Posts tagged “tekort

Aanzain

Uit een onderzoek van het onderzoekscentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht blijkt, dat het uurloon van basisschooldocenten vanaf 1998 vrijwel structureel dalende is. Ook het verschil tussen de salarissen voor docenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs lopen steeds verder uit elkaar. Dit heeft als effect dat het aanzien van het beroep “leerkracht” dalende is. Een groot tekort dreigt……..

Eltje Doddema

Regeldrift

Scholen kampen met een groot tekort aan leerkrachten. Dit jaar stonden er bijna 12.000 vacatures open, tegen bijna 8500 vorig jaar.

Daarnaast is het een groot probleem om invalkrachten te vinden. Een en ander komt voort uit de (voorspelbare) negatieve neveneffecten van de recente wet- en regelgeving, zoals bijv. de Wet werk en zekerheid.

Het ministerie is hoofdverantwoordelijk, echter onderwijsorganisaties en het management eveneens (door min of meer kritiekloos akkoord te zijn gegaan met desastreus beleid………)

Eltje Doddema

Eltje Doddema

Swieneboudel

Politievakbond ACP en burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag geven een alarmerend signaal. Die laatste doet dat namens alle regioburgemeesters die gaan over de politie-inzet.

Het tekort aan wijkagenten is groot en neemt de komende jaren alleen maar toe….

Eltje Doddema

Eltje Doddema

%d bloggers liken dit: