Blik

Ie hebben vast ook wel mitkregen dat dhr. C. Ronaldo tiedens n perskonferentsie mit n stoalen blik twij blikjes cola opzied schoof. Nou is n stoalen blik in wezen n contradictio in adjecto: dus n tegenstriedeghaid in t biegevougde. Net as bieveurbeeld “n golden ooriezer”. t Bievougelk noamwoord “golden” is ja tegenstriedeg mit “iezer”. t Zulfde heb je bieveurbeeld bie n plastic wienglas, n levend geroamte, de grootste helfte en dus ook n stoalen blik.

Nou is dij leste blik netuurlek gain stofnoam. t Is de menaaier van kieken. Mor ain zien of heur blik geft wel voak stof tot proaten. Zo as over d’aksie van Ronaldo woar zulfs sproake is van n dubbele tegenstriedeghaid. Mit n stoalen blik schoof hai twij blikjes vertind dun ploatstoal op zied.

Mor zoksoort fratsen brengen nog n aandere tegenstriedeghaid veur t voutlicht. Aine dij je in n aandere kategorie ploatsen kinnen. Noamelk in n contradictio in pecunia. Kiek, as je as grootverdainer joen kaptoal te danken hebben aan sponsoren din kin je wel stellen dat zoksoort types voak schijt hebben aan de wereld om heur tou. Teminste as je dat relateren aan t schofferen van ain van joen broodheren.

As je joen blik der over goan loaten kom je toch tot de konkluzie dat zoksoort lu moreel gezain boven heur stand leven. t Is ook voak zo dat ze aandern zelden of hailendaal gain blik woardeg keuren. Ze leven in n aigen bloaze. En de bliksemse boudel om heur tou zol heur n zörge wezen.

Hou zol t ainglieks wezen as der vanòf voetbaltribunes gain blikken meer kwamen en dat elke vörm van sponsoring doarom dus nait meer aantrekkelk wezen zol.

Ach, t volk blift vast zitten, voak as serdienen in n blik………

Boetendes: aal dat gepog….ba…..