Posts tagged “relatie

Buurman Jan – pretpakket

“Dou mie mor gaauw even n kop kovvie mit kouke. k Heb vanmörgen nait veul tied. Mien Griet het n ‘Bie Eppie Pretpakket’ wonnen, dij wordt zo bezörgd en ik bin slim benijd wat ter in dat pakket zit.”

“Ik kin mie doar wel wat bie veurstellen,” zee ik. “Ik denk bieveurbeeld aan trilvertuten, glibberge gliemiddeln, sweepkes en raimkederijen. Doar schient nogal veul in handeld te worden. Dij goan as Hoarlemmer eulie over de teunbaanke.” Buurman Jan verslook zok zowat in zien Grunneger kouke.

“Heb de gugel der mor mit,” zee hai. “Ik kin dij Eppie nait, dus ik wil der even persoonlek bie wezen as dij snokkel bie ons veur deure staait. Je heuren roare dingen tegenwoordeg. Stel die veur dat t n gigelegogo is.”

“n Gigolo bedoulst,” zee ik.

“Dat zee ik,” ging buurman Jan verder. “Waist wel: zo’n Don Jan mit n goddelk liggoam. Nou, dij zet bie mie gain voude over de drumpel. Je waiten nooit wat ter van komt. Veurdat je der op verdocht binnen is de bere lös. Mien Griet het genog aan mie en doar ligt mien prioriteit. Kiek, mien òl opoe zee vrouger aaltied: in de laifde is t n kwestie van pazen en meten, as ze mien steunkouzen mor nait vergeten. Nou, tjeu.”

En vot was buurman Jan. Tja vrouger, as joe wegens ongemak de lol verging, kon je zaalve van opoe Deldog en as t kneep en weer kneep Hofmandruppels hoalen.

Mor dat zat nait in n pretpakket……

Buurman Jan – keudelkoemke

“Wat zugst ter ja radbroakt uut, kirrel. Hest nait goud sloapen vannacht?” Buurman Jan was aanschoven veur zien kovvie mit kouke en zag der nait hail florizant uut.

“Der is niks mis mit mien sloap, mor volgens mien Griet wel. Ik snurk elke nacht as n modde mit 10 biggen zegt zai. Zai stöt mie elke nacht wel 10 moal wakker. Mor dat is t slimste nait. Zai het zokzulf autodidaktileerd tot sloapdeskundege. Zai wait nou zoveul van sloaperij dat elk heur inhuren kin. Heur adviesburo hait ‘Nust Zacht’ mit n knipoog noar rust zacht. Op heur advies sloap ik nou op mien zied, drink ik soavends gain potje bier meer en heb k mien kopkuzzen omhoog doan.”

“Wat, dien Griet is sloapdeskundege? Hou verzint ze t,” zee ik verboasd.

“Proat mie der nait van,” zee buurman Jan moudeloos. “Ik heur d’haile dag niks aans as verhoalen over sloapholdens. Mien Griet gooit mie der dood mit en ik bin proefkniene. Ik mos gusternacht sloapen in de keunenkleke holden. Volgens heur sloap je din mit n kompleet ontspannen rogholden. En eergusternacht mos k liggen in d’oapholden. Volgens mien Griet slinger je din ontspannen van dreum noar dreum. Kiek sloapen as n meulenwiek was nait meugelk, omreden doar is ons bèrre nait braid genog veur. Doarom mout ik aankommen nacht de flamingoholden uutperbaaiern. Din lig k mit ain bain laankuut en heb k d’aander optrokken. De voude van mien opgetrokken bain ligt din onder de kude van mien aandere bain.”

“Zo, doar most wel goud smui veur wezen. Ast mor gain kramp in de kuten krigst,” zee k gnivvelnd.

“Man, k zai nou al tegen de nacht op,” zee buurman Jan en hai klonk slim delesloagen. “Mor dat is t slimste nait. Mien Griet verkocht ter ook nog kuzzens bie, want mit n goie kuzzen veurkom je dat je snachts aal wakker worden deurdat je vanwege piene in de nekke of in de kop nait in sloap kommen. Heur anti-snurk kuzzens binnen vuld mit hailzoame boukwaidedoppen mengd mit linksomgedraaide dummiekörrels. Omdat je doarop goud uutrusten krieg je ook gain last meer van zeubranden, navvelsoezen, hoge blouddruk, zinkens in de knijen, wintervouten en braaiaarms. Mor kom, ik goa weer noar mien Griet. Ik mout heur helpen mit t vullen van heur kuzzens. Zai rekent op n verkoopsukses! Tjeu.”

Ik docht: t is mor te hopen dat hai vannacht gain sloap in t bain krigt. Mien òl opoe roadde mie vrouger aan dat, as k nait sloapen kon en de nacht dus wat kört was, ik mit mien doemen in d’haand sloapen goan mos. Din sluip ik wel vief ketaaier in t uur en wer k de volgende mörgen aal flòitpiepend as n keudeldoemke wakker.

As n keudeldoemke? Inderdoad, en dat is gain vogeltje op ain bain….

Buurman Jan – vergees

“Wie goan dit joar nait op vekansie. t Is overaal ja smoordrok, man. In vertrekhallen van vlaigvelden mout je tegenwoordeg ook al nait wezen. n Mieghommelnust is der niks bie. En op fietspoaden binnen ook overaal files. Nee, wie blieven lekker thuus, mien Griet en ik. Op t prikbord bie Berend Bongel zien Super hebben wie ons aanprezen as ‘kontainerkoppel’. Das n begrip dij ikzulf opbedocht heb. Wie zetten de kontainers van lu dij op vekansie binnen veur heur huus en weerom en wie letten op de toene. De mainste lu goan ja mit volle kontainers vot. Wie zörgen derveur dat ze leegd worden. En as extroa service hollen wie de grasrobotmaaiers ook in de goaten. Kiek, in dizze tied mout je joe sosioal opstèllen. Veul lu waiten ja nait meer wat dat is. Mor wie wel.”

“Zo, dat is nait mis,” zee ik.

“Inderdoad,” ging buurman Jan verder. “Wie hebben hail wat responzen kregen. Zo nuim je dat as lu reageren. En t mooie is dat wie de vruchten en de gruinten van de vekansiegangers veur onszulf oogsten. Dat zit in t kontrakt om t zomor ains te zeggen. Zo’n ‘kontrakt’ sloeten wie din ook allìnt òf mit lu dij n gruintetoene hebben.”

“Tou mor, en dat in de tied van aarten, bonen, praai, temoaten, komkommers…..”

“En bloumkolen, spinoazie, melounen, siepels, nuim mor op,” vulde buurman Jan aan. “Zo hebben wie de kommende 3 moanden de beschikken over d’opbrengst van 17 toentjes. n Kwestie van plannen en loos wezen. Mien Griet en ik kinnen de kommende moanden in wezen elke dag vrij dikkedakken. En wat ter over is wecken wie in of doun we in diepvries. Onze vekansietied is dus zo goud as vergees. En as t schier weer is zuiken wie, as baarmtoeristen, n stee op woar veul te zain is. Dat kost ons ook niks. Mörgen zitten wie langs de N33 te kieken noar aal dij TT-gangers. Mien Griet trekt ons thee van de muntplanten van Tinus Dontje en onze toetjes moaken wie vanoavend alvast kloar mit rebaarberplanten van Jan Snorre. Zo’n dag kost ons dus ainglieks ook niks.

Mor goud, ik goa weer noar mien Griet. Ik hoal nog even wat sloakroppen uut de toene van Tammo en Dientje Tepper dij op dit mement verzoepen op n camping in Noorwegen. Mien Griet moakt ter dammeet n gruingerecht van en dij mommeln wie mörgen lekker mit ons baaident op. Tjeu!”

En vot was buurman Jan. Hai en zien Griet haren t loos bekeken, omreden Jan en Alleman wollen noa de Coronatied de wiede wereld weer in. t Kost n poar sìnten mor din hejje ook wat.

Alhouwel: t bliekt wel dat, as je loos binnen, n vekansie sikkom niks kosten huft…..

%d bloggers liken dit: