Posts tagged “streektoal

Kopschraberijen – 5

De nieuwe e-dichtbundel Kopschraberijen 5 is gratis te bekijken en/of te downloaden.

Kopschraberijen - 5

Klik op de afbeelding om Kopschraberijen – 5 te bekijken via Slideshare

Klik hier om Kopschraberijen 5 te downloaden via Dropbox (2,6 MB).

Grunnegs of wartoal……?

Woordenboek Gronings

Dat ter in de pervìnzie verschillende streektoalvarianten binnen is gain nijs. Je kinnen doar elke week in t Dagblad van genieten, je kinnen joe der aan aargern of joe kinnen joe der aan overgeven. Tegenwoordeg wordt alles wat op t Grunnegs liekt bliekboar goudkeurd. Tenminste: dat kin je konkluderen as j’in t Dagblad van het Noorden de pagina Grunnegs Goud van vandoage deursnuustern.

Je kommen doar van alles tegen, zulfs in ain en dezulfde biedroage.

Wat te denken van bieveurbeeld één, twij, twai en drei in d’oproup om mit te doun aan de schriefwedstried. Dat dit slim inkonsekwent is, mag dudelk wezen.

Aal lezende kom j’op de pagina pervinzioale noast pervincie tegen.
Ook lees je was noast waas en aanstekelk noast duudlek.
Ik kin mie veurstellen dat dit veur nait-streektoalvariantkenners nait slim makkelk votleest.

Ik zol zeggen: dou mit aan de Grunneger Schriefwedstried 2016: t mag in alle varianten. De vroag is echter of der in 2015 nog wel n zuvere variant is. En hou je dat din korrigeren……..

eltje ©

Toal en taikens

Taikens

in t begunstoadium
van onze beschoaven
ging de kommunikoatsie via
tromgerovvel en rooksignoalen

loater werden laifde en
leed letterlek daild en kon je
aan t schrift t karakter van
de schriever bepoalen

mor d’ontwikkeln van
de mìnshaid dut ook de
wieze van kommuniseren
gelaaidelk aan evolueren

woorden worden körter
en alfabets worden stoadegaan
uutbraaid onder invloud van
technologie en globalizeren

lu dij t grunnegs 👍 en der
❤️ staait t 😥 noader as t 🙂
en ze worden nait :-))
van zo’n #verhoal

want dialekten
😴 stoadegaan in
en veul 👪👬
💔 streektoal

eltje ©

En ik denk

EN IK DENK

EN IK DENK – via YOUTUBE

EN IK DENK  MP3 via SOUNDCLOUD

wonden willen nait meer hailen
schaarven brengen gain gelok
t gemis is stoer te droagen
gain dag nog dij k plok

k verlang nait meer noar mörgen
dizze nacht is t ìndstation
tied is n haard gegeven
en der is gain horizon

– lees verder

De leste Grunneger

Leste grunneger

Op dit mement wordt ter in allerhaande varianten schreven. Schrievers en schriefsters doun heur best, mor foutloos is t allerminst en elk dut mor wat. Schrieven, in welke variant din ook, dragt doarom niks bie aan t streven om meer lu verantwoord mit de streektoal in aanroaken te brengen. En dit zol toch ainglieks ain van de doulstellens wezen mouten van de verschillende organizoatsies dij dounde binnen mit t Grunnegs. Woarom laaid je aans dosenten op, woarom richt je n op de grondschoulen gerichte website in, woarom organizeer je schriefwedstrieden, woarom hol je n Huus van de Grunneger Cultuur in stand en woarom heb je n streektoalfunksionoares?

De vroag of t ABG wel of niet wìnselk is mout volgens mie nait beantwoord worden vanuut historische inzichten mor vanuut d’ontwikkelns dij momenteel goande binnen. Veur de dudelkhaid: t gaait hierbie nait om de varianten in de spreektoal. Doar mout je gain invloud van bovenòf op uutoefenen. Dat is n netuurlek proses. t Gaait uutsloetend om de schrieftoal. d’Overainkomst tussen veul inietsiatieven is op dit mement, dat ze de doulgroepen nait bedainen mit verantwoord goie veurbeelden in welke variant din ook. As men van boven òf van mainen is dat min of meer alles goud Grunnegs is, din loat je n kaans liggen om de schrieftoal nije impulzen te geven. Körtom, de verantwoordelken loaten veul meugelkheden liggen om n goie spellen zain te loaten.

Dit zal in de toukomst wellicht as n historische vergizzen benuimd worden. De leste Grunneger zal n bezainswoardeghaid wezen in t laandschop van bodemdoalen en krimp en zal jammerlek verkommern, omdat onder hom de zoltholtes volstopt binnen mit òfval woar ze in de rest van Nederland geern van òfwollen. n Waitenschopper kin hierover tegen dij tied n “zinneg stokje” schrieven. Dat gaait vervast over de leste gesproken woorden van de leste Grunneger, want Grunnegs schrieven kin dij din ja nait meer.

eltje ©

%d bloggers liken dit: