Posts tagged “relatie

Buurman Jan: staine

“Wat ligt doar noast dien kopke? Drinkst toch kovvie zunder suker. Of wolst ter nou opains stainklontjes in?”

Buurman Jan was aanschoven aan de keukentoavel en haar veur zok n staine op toavel liggen.

“Nee, ik huif gain suker. Dit is n gewone stainen staine,” zee buurman Jan. “Dij lag net nog bie die op t grintpad. Dij wil ik even mitnemen veur t geval dat. Astoe doar teminnend gain bezwoar tegen hest.”

“Nou, nee. Stainen zat. Mor wat veur ‘geval’ bedoulst?” vruig ik.

“Nou kiek, mien Griet zit vol van de gebeurtenizzen rond The Voice,” ging buurman Jan wieder. “En nou bin ik bange dat ik binnenkört ook mit t wotter veur de dokter mout. Elk moal as t over dij piazzen gaait heb ik t gevuil dat zai noar mie glopt en dat ter n vroage op heur lippen braandt. Nou, as dij vroage komt hoal ik dizze staine uut de buutse en zeg: wel zunder zunde is waarpe dizze staine.”

“Paas mor op,” zee ik. “Ook al gooit ze, der blift bie die aaltied twievel. En as zai nait gooit kinst ter op reken dat ze stain en bain kloagen gaait over dien achterdocht. Körtom: t kon wel ains veul schoade oplevern en dat is ja zunde om wellicht niks. Kiek, n ol wief botter aan de kont smeren en zulf dreug brood eten, dat is n echte zunde. Man, as k die n road geven mag: gooi dij staine mor gaauw weerom op t grintpad.”

“Zolst denken?” zee buurman Jan. “Nou ja, ik goa mor weer noar mien Griet. Wie goan dammeet noamelk veur ons baaident n pedde mit oorkleppen kopen. Dat wordt n aanvullen op onze Pfizerprikken, boostertjes en mondkapkes. Kiek, oren, neuze en mond stoan ja via allerhaande holtes mit mekoar in verbinden. Nou, dat waarkt as n trekgat. As je din n mondkapke opdoun en doarbie d’oren goud òfsloeten veurkom je hailemoal dat viruzzen in joen pokkel trekken. Traauwens, zo’n pedde mit kleppen helpt ook tegen t kommende gevoar van dij zogenoamde kwantumkomputer. Deur zien aldernoarst grode rekenkracht kin dij elk gehaaim kroaken. Nou, doar steken wie din mit onze petten n stòkje veur. Aal wat je onder de pedde holden blift ja gehaaim, nee din? Nou tjeu!”

En vot was buurman Jan. n Staine in de buutse, n mondkapke veur en n pedde mit oorkleppen op de kop. n Echte pebliekstrekker.

As dat mor gain stain des aansteuts wordt….

Buurman Jan: schietgemakkelk

“Dou mie mor gaauw n kop kovvie mit n dikke hombe Grunneger kouke mit n dikke loage roombotter derop en mit n beste loage widde poeiersuker derover. Je mouten de kadde ja op t spek binden zolaank t nog kin, nee din?”

“Zo”, zee ik, “doe zetst ter deur. En dat nog wel op mien kosten.”

“Nou kiek”, zee buurman Jan, “t duurt nait laank meer of aan alles zit dammeet lak noch smak. Volgens smoakeloze politisi bie veurkeur vetloos, zoltloos en sukerloos. Woar mout dat hìn? De wereld wordt stoadegaan n doolhof zunder uutgang. En din t gemekker over ekologische voutòfdrokken. k Las lestdoags n artikel over de milieulast van huusdaaier. Ze vergeleken dij mit t aantal gereden kilometers van n SUV. Doar hejje as daaiernvrund toch gain bosschop aan man. Lu binnen slim bliede mit heur kwispelnde Dolly of mit n waarm kaddepokkeltje. En ik mit mien wandelnde takken. Boetendes hebben huusdaaier pozitieve effekten. Omdat je veul mit joen daaier aan de loop binnen krieg je minder last van n verhoogde blouddrok. Ze zörgen ook veur n hogere weerstand bie kinder tegen allergieën. Mor ja, din komt ter zo’n milieukikker mit t verhoal over ekologische voutòfdrokken woar onze huusdaaier ook n rol in speulen. Dij vertelt ons hou slecht elke drol, elke scheet, alle brokken, vlais, hondemanden en bietrinkies wel nait binnen. Körtom: t is aal mit mekoar n dikke schietboudel.

En vergeet paus Pias nait. Dij verkondegt dat je in stee van daaier kinder op de wereld zetten mouten. Man, der is ja volk zat op de wereld. Der maggen wat mie betreft wel wat minder Noah’tjes en Juliaatjes de luiers volschieten. Nou eh, ik goa weer noar mien Griet. Dij mag din soms n schietvernien wezen, mor zai is wel schietgelokkeg mit mie. Tjeu.”

Dou buurman Jan vot was prakkezaaierde ik nog even over de milieulast van zien wandelnde takken. Ik schadde in dat dat gain noam hebben mog. Nee, minder lu en dus minder milieulast. Doarmit haar buurman Jan n goud punt.

Schietgemakkelk ainglieks…..

Buurman Jan: grafstemmen

“Dou mie mor gaauw even mien twijde kop kovvie, want din dou k mien kuierlatten onder en goa k aan de loop mit mien ontstresstherapie.

“Zo, dat is ja wat nijs. Doe en stress. Hou dat zo?” vruig ik.

“Nou kiek, mien Griet het viteminepillen en supplementen kocht om meer weerstand op te baauwen tegen bieveurbeeld moudelooshaid en zoerproemerij. Dat schienen veulveurkommende biewaarkens te wezen van de pandemie. Mor ik zee tegen heur dat ze oppazen mout wat ze opvret. Mien ol opoe zee vrouger aaltied: via de mond en de kont zit je loater in de stront. En dat is gain onzin, want der schient tegenwoordeg n soort van schiethuusplietsie te wezen dij in de goaten holdt wat ter op t riool loosd wordt. Ze kinnen dat zulfs per huusholden achterhoalen. Dus ik zee al tegen mien Griet: paas mor op, wast ter in stopst komt ter ook weer uut.

Och, op zich heb ik zulf niks te kloagen. Ik zet thuus geregeld even mien oordoppen op. Dij waarken op bloetoet most waiten. Mor wat hail goud is, is t mieden van lu dij d’haile dag zitten te zemeln, te zoezen en te nepnijzen op Facebouk. Dij lu heb ik aalmoal ontvolgd of blokkeerd. Boetendes win ik mie din ook nait meer op over aal heur toal- en spelfouten. En zo lees ik ook niks meer over komplotterijen. Man, wat mout ik nou mit woanwiezen dij ìnkeld kommentaren mor zulf gain oplözzens aandroagen.

Mor goud, de leste doagen bin k dus drok dounde mit mien anti-stresstherapie, mien doagelkse wandeln. Tiedens dij wandelderij bin k aalgedureg even aan t ‘fuckstampen’. Ik heb noamelk lezen dat dat n hailende waarken het op joen ainmoud. Kiek, dat fuckstampen dou je bie veurkeur op n mement dat je allìnt binnen en gainaine joe zain of heuren kin.”

“Zo, en wat mag dat din wel wezen, dat fuckstampen?” wol ik waiten.

“Nou gewoon: even hail haard mit de vouten stampen terwiel je ‘fuck’ roupen”, zee buurman Jan. “Zo van: zoesklödde-fuck (stamp), Corona-fuck (stamp) of pandemie-fuck (stamp). t Laifst dou k dat op t stille loantje achter op t kerkhof. Doar kin k mie even schier ontloaden en alle drok van mie òfstampen. Nou, tjeu. Ik goa votdoadelk noar t kerkhof.

Oh joa, nog veul zegen. Was k hailendaal vergeten.

Veurdat d’achterdeur dicht sluig heurde ik in de gange n haard gestamp. De kopkes stonden te rabbeln op de keukentoavel. En ik kin mie vergizzen mor ik mainde buurman Jan te heuren mit: ‘mien Griet-fuck’.

Tja, veur n grafstemmen hof buurman Jan bliekboar nait ìnkeld op t kerkhof te wezen……..

%d bloggers liken dit: