Posts tagged “randstad

#Groningen 2055

Op 15 november vernietigde de Raad van State de huidige gaswinningsplannen, de schadeafhandeling en de compensatie voor de benadeelden. Er moet daarom een nieuw besluit komen.

Wordt er dan eindelijk meer gekeken naar de risico’s van de inwoners of is elk nieuw besluit enkel berekenend en alleen maar voor de bühne. Heeft men Groningen al bewust opgegeven………?

Eltje Doddema

Last(er) vanuut de raandstad

Laster aardgasbaten

n gezonde soamenleven
vindt zien bestoansrecht in
n zekere moate
van solidariteit

hoaks doarop staait de
wel-de-lusten mor
nait-de-lasten
raandstadmentaliteit

n profiteur is hai
dij parasiteert en t
solidariteitsprinsipe
ondergraft

dat bliekt veuraal as
n hond vanuut de
mieghommelnustkontraainen
blaft

eltje ©

2055 – Facts of life – 4

Fictie of werkelijkheid……?

Facts of life

2055 – Facts of life – 1
2055 – Facts of life – 2
2055 – Facts of life – 3

mit t injekteren
van stikstof hoalden
de nam en de stoat
t leste gas uut de grond

mor t gevoar van
stikstof was groot en
bleek veur leefboarhaid
slim ongezond

lamsloagen deur
teleurstellens ontston
der n klimoat van
wanhopege geloatenhaid

woardeur t wingewest
veraanderde in n
laandschop van vervaal en
verloatenhaid

eltje ©

2055 – Facts of life – 3

Fictie of werkelijkheid……….?

Facts of life

2055 – Facts of life – 1
2055 – Facts of life – 2

bodemloze putten
in bewoonde kontraainen
bedraaigden de solvabiliteit
van de stoat

fact of life wer
dail van belaaid en
de kost ging nait meer
veur de boat

t bestoan
in rizikokontraainen
wer stelselmoateg
devalueerd

t kreëren van
laandschoppen zunder
hoop en glorie gebeurde
gestruktureerd

eltje ©

Binnenkort het slot: 2055 – Facts of life – 4

2055 – Facts of life – 2

Fictie of werkelijkheid…….?

2055 – Facts of life – 1
2055 – Facts of life – 3
2055 – Facts of life – 4

Facts of life

bodemvolle putten
waren slim geschikt
veur t ultieme
verdainmodel

bloudzoegers zogen
d’oaders leeg en
speulden filaain en duuster
n schimmeg spel

wantraauwen en
wanhoop werden òfkocht
mit hier en doar wat
subtiel smaartegeld

want schatkisten dijen
t allerbeste wanneer
welwezen as prioriteit
minder telt

eltje ©

2055 – Facts of life – 1

Fictie of werkelijkheid……?

Facts of life

t was eerst t laand
van niks der boven dat
ondergeschikt wer aan
hogere belangen

t was vrouger t stee
van beven en beuren en
van stried op leven en dood
tiedens swoanezangen

mor doar verdwenen de
leste ruïnes dij deur shovels
votschoven werden in
goaten van vergetelhaid

doar schokten de leste
stoeptrekkens van t
morsdode peerd vol
berusten en geloatenhaid

eltje ©

Lees ook:
2055 – Facts of life – 2
2055 – Facts of life – 3
2055 – Facts of life – 4

Alles went

Kroonenberg
kiekend noar
d’uutdrokkensloze ogen
en n klassieke kop
valen votdoadelk
de primitieve opvattens
in t artikel op

heur soort lu
het ons niks
in de reken
deur de randstad
wordt minachtend noar
de pervìnzie keken

vanuut veuroordailen
ontstaait voak
veul rumoer
din is oordailen
en veroordailen
nait meer zo stoer

mor t is kwoalek
as je joe verschoelen
achter n woordenbrij
van wel of nait
gemainde uutsproaken
of maaljoagerij

eltje ©

(angst)Dreumstee

Dreumstee

wied vot
van geld en welvoart
fietst 60 plus
genietend en ontspannen
deur ruumte en rust

wied vot
van vastlopend verkeer
zugt dij doulgroep
gain stainbulten mor
n netuurlek mieghommelnust

wied vot
van t krimpmoeras
kikt t welvoarende Gooi
minachtend deel op
t massoal ontvluchte plattelaand

wied vot
van de raandstad
waarkt d’overhaid
mit n geregiseerd krimpbelaaid
t ontvolken in de haand

bewust vuil eertieds
veur n moakboare soamenleven
definitief t douk

dij dragt nou meulenstainen
en op aarm en riek rust
n aiwege vlouk

eltje ©

%d bloggers liken dit: