Posts tagged “schoonheidsideaal

Driefvermogen

“Kiek, Shantaya, de vraauw van n neefke van mien Griet. Wat vinst ter nou van? Liekt dat nou nait bescheten?” Buurman Jan luit mie n foto zain mit doarop n vraauw dij der nait hail florizant uutzag. Twij opgespoten rubberbootlippen proelden prominent en uutdoagend richten de lìnze van t fototoustel woarmit de hoogglansfoto moakt was.

Tja, sommege lu denken dat ze mit geld schoonhaid kopen kinnen en investeren kaptoalen in t renoveren van heur aigen liggoam. Mor ja, wat helpt schoonhaid as der van binnen leegte is en d’ainegste driefvere “t oog wil ook wat” is. Boetendes, schoonhaid is ja subjektief. d’Ain kickt op n dikke tokus, d’aander is der gaauw op uutkeken ook al kin je der nait omtou.

t Bliekt wel dat schoonhaidsideoalen t voak winnen van t gezonde benul. Innerleke weerden delven t onderspit en binnen veur sommege lu, benoam vraauwlu, nait de belangriekste aigenschoppen dij der tou doun. Grode borsten, volle lippen en strak vel lonken. Der binnen genog veurbeelden op social media te vinden.

En as fotoshoppen nait voldounde is kin je veur neus-, koak- en wangbainkorreksies dij medisch nait neudzoakelk binnen bie aal meer schoonhaidsklinieken terechte. n Goud gevulde porremonnee is doarveur n veraaiste. Doar willen ze joe din wel even veur biesnibbeln. De snibbeldoktoren willen vast wel ain of meer defekten benuimen en alvast heur mezzen sliepen.

Mien miemern wer onderbroken deur de stem van buurman Jan.

“Mien Griet wil der nou ook achterheer, omreden heur anti-aging zaalven helpen nait. Mor ik vin de kosten slim begrodelk. k Heb gusteroavend aal heur vollen even inspekteerd. Nou, ik was op n duur de tel kwiet. En reken mor dat opspoiterij ook nait goudkoop is. Man, man, man, mien Griet vol pokkelpur en mit rubberbootlippen.”

“Nou ja,” zee ik, “din het ze wel veul driefvermogen.

Ze verzopt die nait………..”

Hangerij

Lestdoags las k in t Dagblad n artikel over de gekte rond kosmetische ingrepen. Via avvertìnsies en “veurbeelddoedels” worden mìnsen beïnvloud en wordt heur aanproat dat aantrekkelke lu suksesvoller binnen in de zoakenwereld. Dus wordt veuraal vraauwen aanroaden om heur erotische uutstroalen te beleggen, zowel thuus as op t waark.

Ik mos dou denken aan buurvraauw Geertje dij op aanroaden van buurman Jan binnenkört de neudege ingrepen krigt. Zai willen baaide wat rianter leven en dou het Jan heur wezen op n artikel van n sosioloog. Dij nuimr t erotisch kaptoal as de kwaliteit en kwantiteit van aigenschoppen bie n persoon dij bie n aander n erotische respons opwekken kin. En de gedachte is dat, as vraauwlu dit kaptoal beleggen goan, zai meer sukses hebben op d’aarbaidsmaarkt. Nou, dat leek buurman Jan ook wel wat.

Hai het dou votdoadelk op beune wat fitnessvertuten installeerd. Doarmit kon Geertje heur spiermassa tot erotische proporsies opkrikken. Mor omdat op dij menaaier nait alle rondens beïnvloudboar binnen kwam hai tot de konkluzie dat pokkelpur d’oplözzen is. Wat aangeboren is kin je nait veraandern, mor mit kunst en vlaigwaark zol hai Geertje mit bil- en titvergrotens en lipverdikkens n aandere uutstroalen geven kinnen.

Jan het zok dou via internet doaneg verdaipt in dij lukratieve knuterderij en het bie n baauwmaarkt de neudege apperatuur aanschaft. Aal wat je zulf doun kinnen mout je ja nait uutbesteden, nee din? n Beetje pokkelknuteroar rekent al gaauw doezend euro per voltje. En gezain d’omvang van Geertjes kroezen zol dat n slim dure aangelegenhaid worden. Dat kin je ja makkelk zulf verdainen

t Is de bedoulen dat aankommen week d’eerste hangborst onder d’handen nomen wordt. Hai het op internet allerhaande botoxfilmkes bekeken en is tot de konkluzie kommen dat t nait slim stoer is. Veureg joar het hai nog n gat in de bumper van zien Lada de Luxe opvuld en dat was dou meroakels goud lokt.

Wanneer de twijde volgt?

Dat hangt ter vanòf….

%d bloggers liken dit: