Posts tagged “proza

Verknipt

Op weg van n broesles noar huus luusterde ik aandachteg noar n diskuzziepergram op de landelke radio. De zanger van n gerenommeerde Nederlandse popgroep haar zok loatdunkend uutloaten over de teksten van n Engelse topband. De Nederlandse zanger stelde, dat de teksten van dij Engelse band ainglieks niks veurstelden. t Was niks meer as n woordenbrij en in dij brij domineerden de kloeten dudelk boven de smoak. Der zat zogenoamd gain lak of smak aan. As reaksie doarop hadden de programmoamoakers aan n poar toalwaitenschoppers d’opdracht geven om de teksten van de Nederlandse band, woar de radiogast zanger van is, onder de loep te nemen. En wat bleek? Ook aan dij Nederlandse teksten kon je gain taauw vastknuppen.

– lees verder ->

%d bloggers liken dit: