Posts tagged “streektaal

Buurman Jan – smoesie

“Kovvie en kouke? Zugst ter ja uut ofst zo tegen de vlakte gaaist. Bist lebait?” Buurman Jan haar zok mit n plof dele valen loaten op stoule aan de keukentoavel.

“Proat mie der nait van,” kremenaaierde hai. “Ik bin net zo gammel as t òfdakje van Appie Tammengoa zien holten schuurtje. Man, k vuil mie net zo deurzichteg as n ondermoatse gernoat.”

“Zo, dat is nait bèst. Hou komt dat?” vruig ik.

“Mien Griet het zok n blendertje aanschaft. Zo’n hakselvertuut woar je alles vanboven in mietern kinnen en wat ter vanondern as smurrie weer uutkomt. Zai was noamelk van mainen dat heur omvang wat tounomen was. Zai wol doarom op diëet en kwam tot de konkluzie dat ter zo’n snibbelmonster heer mos. Zai haar lezen dat joen daarms der mit n poar gloazen van dat sap per dag n voldoan gevuil van kregen.

Ik zee nog: begun doar nait aan, Griet. Bist gaauw zat van t schoonmoaken van zo’n mesien, omreden doar zitten meer onderdailen aan as aan mien fietse. Dat ding belandt noa n week of wat op beune achter t schot. Mor ja, wat mien Griet in de kop het wordt in de mainste gevallen zichtboar. En dus staait Hakselpot, want zo heb k dat kreng nuimd, bie ons op t aanrechtblad.

Mor dat is t slimste nait. Mien Griet von dat dij prutmoaker ook meroakels geschikt veur mie was. Kinst die t veurstellen? n Haile weke elke dag gemoalen slabbe hap deur d’haals. Man, ik kin mien gebit wel inruilen, kaauwen is der nait meer bie. t Was elke dag zoegen en nog ais zoegen. Wie hebben d’haile weke niks aans had as dunne puree. Ze nuimen dat smoesies. Nou, d’ainege varioatsie zat m in de volgorde van hou je d’ingrediënten der boven in smeten. De smoak was aal geliek.”

“Ik heb heurd dat je ook smoothies moaken kinnen mit n wat dikkere struktuur. Din mout je melk of yoghurt touvougen,” perbaaierde ik.

“Hol mie der mor over op. As ik bie ons de keuken in loop en ik zai Hakselpot stoan din heb k al eten en dronken. Ik kin dat misbaksel wel vergraimen. Hest nog wat kouke over? Din wil k wel n poar hompkes mithebben. Din kin k dij stiekem opeten.”

Ik snee buurman Jan n poar beste hompen òf en dij ging aal koukhappend op huus aan. Waitende dat de reuk van kouke aan joen handen zitten gaait was k benijd mit wat veur smoesie hai thuuskommen zol…….

Buurman Jan – Haide nacht

BUURMAN JAN – haide nacht

Buurman Jan was drok dounde mit t nuttegen van zien hombe kouke en kovvie. En zo as gebrukelk haar e zien bekje ook dit moal weer in de schieterij.

“Ik heb bie boer Diekstroa, hier bie ons achter op Veenweg, veur vannacht n heubulde rezerveerd. Kiek, bie mien Griet jeukt t op dit mement elke nacht aan heur tonen en din wait ik dat zai last het van heur hotmonen.”

“Hormonen bedoulst zeker,” verbeterde ik hom.

“Nee, vanwege de hitte worden heur hormonen oververhit en binnen din slim hot,” ging buurman Jan verder. “Dat is Engels moust waiten en betaikent ‘hait’. Vandoar dus ‘hotmonen’. Zai is der nog mit noar dokter wèst, mor dij zee dat t de leeftied was. Ze mos der mit leven leren. Tja, doar kin je ja niks mit. Nou ja, vanwege d’hoge temperaturen dij wie op t mement hebben heb k heur doarom nuigd veur n romantische nacht in t heu. Aine in d’open locht achter op t haim bie boer Diekstroa.”

“Paas mor op. De kans bestaait dat de jeukerij din nait ìnkeld bie dien Griets tonen blift,” nittjede ik.

“Nou, dat komt wel goud. Boetendes, dit kin je beter doun as hait worden op n dampende datingsite,” zee buurman Jan. “Swoagertje Eppo is doar lèstdoags maal mit votkommen dou hai mit ain van zien kontakten beeld-scharrelderij kreeg. Hai is deur zien Elsie overlopen dou hai dounde was mit onderpokkelfoevelderij. Dat het mie toch n rebulie geven. Nee, t leven in natura beleven gaait ter mit deur.”

“Vandoar bloot in d’heubulde bie boer Diekstroa. As je t vuur mor nait te hoog oppoken. d’Heubulde kin joe wel in braand vlaigen,” zee ik.

“Wees mor nait benaauwd,” vervolgde buurman Jan. “Ik heb mien hormonen volledeg onder kontrole. Mor kom, ik mout nog even wat ditten en datten hoalen veur onze picknickmand. t Zal ons vannacht aan niks mankaaiern. Tjeu.”

Buurman Jan ging floitend op huus aan. Sommegen worden mit n vlam in bèrre blied. Aandern sweren bie n romantisch etentje bie keerslicht.

Ach, n haide nacht in n heubulde het toch ook wel wat…..

Buurman Jan – koulbloudeg

“Kovvie mit kouke?” vruig ik. Buurman Jan was dit moal slim op tied.

“Tuurlek,” zee hai. “Waist wel dat, as ik nou n blinddouk veur dou en doe zegst dat dizze hombe grunneger kouke n snee ol wieven is, ik dat din ook pruiven zol?”

“Nee, doar kin k mie niks bie veurstellen, mor astoe dat zegst zal t wel zo wezen,” antwoordde ik.

“Nou, ik zeg die t ja,” ging buurman Jan verder. “Onderzuik het noamelk uutwezen dat, as je mìnsen n blinddouk veurknuppen, je heur n appel geven en zeggen dat t n perzik is, ze dij appel as perzik pruiven. Kiek, dat het mie aan t denken zet.”

“Doar bistoe goud in. In denken,” zee ik. Soms mout je lu ja even n vere in de kont steken, nee din?

“Kiek”, ging buurman Jan verder, “der komt n onzekere tied aan veur wat betreft t verwaarmen van onze huzen en zo. Dus heb k van netuurleke produkten n soort van bloud-òfkoulhönneg moakt. As je doar doaglieks n theelepeltje vol van in joen kovvie, thee of sapkederij ruiren din ervoar je noa n dag of wat dat de temperatuur van joen bloud noar beneden gaait en kin je veul beter tegen de veurgeschreven 17 groaden bie joe in huus. En t mooie is, doar is gain blinddouk veur neudeg. t Waarkt as pure suggelestie.”

“Suggestie,” verbeterde ik hom.

“Dat zee ik,” ging buurman Jan verder. “Bedankt veur de kovvie en kouke, ik goa noar mien Griet. Wie goan dammeet mit ons baaident aan de loop om onze ‘Winterbloud-Wondermelange’, want zo nuimen wie ons produkt, in potjes te doun. Tjeu.”

En vot was buurman Jan. Hai zat aaltied vol ideeën. En as hai de smoak te pakken haar was zien fantazie grìnzenloos. Wie goan inderdoad n onzekere, kolle periode tegemuide, mor of hier sproake is van n koulbloudege aanpak?

Ik heb mien twievels……

Buurman Jan – genen

“t Waark blift in de wereld, mor wie goan der uut. Dat zee mien ol opoe vrouger aaltied as t strezzege leven van lu ter sproake kwam. Lu vinden tegenwoordeg over t aalgemain nog minder rust.”

Buurman Jan sprak dat lèste wat ondudelk uut, omreden hai haar intied d’eerste hap van zien kouke nomen. “Lu runnen zokzulf inderdoad veurbie,” beoamde ik.

“Krek,” ging buurman Jan verder. “Uut onderzuik is bleken dat veul manlu smörgens rond n uur of elven op heur waark even inkakken. d’Onderzuikers advizeren doarom om rond dij tied d’handen in de buutse te steken om even te voesieknakken. Doarnoa zit je as man weer op t hoogtepunt van joen presteren. En veurdast nou reageerst: dit komt uut t onderzuik.”

“Nou, as ik vraauw was begaf ik mie din even richten kovviepot. Man, wat n gedou,” zee ik.

“Uut dat onderzuik kwam ook noar veuren wanneer je t beste van bèrre goan kinnen,” ging buurman Jan wieder. Veur twintegers is dat haalf 9. Dattegers binnen beter uut as ze om 10 over 8 de vouten in de muilen steken. Vattegers doarentegen kinnen beter om 10 veur 8 de dekens op zied gooien.”

“Tjonge, wat n gedou,” zee ik.

“Dat zeest net ook al,” zee buurman Jan. Wolst ook nog even waiten wanneer t dien beste tied is veur gedou? Veur n goie vrijpartij? Dat heb k noamelk ook paroat.”

“Nou, dat bepoal ik zulf wel,” zee ik. “Dat vuil ik aan mien tonen.”

“Nou ja, din most t zulf mor waiten. Kom, ik goa weer noar mien Griet. t Is zo kwart veur 10 en dat is volgens dij onderzuikers veur lu in onze leeftiedskategorie t ideoale tiedstip veur hoogtepunten. Tjeu!”

Buurman Jan ging flòitend op huus aan. Op weg noar zien hoogtepunt. Mien ol opoe haar dat, wied veurdat ter onderzuik noar doan was, al laank in de goaten. Zai bepoalde zulf heur tieden. Zai zee aaltied: “As t joe jeukt aan kop en tonen, hejje last van joen hormonen.”

Bliekboar zit dat nou ook in mien genen…..…..

Buurman Jan – No Woman, No Cry

BUURMAN JAN- No Woman, No Cry

“Mien Griet en ik waren veurege weke in brasserie In De Gebakken Peren. Wie hebben der lekker dikkedakt en tot onze verrazzen was der ook nog live meziek: n orkest dij reggae speulde. Schier man. Even tussen t oppeuzeln van de carpaccio en de biefstokpunten deur mitnuuntjen mit bekìnde reggae-deuntjes.”

“Zo, dien Griet was zeker goud in vörm tiedens No Woman No Cry. Kovvie?” Ik wos t antwoord al dus t kopke was al vol.

“Joa, dat kinst wel zeggen,” zee buurman Jan. Mor opains tiedens ‘Tomorrow People’, n nummertje van Ziggy Marley, wer de stekker deruut trokken. Ze konden de koabeltjes oprollen en t drumstel inpakken. n Koppeltje mentoal gemankaaierden haar kloagd. Lu haren zok onpazzelk vuild. Nait deur n verkeerd valende tosti of zo, mor vanwege de meziek. t Kon nait zo wezen dat dij blaanke muzikanten rasta kapsels haren. Dat was in heur ogen n vörm van tou-aigen van aandermans kultuur.”

“Man, man, man, dat is inderdoad bie de wilde knorhoanen òf,” zee ik.

“Inderdoad,” zee buurman Jan. “Nou kregen wie guster n mailtje van d’uutboater van de brasserie woarin hai zok verontschuldegde veur de reggae-meziek. t Muide hom dat hai ons van teveuren nait inlicht haar en ons tiedens t eten let wel: blootsteld haar, aan reggae. Hai haar zien pebliek beter tegen de meziek beschaarmen most, schreef e. Man, in wat veur wereld leven wie ainglieks. Wat moakt mie dat nou uut of n swaarde blond hoar het en n blaanke n kroeskop. Mor t bliekt wel dat ter aal meer lu binnen dij t verblief in n gesticht ontlopen.

Mor kom, ik goa weer noar mien Griet. Wie goan ons elk alvast bie AliExpress n kerstmanpak bestèllen. As t gas dammeet òfknepen wordt doun wie dij aan. Zo kommen wie de kòlle doagen zunder perblemen deur. Tjeu!”

Ik bleef verbalderd achter. Vrouger waren der ook mafkezen, mor dij kwamen in therapie. Tegenwoordeg schient dat soort lu onze nörmen te bepoalen. Buurman Jan muik zok terecht zörgen. Aal meer wordt bewust verkeerd interpreteerd. Veur d’ain is t zulfde laid n lofzang op t leven van n allainstoande man, veur d’aander is t n troostlaid veur n gelaifde en dreugt heur troanen, bezingt n zunnege toukomst en wil heur nooit vergeten. Tja, de wereld zit aal meer mit de gebakken peren.

No Woman, No Cry…….

Buurman Jan – plakken

“Kovvie? Mit n plak kouke?” Buurman Jan zat aan de keukentoavel en knikde van joa, omreden hai kon gain woord tussen zien aigen gerevel kriegen.

“Nou wie t toch over plakken hebben, hest ook mitkregen dat de zogenoamde lèste generoatsie zok overaal aan vastplakt?” zee hai en ging der ais even goud veur zitten. “Zo protesteren ze tegen de in heur ogen lakse aanpak van de klimoatveraandern. Lu van onze leeftied lözzen perblemen op mit gezond benul, mor dij plakkerds bakken zok overaal aan vast en geven ons de schuld. Plietsie het t ter mor drok mit om ze mit flewailen handschounen lös te waiken. As dij te roeg te waark gaait gieren dij klimoatfanoaten as biggen dij bie de modde vothoald worden. Man, vrouger deden wie zokswat nait. Wie ruipen hooguit bie t verstoppertje speulen “plak aan”.

t Is mie aans wel n boudel op t mement. Der kommen hail wat lu in aanmaarken om achter t behang plakt te worden. Man, t is ja n gekkenboudel en t wordt nog gekker as wie dammeet te min gas hebben. Din wordt t blaauwbekken van aarmou of van de kòlle. Mor eh…., ik goa noar mien Griet. Wie goan aan de loop mit n buurtapp. Wie willen veur van t winter n pooltje vörmen.”

“Wil je geern mit lu kloaverjazzen of jokern?” vruig ik.

“Nee, wie willen ons elke oavend verwaarmen bie n temperatuur van 22 groaden. En omdat elk dammeet de thermostoat op 17 groaden zetten mout willen wie veurstellen om beurtelings soavends bie n aander soamen te klontern. Din kin doar de thermostoat omhoog en zitten wie mit mekoar nait te klappertanden. Elk nemt din n hartege beet en wat drinkerij mit en zo komt aal roulerend Jan Splinter deur de winter. Wie hebben ook al n noam. Wie nuimen t ‘WOKS’: Winter-Oavend-Kloetje-Syteem. n Meroakels idee al zeg k t zulf.

Nou tjeu, ik goa noar mien Griet en as k thuus bin bak ik heur der even aine veur.”

Buurman Jan ging flòitend noar zien Griet. Ik zag t al veur mie: dij WOKS. Doar kin je mooi mit op de kovvie kommen, veuraal as lu ook nog plakken blieven…

Buurman Jan- de klos

“Hest t ook lezen? Ze willen ons van de melk òfhebben. Uut n onderzuik is noamelk bleken dat twijdaarde van de Nederlanders t ter mit ains is dat ter plantoardege alternatieven kommen mouten veur koumelk. Wie mouten over op siepel- en worrelnat. Mor ik zeg die dit: d’uutslag is nait reprezenstatief.”

“Reprezentatief bedoulst zeker,” zee ik. Mor buurman ging verder mit woar hai vol van zat.

“Kiek, ik bin dit moal weer nait vroagd. Net as bie elk aander onderzuik. Man, mien Griet en ik binnen ja groot worden mit Joris Drijpinter. Nou, en wie willen nog geern n zetje deurgruien. Mor ja, d’uutslag komt aal dij stikstofdrammers netuurlek goud uut. t Zol mie din ook niks verwondern as d’anti-boerenlobby hier n haand in had het. Tja, en din wait je d’uutslag wel, ja.”

“Nou, hest mazzel”, zee ik, “omreden ik heb nog kovviemelk in huus. En n hombe kouke zit ter ook nog aan.”

“Melk is goud veur elk”, zee buurman Jan. “Ik zeg die dit: der binnen veul teveul lu dounde mit t doagelks strunen noar dingen woar ze over hikhakken kinnen. k Heb heurd dat ter in Duutsland n laidje is dat, noa protest van aine mit lange tonen, hoast nait meer draaid wordt. t Nummertje gaait over Layla in n hoeretìnde. Dat vinden sommege waiken seksistisch. t Wachten is op n doedel of n snokkel dij in de goaten krigt dat Honky Tonk Woman van de Rolling Stones ook gaait over n vraauw dij danst in n cowboybar. Tussen de regels deur kin je opmoaken dat zai prostituee is. Man, loaten ze heur energie toch in wat nuttegs steken.

En nou wie t toch over energie hebben: ze binnen ook dounde mit plannen om in d’haarfst en winter onze CV-thermostoat te begrìnzen. Nait hoger as 19 en noa 10:00 soavens dele noar 14. Dat heb k net guster bie peerdeslachter Poater opvongen. Ze zeggen aaltied: tegenaan zain is t slimste, mor dit is nog veul slimmer: wie kriegen kolle vouten. Mien òl opoe zee vrouger al: zit je mit tonen in d’aaske en worden ze joe kold, din is t n barre tied veur jong en old. En zai kon t waiten. Mor goud, ik loop as n tiet weer noar mien Griet. Dat duurf k wel tegen die zeggen. Tjeu!”

Buurman Jan zag t dudelk somber in. De zeuven moagere joaren waren in aantocht. Zulfs n oproup van de Griekse minister van toerisme om de winter in Griekenland mit waarme vouten deur te brengen zol t leed nait verzachten kinnen.

Want zo as t nou liekt bin je zulfs op Kreta en Kos ook de klos……..

Buurman Jan – pretpakket

“Dou mie mor gaauw even n kop kovvie mit kouke. k Heb vanmörgen nait veul tied. Mien Griet het n ‘Bie Eppie Pretpakket’ wonnen, dij wordt zo bezörgd en ik bin slim benijd wat ter in dat pakket zit.”

“Ik kin mie doar wel wat bie veurstellen,” zee ik. “Ik denk bieveurbeeld aan trilvertuten, glibberge gliemiddeln, sweepkes en raimkederijen. Doar schient nogal veul in handeld te worden. Dij goan as Hoarlemmer eulie over de teunbaanke.” Buurman Jan verslook zok zowat in zien Grunneger kouke.

“Heb de gugel der mor mit,” zee hai. “Ik kin dij Eppie nait, dus ik wil der even persoonlek bie wezen as dij snokkel bie ons veur deure staait. Je heuren roare dingen tegenwoordeg. Stel die veur dat t n gigelegogo is.”

“n Gigolo bedoulst,” zee ik.

“Dat zee ik,” ging buurman Jan verder. “Waist wel: zo’n Don Jan mit n goddelk liggoam. Nou, dij zet bie mie gain voude over de drumpel. Je waiten nooit wat ter van komt. Veurdat je der op verdocht binnen is de bere lös. Mien Griet het genog aan mie en doar ligt mien prioriteit. Kiek, mien òl opoe zee vrouger aaltied: in de laifde is t n kwestie van pazen en meten, as ze mien steunkouzen mor nait vergeten. Nou, tjeu.”

En vot was buurman Jan. Tja vrouger, as joe wegens ongemak de lol verging, kon je zaalve van opoe Deldog en as t kneep en weer kneep Hofmandruppels hoalen.

Mor dat zat nait in n pretpakket……

%d bloggers liken dit: