Winterpolitiek

de burgers
worden de dupe
van handelssanksies

putin vangt
zien poet wel via
gasleverantsies

eltje ©