De reacties van een deel van “het volk” op het veto van Rusland zijn wisselend. Naast verontwaardiging over het “njet” wordt er veel hoon uitgesproken over de betrokken Nederlandse politici. Dit staat los van de ramp met de MH17, maar heeft alles te maken met het wantrouwen in de politiek in het algemeen.

MH17 - njet
MH17 – NJET

over de ruggen van
slachtovvers en noabestoanden
wordt mit leedvermoak
sarkastisch sproken

deur lu dij t nait gaait om
t uur van de woarhaid en
nog minder om verkloarens
dij nait mit de faaiten stroken

t is t volk dat t
vertraauwen in politisi
verloren het

mit n mentaliteit van
veur dij bloas ik t
wilhelmus njet

eltje ©