Posts tagged “samenleving

Buurman Jan: zak

“Hest t wel mitkregen zeker. De zeun van n swoager van mien Griet het de zak kregen. Dylano, zo hait e, is op stoande vout ontsloagen. Dij het zok lestdoags op sosioale medioa kritisch uutloaten vanwege t faait dat hai n rasist nuimd wordt omdat hai tot t blaanke ras beheurt en hai de figuur Swaarde Piet gain stereotyperen vindt. En dat t nait òfdut as n blaanke n gedicht van n swaarde vertoalt. En dat hai niks kin mit uutdrokkens as ‘lu van kleur’ en ‘tot sloaf gemoakten’.

Dat is kommen omdat de femilie Meiland de kop van jut worden is deur lu van woke-Nederland. Doardeur willen verschillende bedrieven niks meer mit aal dij Meilandjes te moaken hebben. Veul bedrieven hebben de keudel introkken. t Is n soort van ondergrondse veenbraand aan t worden dij op t punt staait bovengronds de boudel in de fik te zetten.”

“Nee, doar heb k niks van mitkregen”, zee ik. “Hou komt t dast op n deurdeweekse dag aanlopen komst?

“Nou kiek, mien Griet en ik binnen baange dat wie dammeet ook swaart aankeken worden vanwege t faait dat Dylano zok uutloaten het op n menaaier dij wokers nait aanstaait. Want ik zeg die dit: as dat soort lu t veur t zeggen kriegen din wordt elk verplicht om zien of heur dna òf te geven. En din kommen wie op n dag de drumpel van winkels en bedrieven nait meer over, omreden wie worden scand en waaigerd vanwege t gedrag van onze femile. Paas doe ook mor op. Dien bloudliene kin in d’ogen van dij mentoal gemankeerde wokers vast ook nait deur de beugel. Dien veurgeslacht wordt, as t even tegenzit, ook linkt aan sloavernij. En din bist de pineut. Kiek, ongeacht joen politieke veurkeur, joen geleuf of overtugen: as de gaalge opzet wordt veur lu zo as wie, dij zulf debet binnen aan t doun en loaten van femilie, mor doarveur wel veroordaild worden, din baarg joe mor. Din is de bere lös. Man, t wordt ter nait beter op. Dizze nijmootse heksenjachten hebben tot gevolg dat ter dammeet hail wat lu in zak en as zitten. Veuraal dat lèste is n swaarde veuruutzicht. Kom ik goa mor noar mien Griet. Dij is aan t kokkerellen. Wie kriegen vandoage ‘jan-in-de-zak’. Even tussen ons baaident: ik vin doar gain zak aan. t Is mie veul te klaims. Nou tjeu.”

Buurman Jan vertrok zunder n kop kovvie dronken te hebben. Hai haar t swoar. Zien Griet trakteerde hom op n oer Hollands gerecht dat vrouger uut aarmoude moakt wer. Hai kon dit kulinair gebeuren nait woarderen mor mos der wel aan geleuven. k Haar mit hom te doun. Boetendes zat e slim mit de sosioale en kulturele intimidoatsie van lösgesloagen wokers.

En as je din ook nog lezen dat n school stopt mit t vieren van t Sunterkloasfeest omdat t nait paast bie heur noagestreefde weerden ’verbinden, soamheureghaid en inkluzie’, din is der mor ain konkluzie meugelk: doar begriep je toch gain zak meer van.

Ach, Swaarde Piet wel, vanzulf……….

Buurman Jan: toal

“Hest t al lezen? t Virtuele univerzum komt ter aan. Òfkört: VR oftewel virtual reality.”

Buurman Jan glom as n ekkel tiedens t uurspreken van dizze stoere woorden. Ik schonk stilswiegend n kop kovvie in, omreden buurman Jan zat ja toch op zien proatstoule.

“Alles mout tegenwoordeg in t Engels. As je dat nait doun heur je der nait meer bie. n Gewone fietsemoaker is der nait meer. Dij nuim je bike-expert. En bie n normoale eerzoame bakker komt gain mìns meer in de winkel. Dij mout minstens patissier of banquettemanager op zien toko stoan hebben. As je waarken bie n rekreoatsiepaark as assistent van n dieverdoatsiebegelaaider din hait dat nou ‘leisure & hospitality assistent’. En din netuurlek wel indoor en outdoor. Je mouten ja mitgoan mit de tied. Nou, ik hol t gewoon bie t Grunnegs. Man, lu waiten van gekkeghaid ja nait meer wat ze uutspoken. Waist wel hou ze nou n speltherapeut nuimen veur oldjes zo as wie? n Longevity coach. Dat het volgens mie niks mit swaaien op meziek mit houpels en knotsen van doun. Nee, dij verspraaidt kennis over gezond en vitoal older worden. Dij moakt ons bewust van gezonde eterij, bewegen en n aandere laifstail.”

Dat leste kwam der wat krampachteg uut, mor buurman Jan was nait te stoppen.

“Nou ik zit nait te wachten op kwakdeuzen. Dammeet dolen der aal meer lu rond dij de wereld veur n doedelzak aankieken. En dat in n tied dat veul lu nait ains kloarkommen mit de dag van vandoage en mörgen. Wie worden overaal in de goaten holden en wie worden digitoal overaal volgd. Stel die toch ais veur dat ik op n dag, noa n intiem virtueel erotisch gebeuren in mien aigen huus, deur t winkelsentrum loop en plotsklaps uut n luudspreker heur:

Wil je het erotisch avontuur van gisteravond nogmaals in het echt beleven buurman Jan, druk dan hier op de tepelbel van Kimberley’s Bodyworld.

Wat n schoamte, elk kin dat din heuren. Nee, ik heb mien Griet verboden om n dildo of zokswat te kopen of te bestellen. Ik heb wat lözze onderdailtjes bie AliExpress besteld en goa dammeet zulf aan t figelaaiern. Even n dag of wat knutern op beune en ik heb n trilaaichie of zokswat kloar. Gainaine dij dat din wait. Behaalve mien Griet netuurlek. Ik zeg die dit: echt en nep lopen dammeet kompleet deur mekoar hìn.”

Buurman Jan stapde op. Hai ging aan t knutern op beune om te perbaaiern zien Griet te bevredegen mit n zulfgeknuterde kreoatsie. Tja, meschain ontpopt buurman Jan zok wel as ‘developer’ van n suksesnummer.

Dij mout din wel via digi toal bestuurboar wezen vanzulf…..

%d bloggers liken dit: