Foto: GETTY IMAGES

Foto: GETTY IMAGES

doar
woar golven
t gele zaand overrollen
ligt
lek as n teems
n verrödde boot
stil te vergoan

as
was t n
liekblaik symbool
van
vervaal en leegte
en t tenondergoan
van t bestoan

eltje ©