Netuur

“Hest t ook al heurd? t Gejammer van dij raandstadzemeljuppen?”

Buurman Jan haar amper zien kont aan de stoule of hai zat al te lozen wat hom dwaars zat.

“Dat hangt ter vanòf”, zee ik. “Ik heb vanalles heurd, omreden Ik bin ja nait doof.” Mor buurman Jan was bliekboar heurende doof. Zien haart zat weer ais n moal aargens vol van. Tja, en din lopt zien revel over.

“Der binnen de leste tied hail wat lu uut de raandstad noar t pladdelaand verhuusd: de zgn. stadsvlochters,” zee buurman Jan. “Doar schient veur n modoal gezin gain betoalboar onderkommen meer veurhanden te wezen. Mor der is nog n aandere kategorie dij vlocht is. Dij binnen op zuik noar heur persoonlek gelok. Gelok dat z’invullen willen mit veul landelke ruumte en veul gruin rondom heur woonstee. En wat ze veuraal belangriek vinden is de ruumte veur n wupvertuut veur heur grommen. Waist wel ja, n trampoline.”

“Nou ja,” zee ik, “geef ze ais ongeliek. Zolstoe in dij jachtege raandstad wonen willen?”

“Doar gaait t nait om,” zee buurman Jan. “De vaarve van heur net gerenoveerde kwinne is nog nait dreuge of dat volk begunt al te snöttern en te jammern. Ze kommen der noamelk vlot achter dat t wel slim lasteg is as der veur heur wupsteerten gain schoule in de buurt is. En dat ter gain ploatselke super is is ook n tegenvaler. Mor as ze gewoar worden dat ter binnen n stroale van 15 kilometer gain dokter of koezenropper te vinden is binnen de roapen hailendaal goar. Doarbie komt dat ze binnen de körtste keren kloagen over geluudsoverlast van bladbloazers en grasmaaiers. De landelke geuren kommen heur ook al gaauw tot de neuze uut. Ze hebben totoal gain idee hou of t meugelk was dat ze zok in de raandstad verlekkern konnen aan aal dij boutieken, pubs, shops en bistro’s. En waist wat heur t mainste tegenvaalt? Dat ze nait overaal supersnel internet hebben en dat ze mit heur buutsmobieltjes zunder 5G kommen te zitten. Man, dat volk het veur dat ze “de boer op gingen” nog nooit n kou in de kont keken. Dat koustront gruin is komt heur slim ongelegen. Van zoksoort volk wordt mie de kop gruin. Kiek, in t begun glimmen heur gezichten as n gruinezaipkop van binnen, mor t duurt mor even of heur netuur komt nait meer overain mit d’omgeven. Bie dat soort lu is t niks aans as veul roet in lutje ropknollen. Man, dij kinnen mie wat, dat schietvolk. Mor ehhh…..ik goa weer noar huus noar mien Griet. Even kieken wat veur netuur ik doar aantref. Tjeu!”

“Most ook n kop kovvie,” ruip ik nog. Mor buurman Jan heurde t nait meer. Hai haar zien haart even locht en kon der weer n weke tegen.

Ach, van “van heuren zeggen” kin je vanalles vinden. Veuraal as netuur boven de leer gaait……..

#Groningen 2055

Op 15 november vernietigde de Raad van State de huidige gaswinningsplannen, de schadeafhandeling en de compensatie voor de benadeelden. Er moet daarom een nieuw besluit komen.

Wordt er dan eindelijk meer gekeken naar de risico’s van de inwoners of is elk nieuw besluit enkel berekenend en alleen maar voor de bühne. Heeft men Groningen al bewust opgegeven………?

Eltje Doddema

2055 – Facts of life – 4

Fictie of werkelijkheid……?

Facts of life

2055 – Facts of life – 1
2055 – Facts of life – 2
2055 – Facts of life – 3

mit t injekteren
van stikstof hoalden
de nam en de stoat
t leste gas uut de grond

mor t gevoar van
stikstof was groot en
bleek veur leefboarhaid
slim ongezond

lamsloagen deur
teleurstellens ontston
der n klimoat van
wanhopege geloatenhaid

woardeur t wingewest
veraanderde in n
laandschop van vervaal en
verloatenhaid

eltje ©

2055 – Facts of life – 3

Fictie of werkelijkheid……….?

Facts of life

2055 – Facts of life – 1
2055 – Facts of life – 2

bodemloze putten
in bewoonde kontraainen
bedraaigden de solvabiliteit
van de stoat

fact of life wer
dail van belaaid en
de kost ging nait meer
veur de boat

t bestoan
in rizikokontraainen
wer stelselmoateg
devalueerd

t kreëren van
laandschoppen zunder
hoop en glorie gebeurde
gestruktureerd

eltje ©

Binnenkort het slot: 2055 – Facts of life – 4

2055 – Facts of life – 2

Fictie of werkelijkheid…….?

2055 – Facts of life – 1
2055 – Facts of life – 3
2055 – Facts of life – 4

Facts of life

bodemvolle putten
waren slim geschikt
veur t ultieme
verdainmodel

bloudzoegers zogen
d’oaders leeg en
speulden filaain en duuster
n schimmeg spel

wantraauwen en
wanhoop werden òfkocht
mit hier en doar wat
subtiel smaartegeld

want schatkisten dijen
t allerbeste wanneer
welwezen as prioriteit
minder telt

eltje ©

2055 – Facts of life – 1

Fictie of werkelijkheid……?

Facts of life

t was eerst t laand
van niks der boven dat
ondergeschikt wer aan
hogere belangen

t was vrouger t stee
van beven en beuren en
van stried op leven en dood
tiedens swoanezangen

mor doar verdwenen de
leste ruïnes dij deur shovels
votschoven werden in
goaten van vergetelhaid

doar schokten de leste
stoeptrekkens van t
morsdode peerd vol
berusten en geloatenhaid

eltje ©

Lees ook:
2055 – Facts of life – 2
2055 – Facts of life – 3
2055 – Facts of life – 4

Alles went

Kroonenberg
kiekend noar
d’uutdrokkensloze ogen
en n klassieke kop
valen votdoadelk
de primitieve opvattens
in t artikel op

heur soort lu
het ons niks
in de reken
deur de randstad
wordt minachtend noar
de pervìnzie keken

vanuut veuroordailen
ontstaait voak
veul rumoer
din is oordailen
en veroordailen
nait meer zo stoer

mor t is kwoalek
as je joe verschoelen
achter n woordenbrij
van wel of nait
gemainde uutsproaken
of maaljoagerij

eltje ©