Posts tagged “projecten

Zulfrefleksie

Zulfrefleksie

Elk joar wordt in Drìnthe deur t Nei Drèents Geneutschap de Anfieterpries uutlangd aan n instellen of n persoon dij zich inzet het veur de Drìntse streektoal. Mor t geneutschap het besloten om dit joar gain pries tou te kennen, omdat ter te waaineg kandidoaten waren en omdat t niveau van d’aanmeldens te leeg was. Körtom: minder aanbod en minder kwaliteit.

Dizze ontwikkeln is al joaren aan de gang, nait allìnd in Drìnthe mor ook in Grunnen. Der binnen al hail wat onderzuiken wèst over d’oorzoak hiervan en de konkluzies van deskundegen binnen vanzulf verschillend. Nou is t zo, dat onderzuikers der meroakel goud in binnen om heur onderzuiken dusdoaneg uut te voeren dat de konkluzies, dij ze bie veurboat trekken willen, onderbaauwd worden. d’Opdrachtgever bepoalt boetendes veuròf voak d’uutkomst van n rapport. Belangen, frustroatsies, opvattens en geld kleuren nait zelden d’uutìndelke uutkomsten. t Perbleem is dat elk zien of heur woarhaid voak as d’ainege veurkommen let en doarbie pretendeert dat alles wat òfwiekt nait deugt.

Feit is dat de jeugd de streektoal nait meer leert. Schoamtegevuilens en minderwoardeghaidskompleksen worden voak aandroagen as argumenten om dit te verkloaren. Mor op t mement dat je dat beweren, leg je t perbleem bie de konzument neer. Veur onderzuikers en streektoalinstantsies is dat n slim makkelke menaaier om zich bie negatieve ontwikkelns dele te leggen. Der is toch niks meer aan te doun (en wie doun ja al zoveul).

Mor is datgene wat gesubsidieerde instantsies doun wel voldounde en, wat nog veul belangrieker is, is heur aanpak wel de juuste? En doarbie: binnen aigen belangen en opvattens nait mede debet aan de teloorgang van de streektoal?

Nijmoots wezen mit verolderd materioal is zeker nait d’oplözzen. t Publiseren in t Dagblad van het Noorden van gedichten uut de 19e aiw in n nait meer gangboare spellen, dragt ter nog minder tou bie. Je geven doarmit nait d’indrok dat je dounde binnen mit vernijende impulzen en projekten. Boetendes, deur t ploatsen van zoksoort gedichten kriegen de lezers n spellen onder d’ogen dij nait meer gangboar is. Zo wordt ter veul geld en energie stopt in t behold van wat ter is.

Stroalen de verantwoordelke instantsies doarmit nait uut dat ze de hoop op n rooskleurege toukomst veur de streektoal al opgeven hebben?

Zulfrefleksie bie de streektoalorganizoatsies is doarom utermoate belangriek. Wellicht doun ze dat regelmoateg en stellen ze zichzulf de vroag wat d’inhold van heur funksie is in reloatsie tot de doulen dij ze berieken willen en mouten en wat de rezeltoaten hiervan binnen.

De vroag is echter of elk dij aan de knoppen draait dit wel wil en of hai of zai hiertou wel in stoat is.

Aarmou

Dag tegen aarmou

in n laand woar
de politiek doulbewust
de trek
noar de stad propageert
as was t door ain groot paradies

leven twij en n haalf
miljoun mìnsen onder
d’aarmoudegrìns
woaronder veul kinder
zunder kaansen in t onderwies

t konsentreren van aarmou
en sosioale uutsloeten
in steden
het dezastreuze gevolgen
zowel moatschappelk as finansieel

t ontvolken van t plattelaand
om de kosten te dekken
veur dure
integroale projekten
is in dizzen hail funksioneel

eltje ©

%d bloggers liken dit: