Posts tagged “rapporten

Vel

Regelmoateg lees je dat ter weer n rapport tot stand kommen is. t Is ook ja net asof de wereld van rapporten aan mekoar hangt, nee din? Zulfs as al dudelk is wat ter speult komt ter n kemizzie aan te pas om n overbodeg onderzuik te doun, mit as gevolg dat t perbleem woar t ainglieks om draait nait oplöst wordt.

Mien eerste rapport kwam op de legere schoule tot stand. Op zich niks biezunders. t Binnen de prestoatsieversloagen in sievers dij elke babyboomer dou joarleks kreeg. De mainsten waren aaltied verzekerd van 3 achten: veur vlijt, gedrag en nethaid. Doar hof je nait aal teveul veur te doun. En mocht ter veur ain of meer van dij onderdailen toch n zezze op t rapport stoan din was t nait best. Din haar je de baist uuthongen, joen schrift versierd mit n vlodde inkt of doaglieks noar de sprutters keken dij langs de roamen vlogen.

3 Achten. Ach, dij haar je zo te pakken. Alhouwel, je waren vanzulf wel overleverd aan de nukken van joen meester of juf. Mor je gingen dervan uut dat dij noar eer en gewaiten handelde.

Tegenwoordeg krieg k gain prestoatsierapporten meer. Funksionerens- en beoordailensgesprekken mit mien “laaidengevende” zitten nait in ons personailsbelaaid. Wie geven mekoar ook gain sievers. Alhouwel: lestdoags kreeg k nog aine. Dij mos k òfdreugen mor dij vuil mie uut d’handen. En inderdoad, t steltje was nait meer kompleet. Snappen ie t?

Ach, wat stellen rapporten of evaluoatsies ainglieks ook veur. Voak kin je bie d’uutkomsten grode vroagtaikens zetten. Opdrachtgevers en zörgvuldeg geselekteerde kemizzieleden eten veuròf voak uut dezulfde veurkookpot. Tiedens n gezelleg etentje worden opdracht en ìndkonkluzie op twij veltjes A-4 zet. Dij worden din aan d’uutìnden van n wand ophongen. Doartussen in hangen lege vellen woarop tussen de gangen deur de veuròf gestelde (tussen)doulen formuleerd worden. Nog veur de toetjes is t rapport in grode lienen kloar.

De kemizzie bedìnkt noa dizze aangeboden verwìnnerij nog wat verbindende teksten en kloar is Kees. Wrok, aangeproade wrok, hoat, domhaid en/of ideoalen hebben onherkenboar, mor wel tussen de regels deur herkenboar, biedroagen aan t veuròf gewìnste ìndrezeltoat.

Dat dut mie dìnken aan hou of ons wereldsysteem ainglieks in mekoar zit. De mainsten mouten waarken om te overleven en om in t levensonderhold te veurzain. Mor d’opdrachten kriegen lu mainsttied nait prezenteerd tiedens n gezelleg etentje mit de boas. Behaalve de lu dij as kemizzielid uutverkoren binnen vanzulf.

Tja, over honderd joar wordt ter vervast ook sproken over n sloavernijverleden en wordt ter wellicht n kemizzie insteld deur d’overgebleven multinationals.

De zinnen op t eerste en t leste vel wait ik al…….

Rokerij

Volgens sommegen maakt de tabaksindustrie zich schuldig aan een misdrijf, namelijk zware mishandeling van mensen die roken. Ze gaan daarbij voorbij aan het feit dat het een eigen keus is om te gaan roken. Je zou de rokers eerder kunnen aanklagen, omdat zij slachtoffers maakten: de zgn. meerokers….

IMG_1696
roken is gezond
was ains de leus
t was n lopend vuur
joarenlaank verspraaid

filaaine fantazieën
gingen kreatief op de loop
mit t slimste vergif
werden konsumenten verlaaid

slogans sluigen aan en
deuntjes drongen deur
biegeleuf en onbenul
werden gewaitenloos vermaarkt

recht was krom
leugens waren woar
haailzoame waarkens
waren schier onbepaarkt

**

lu
willen bedrogen worden
dus worden gloazen bollen vertoald
in konkluzies
in rapporten
deur opdrachtgevers bepoald

eltje ©

Misset Horeca

De lijst die Misset Horeca heeft gepresenteerd, heeft iets van zijn glans verloren. De honderd uitverkoren bedrijven betaalden allemaal 100 euro exclusief btw om mee te mogen doen. Wie het geld niet op tijd overmaakte, hoefde niet te rekenen op een bezoek van de vakjury of de mystery guest.

Misset Horeca

Duurzoamhaid

twievels
riezen bie keuzes moaken
onbenul
moakt t kaizen swoar

roet
kin j’as ongewenst verkloaren
kennis
doarveur is onmisboar

kruud
kin duvelsnaaigoaren wezen
antwoorden
binnen soms stoer te duden

rapporten
binnen woazeg duuster leesboar
projekten
voak te duur veur t ruden

– lees verder ->

%d bloggers liken dit: