Tiedrekken

“Alle balen op Appie. Hé Fokko, woar hevve t in de rust nou over had. Alle balen op Appie…….!” Alle speulers haren t mitkregen, mor ja, t was dudelk aan Fokko veurbie goan.

Appie was in t team de man dij t snelste runnen kon. Boetendes was hai zo rad as n wotterrödde. t Verhoal ging dat hai thuus, veur de wedstried, hoazevet achter zien hakken smeerde. Doarbie kwam nog dat hai t postuur haar van Arnold Schwarzenegger. De vraauwlu gingen letterlek en figuurlek veur hom plat. Mor ja wat wil je ook mit zo’n goddelk liggoam.

d ‘Eerste helfte was wat stroef verlopen en Appie haar nog gain doel trovven. De coach besprak in de rust de te volgen taktiek veur de twijde helfte. t Kwam der op dele dat ter over de vleugels speulen worden mos en dat Appie, dij vanwege zien behendeghaid de bienoam Vlaigende Vlo haar, t aanspeulpunt was. Dij mog over links en over rechts zien sprinten trekken.

Om onverkloarboare reden is doar niks van terechte kommen. Bie d’eerste de beste sprint dij Appie langs de liene trok stapde de grìnsrechter onverwachts t veld in om n verdwoalde bierdobbe op te pakken. Appie bounderde liek tegen hom aan en bleef veur n ogenblik sevveloos liggen.

Verder speulen zat ter veur hom nait meer in.

Fokko mos de toak van Appie overnemen. Mor Fokko was gain netuurtalent, zulfs verre van dat. De coach dee ale muite om Fokko de neudege aanwiezens te geven. Op n gegeven mement ston de coach aan de zieliene te speren. Mit baaide handen trok hai aan zien boksem op t stee woar zien snel zat en muik doarnoa vleugelbewegens mit zien aarms.

t Was elk dudelk, zulfs Fokko haar t in de goaten: ale balen mozzen over de vleugels. En inderdoad, uut de volgende aanval wer der scoord. Weer ston de coach te spinhakken. Hai zat ditmoal op tithöchte aan zien shirt te trekken.

Ook Fokko begreep t.

Tiedrekken……..

Bondscoach

Normoal gesproken bestaait n voetbalploug d’haile wedstried uut elf veldspeulers. Mor soms wil t wel ains lokken om t leste floitsignoal mit minder te beleven. Dat gebeurt as n speuler zien best doan het om veur t ìnde van de wedstried van t veld stuurd te worden.

Mainsttied is zo’n speuler din hoogst verboasd of zulfs stok vergreld. Onbegrip en verontwoardegen openboaren zok noa n roie koarde mor aal te geern. n Mentoale gesteldhaid dij je ook voak aantrevven bie kriminelen dij in de kroage grepen binnen.

Dit gedrag vindt zien oorsprong voak in t faait dat t besef van aigen foalen ontbrekt. n Gemankeerd nörmbesef komt traauwens ook geregeld veur. Schuld ligt bie d’aandern, nait bie joezulf. Ook al is dat tegen beter waiten in.

t Kin netuurlek ook wezen dat je deur toudoun van aandern mittrokken binnen in n proses van aalgehaile malaize. Joen aigen rol is din dail van n kollektief en dat moakt t aksepteren van aigen foalen der nait makkelker en inzichtelker op. Mor zeker is dat je ook din de bok binnen. Laggen as n boer dij koeskillen het vaalt joe din slim swoar.

En t duurt soms laank veurdat joen frank valen is (sommegen zeggen t kwartje). En t vaalt nait tou om doarnoa weer frank en vrij deur t leven te goan. Veuraal as joen bestoan en joen welwezen der onder lidt. Want reken der mor op dat n boer n misoogst nait zo mor even te boven komt.

In sommege gevallen mag n prestoatsie gain noam hebben, mor as t funksioneren van n boer in t spel is, lig je tegenwoordeg onder n vergrootglas. d’Ain zit stikstof in de wege, d’aander daaiernleed. Weer n aander kniepen ze om aandere redens even filaain mor stief in de balen. Sommegen kinnen heur affeer din wel voarwel zeggen.

Zo’n veurmoalege boer kin netuurlek aaltied nog bondscoach worden van t nationoale voetbalelftal. Mor as t din n fiasko wordt blift t nait bie balenkniepen. Nee, din krieg je de zak. En din mout je weer op zuik noar aander waark. En dat kon wel ains nait mitvalen, omreden n boerenaksent kin sukses in de wege zitten.

Traauwens: mocht je as bondscoach mislokken din kon in t leste schrieven van de KNVB as ontslaggrond wel ains kört en poëtisch luden:

PS

t Was n ploug zunder rime, zunder drive. Vandoar dizze noot onderaan de braif.

Körtom: der zat gain meziek in……..

Tja, vrouger…

As t tegenzit of as veuruutzichten in twievel trokken worden zeggen lu voak dat t vrouger veul beter was. De vroage is netuurlek of dit ook inderdoad zo is. Zeker is dat de wereld der voak overzichtelker uutzag, dat trollenlegers ìnkeld in sprookjes veurkwamen en dat lu mit “Een Beetje” slim bliede wuiren. In 1959 won Teddy Scholtens dus mit nait aal teveul t songfestival. Aan t puntentotoal van 21 haar ze genog. In 1982 haar Nicole aan n Bisschen Frieden ook voldounde en won dou. Teddy zong over de laifde en of heur man wel traauw aan heur was. t Antwoord: n beetje.

k Mos hier aan denken dou k in t Dagblad las dat mit ingang van t kommende seizoen de Formule 1 verkocht is aan n aandere zender. t Bedrag gaait n nuchtere Grunneger as ik t verstand te boven. Mor t paast in de groaperge trend dat investeerders dikke kaptoalen verdainen willen deur aal meer sporten op te kopen. Traauwens, over mìnsenhandel sproken.

Zeker is dat alles woar geld in omgaait pas interessant is as der ook n maarkt veur is. Dus as gainaine meer kikt noar n bepoalde sport, din is t mit dij sport gaauw gebeurd. Mor t bliekt elk moal weer dat t volk hail makkelk mit brood en speulen te lokken is. Om investeerders, bobo’s en sporters vet te mesten wordt nait op n dubbeltje keken. d’Aine mout je ja geld geven en d’aander mout je ja betoalen. En ie waiten: geld zöcht geld en schit op bulten. Je kinnen de duvel der mit dansen loaten.

Mor t is net as of bepoalde lu veul geld tot n sloot uutgroaven of dat t geld heur op de rogge gruit.

Wat zeggen ie? Dubbeltjes binnen der nait meer? En beter duur as nait te kriegen? Nou ja, veurdat je joen geld in aarmoude verteren geef k joe dit nog even mit: vrouger plokten kinder om Pinkstern brannekkels, om mekander der mit te bestrikjen. Dat waren nog ains tieden.

Tja, vrouger……..