Posts tagged “reclame

Kopschraberijen – grunnegs

“Pratst ook Grunnegs mien wicht?” Op weg noar de deure keek zai achterom. “Wat zegt u meneer?” “Ofst ook Grunnegs pratst.” De sollisitante keek mie hulpeloos aan en om heur uut heur lieden te verlözzen zee ik: “Je spreekt zeker geen Gronings.” Nee,” zee ze verontschuldegend, “Mijn ouders wel, maar ze hebben het me nooit geleerd.”


Op t mement dat je dit lezen zit je meschain wel mit n kop kovvie veur joe, mit op joen schuddeltje n dikke hombe kouke mit derop n dikke loage botter. Of ie beheuren wellicht tot de lu dij zokzulf op alle mementen van de dag te kört doun, omreden joen liggoam en gaist mouten voldoun aan, deur rekloamemoakers veurgeschreven ideoalen.

Der wordt tegenwoordeg swoar inzet op pokkelgewicht en wangkwabben. Manlu dij heur aigen veurtplantensraive nait meer zain kinnen binnen potentiëel lopende doodskisten en kosten de soamenleven op termien handenvol geld. Veul vraauwlu stonden net zo in t leven.

Stonden der bie mie in toene vrouger n stók of wat bonestokken mit waalze bonen, tegenwoordeg flaneren bonestokken op social media: aalmoal strinten dij zo lek binnen as n teemze deur aal heur pokkelschroot. Ongezonde verschienens op twij bainen. Om aan ideoalbeelden te voldoun ontzeggen ze zich van alles en nog wat.

Ontzeggen betaikent dat je joezulf wat verbaiden, dat je joe ontholden van. En ehh…..: dat geldt ook veur t Grunnegs!

Buurman Jan – pretpakket

“Dou mie mor gaauw even n kop kovvie mit kouke. k Heb vanmörgen nait veul tied. Mien Griet het n ‘Bie Eppie Pretpakket’ wonnen, dij wordt zo bezörgd en ik bin slim benijd wat ter in dat pakket zit.”

“Ik kin mie doar wel wat bie veurstellen,” zee ik. “Ik denk bieveurbeeld aan trilvertuten, glibberge gliemiddeln, sweepkes en raimkederijen. Doar schient nogal veul in handeld te worden. Dij goan as Hoarlemmer eulie over de teunbaanke.” Buurman Jan verslook zok zowat in zien Grunneger kouke.

“Heb de gugel der mor mit,” zee hai. “Ik kin dij Eppie nait, dus ik wil der even persoonlek bie wezen as dij snokkel bie ons veur deure staait. Je heuren roare dingen tegenwoordeg. Stel die veur dat t n gigelegogo is.”

“n Gigolo bedoulst,” zee ik.

“Dat zee ik,” ging buurman Jan verder. “Waist wel: zo’n Don Jan mit n goddelk liggoam. Nou, dij zet bie mie gain voude over de drumpel. Je waiten nooit wat ter van komt. Veurdat je der op verdocht binnen is de bere lös. Mien Griet het genog aan mie en doar ligt mien prioriteit. Kiek, mien òl opoe zee vrouger aaltied: in de laifde is t n kwestie van pazen en meten, as ze mien steunkouzen mor nait vergeten. Nou, tjeu.”

En vot was buurman Jan. Tja vrouger, as joe wegens ongemak de lol verging, kon je zaalve van opoe Deldog en as t kneep en weer kneep Hofmandruppels hoalen.

Mor dat zat nait in n pretpakket……

Blik

Ie hebben vast ook wel mitkregen dat dhr. C. Ronaldo tiedens n perskonferentsie mit n stoalen blik twij blikjes cola opzied schoof. Nou is n stoalen blik in wezen n contradictio in adjecto: dus n tegenstriedeghaid in t biegevougde. Net as bieveurbeeld “n golden ooriezer”. t Bievougelk noamwoord “golden” is ja tegenstriedeg mit “iezer”. t Zulfde heb je bieveurbeeld bie n plastic wienglas, n levend geroamte, de grootste helfte en dus ook n stoalen blik.

Nou is dij leste blik netuurlek gain stofnoam. t Is de menaaier van kieken. Mor ain zien of heur blik geft wel voak stof tot proaten. Zo as over d’aksie van Ronaldo woar zulfs sproake is van n dubbele tegenstriedeghaid. Mit n stoalen blik schoof hai twij blikjes vertind dun ploatstoal op zied.

Mor zoksoort fratsen brengen nog n aandere tegenstriedeghaid veur t voutlicht. Aine dij je in n aandere kategorie ploatsen kinnen. Noamelk in n contradictio in pecunia. Kiek, as je as grootverdainer joen kaptoal te danken hebben aan sponsoren din kin je wel stellen dat zoksoort types voak schijt hebben aan de wereld om heur tou. Teminste as je dat relateren aan t schofferen van ain van joen broodheren.

As je joen blik der over goan loaten kom je toch tot de konkluzie dat zoksoort lu moreel gezain boven heur stand leven. t Is ook voak zo dat ze aandern zelden of hailendaal gain blik woardeg keuren. Ze leven in n aigen bloaze. En de bliksemse boudel om heur tou zol heur n zörge wezen.

Hou zol t ainglieks wezen as der vanòf voetbaltribunes gain blikken meer kwamen en dat elke vörm van sponsoring doarom dus nait meer aantrekkelk wezen zol.

Ach, t volk blift vast zitten, voak as serdienen in n blik………

Boetendes: aal dat gepog….ba…..

%d bloggers liken dit: