tied van aarten, bonen, praai, temoaten, komkommers…..”

“En bloumkolen, spinoazie, melounen, siepels, nuim mor op,” vulde buurman Jan aan. “Zo hebben wie de kommende 3 moanden de beschikken over d’opbrengst van 17 toentjes. n Kwestie van plannen en loos wezen. Mien Griet en ik kinnen de kommende moanden in wezen elke dag vrij dikkedakken. En wat ter over is wecken wie in of doun we in diepvries. Onze vekansietied is dus zo goud as vergees. En as t schier weer is zuiken wie, as baarmtoeristen, n stee op woar veul te zain is. Dat kost ons ook niks. Mörgen zitten wie langs de N33 te kieken noar aal dij TT-gangers. Mien Griet trekt ons thee van de muntplanten van Tinus Dontje en onze toetjes moaken wie vanoavend alvast kloar mit rebaarberplanten van Jan Snorre. Zo’n dag kost ons dus ainglieks ook niks.

Mor goud, ik goa weer noar mien Griet. Ik hoal nog even wat sloakroppen uut de toene van Tammo en Dientje Tepper dij op dit mement verzoepen op n camping in Noorwegen. Mien Griet moakt ter dammeet n gruingerecht van en dij mommeln wie mörgen lekker mit ons baaident op. Tjeu!”

En vot was buurman Jan. Hai en zien Griet haren t loos bekeken, omreden Jan en Alleman wollen noa de Coronatied de wiede wereld weer in. t Kost n poar sìnten mor din hejje ook wat.

Alhouwel: t bliekt wel dat, as je loos binnen, n vekansie sikkom niks kosten huft…..

Vrumdgoan

“Schenk mie mor gaauw even n kop kovvie in, k heb hoast!”

Ik kon t nait òfkieken. Buurman Jan zat, veur k derop verdocht was, al aan de keukentoavel. “Wat nou”, zee ik. “Lu zo as wie huiven ja niks meer, wie maggen ja alles. Dat is t veurdail van op penzioun wezen. Duvel zit die toch nait op d’hakken?”

“Man, hol mie derover op”, reageerde buurman Jan vergrèld. “Ik mout votdoadelk weer thuuskommen. Mien Griet het mie de wacht aanzegd. Dij het lezen dat de moand september n populaire moand is om vrumd te goan. t Schient dat bie lu d’hormonen din t mainste jeuken. De tied tussen t ìnde van de zummer en t begin van t noajoar is slim in trek veur “van dizze op n vrizze”. Waist wel woardeur dat komt?”

“k Zol t nait waiten, mor as k t zo inschat kinstoe mie dat wel vertellen. Dien Griet het die t vast hoarfien uut de douken doan”, zee ik en ging der ais even goud veur zitten.

Buurman Jan vervolgde zien reloas. “Dat komt omdat mennegain der in de vekansie achter kommen is dat de knientjesdoagen aal meer betuun worden. Heur reloatsie is transformeerd in n REL-oatsie. Dus strunen der dizze moand op de waarkvlouer veul vrumdgangers rond. t Is ain en aal wupperij in direksiekoamers, kopieerhokken en mageziens. t Binnen deurgangshuzen veur tanga- en sliplozen. Mien Griet het doarom de teugels aanhoald. Lokoatsies boeten ons aigen haim binnen veur mie dizze moand taboe.”

“Doar kin k mie wel wat bie veurstellen. n Man mit n goddelk liggoam zo as doe is t prototype van n vrumdganger. Dien Griet het doarom alle reden om zok zörgen te moaken.”

Buurman Jan stapde noa ain kop kovvie gaauw op. Zien Griet haar hom goud onder stuur, ook al was t bie heur vast nait doaglieks sex, drugs en rock’n roll.

Tja, t kin soms vrumd goan in t leven……..