Posts tagged “stikstof

10 Klaaine Negertjes

Meschain kinnen ie ook t kinderlaidje “10 Klaaine Negertjes”. t Is n òftelriemke woarbie t gezelschop negertjes bie elk couplet klaainer wordt. Oorspronkelk speulden in de 19e aiw indioanen d’hoofdrol in dit laidje. Agatha Christie brocht in 1939 n bouk uut over dizze 10 lutje swartjes. Dat was dou gain perbleem.

“Doe begefst die nou wel op gevoarlek dun ies, Doddema”, heur k de “deugers” onder joe zeggen (of denken). Tja, dat is din joen perbleem. Der binnen miljounen kinder dij mit behulp van dit verske tellen leerd hebben zunder dat ze der wat van overholden hebben.

Dij 10 klaaine negertjes vernuverden zok mit alerhaande fiebeldekwinten. As ze weer wat uutvreten haren was der elk moal aine minder. Totdat ter mor aine overbleef. Dij kwam aan de vraauw en brocht t aantal weer op niveau en zo was t krinkje rond.

Dit òfvalgebeuren dee mie dìnken aan de boeren en de stikstofdiskuzzie. Ook doar valen elk moal weer gounent òf. Nait ain veur ain mor bie sloten touglieks. Gruin- en baauwlaand mouten opovverd worden, omreden der ligt netuur noast en dij het slim te lieden van d’aktiviteiten van aangrìnzende boerenbedrieven. Teminste dat is de mainen van milieufanoaten. Dat zit in HEUR netuur.

Mor as t laand ainmoal broak ligt kommen der wonens op. De steden zitten al op t vinketaauw. Zo gaauw n boer d’hakken licht het zitten projektontwikkeloars en bestuurders te dikkedakken om mit t klinken van gloazen dure champagne heur plannen te akkorderen. Dat zit in HEUR netuur.

En de netuur zulf?

Dij gaait t net as de boeren. Elk moal vaalt ter laand ten prooi aan de greteghaid van grootgraaierge projektontwikkeloars. Mit as gevolg dat ter deur dizze baauwerij aal minder netuur overblift. De nije aangrìnzende woonwieken doun de rest: netuur en volk is nog nooit n twijainhaid west.

In t laidje zörgde t leste klaaine negertje weer veur noageslacht. Dat komt overain mit de plannen van onze bestuurders: aal meer volk, aal meer wonens, aal meer infrastuktuur, aal meer belasten van milieu en netuur. Körtom: t krinkje is rond.

Volgens mie haar t leste negertje in t laidje beter nait veur noageslacht zörgen kind. t Grootste perbleem is ja nou net d’aanwas van mìnsen. Tja, minder boeren mor aal meer eters. Ach, doar hebben aal dij milieudeugers n oplözzen veur vanzulf.

Traauwens: k vroag mie òf wel tiedens dit proses nog meer òfvalen……

Meschain is dat n schier onderwaarp veur n nij òftellaidje……

Klimoat

KLIMOAT

“Zoals bekend wordt er gigantisch veel energie geleverd aan datacenters wat onverantwoord veel CO2 uitstoot tot gevolg heeft. Vanaf 1 juli a.s. worden daarom alle mobieltjes en andere oplaadbare apparaten met accu’s automatisch uitgeschakeld. Evenals alle andere, dataslurpende apparatuur”

Aan dit fiktieve bericht mos k denken dou k in t Dagblad las over n aksie van Greenpeace. Lu haren t in de kop kregen om in n Duutse hoavenstad, woar VW’s verloaden worden, in te breken. Der wuiren honderden kontaktsleudels stolen, aal veur t goie doul zo as dat nuimd wer deur heur. Tja, elk is ja n daif in zien neren, wil dus zien aigen zoak beveurdailen. Voak is t zo, as je dat soort lu vroagen wel de daif in huus is, dat dat t gat is en nait de moes.

Dudelk n strafboar faait, dus, pleegd deur n wereldwied gesubsidieerde organiezoatsie. As t “goie doul” is om mit misdoadege praktieken d’auto-industrie te trevven din is der dudelk wat mis. En dat geldt ainglieks veur elk dij dit ondersteunt. t Klimoat gaait ons aalmoal aan, d’opwaarmen van d’oarde verlangt ons aller aandacht, netzo as de stikstof- en CO2-uutsteut. Mor deur sommegen wordt dudelk vergeten dat d’aandacht veur t milieu relateerd is aan n zekere moate van welvoart.

Vanuut aigen luxe en alledoagse vanzulfsprekenheden is t nait stoer om aandermans waarkgelegenhaid te torpederen. Zolaank t joezulf nait treft is t makkelk proaten en handeln. Mor aalgemain belang is aanswat as protesteren op vrijdag, stoaken, stelen, vernailen en verhinneweren.

Wel echt geft om t klimoat het ook oog veur de moatschoppelke konsekwentsies van de aksies dij men denkt nemen te mouten. Dat Greenpeace dat rechtvoardegt deur van “noodweer” te spreken geft aan dat ze wel n slim ainziedege kiek op de zoak hebben. Elk dij in d’auto-industrie en aanverwante bedrieven waarkzoam is wordt deur heur as t woare as milieumisdoadeger en klimoatsloper braandmaarkt.

As dit soort organizoatsies onze toukomst gestalte geven mout din is klimoat nait t ainege perbleem dat op ons òfkomt. As je din ook nog in ogenschaauw nemen dat bepoalde lu van bieveurbeeld Urgenda en MiIieudefensie “heur ideoalen” onderbrocht hebben in stichtens din kin je der vanuut goan dat ze van heur “aktiviteiten” nait minder worden. Ze hebben as t woare pien in t lief mor zin aan kouke.

De wiedstrekkende gevolgen van d’energietranzietsie worden deur dat soort lu nooit of zelden nuimd. Veur heur geldt mor ain ding: auto-industrie, vlaigtuugmoatschoppijen, energiesentroales en fabrieken binnen in heur optiek strafboar mor veuraal misdoadeg bezeg. Lichten en swoaren worden dudelk nait of onvoldounde tegen mekoar opwogen.

Mor goud. Om nog even weerom te kommen op t eerste bericht: elk wordt kontroleerd. Ook per huusbezuik, op scholen en op alle evenementen, diskotheken en houseparty’s. t Is ja bekìnd dat doar hail wat volk rondlopt dat de wereld veur n doedelzak aankikt.

Onze toukomst wordt n hel, omreden je maggen nog 1 moal per joar op vekansie, mor din wel zunder kerozine- en benzineslurpers. De soamenleven wordt duuster, t leven wordt doods en onaangenoam. Leven as n muske in t zaand is der din nait meer bie.

Doar hebben wie t klimoat nait veur neudeg……..

%d bloggers liken dit: