Posts tagged “politiek

Van de kook

“Hest t ook al lezen? Der wordt weer docht over t invoeren van rekenrieden, of tewel kilometerhevven. Din betoal ik dammeet veur t gebruuk van mien Lada de Luxe mit trekhoake. As de moandelkse òfreken komt kin mien Griet persies zain houveul kilometers wie reden hebben. Mor dat is t slimste nait. Zai trekt de kilometers dij wie soamen reden hebben deròf en wait din persies houveul ik allìnt reden heb. En din mout ik mit t wotter veur de dokter om te verantwoorden hou of dat wel zit.

Ik zeg die dit. t Gaait ter op aan dat ons soort lu op bepoalde tieden nait meer bie de weg mag, behaalve as wie d’hoofdpries betoalen. Veur oldjes geldt tiedens de spitsuren: hol joe koest binnen 4 muren. Nee t wordt ter nait beter op, dat zeg ik die. Zo krigt de belastendainst t nog swoarder. En doe waist ook wel dat t doar n dikke rommelpot is. Doar schienen gain rekenwonders te waarken. t Duurt nait laank meer of elk het n klikapp. Swoagertje van Griets bruier waarkt bie de gemainte Midden-Grunnen en het al aine op zien buutsmobieltje kregen. “Meld n vermoeden” hait dij app. Man, nog even en elk is vogelvrij. Joen privacy is din volledeg noar de kloten.”

Nou mainde ik aaltied dat elk zien mannelkhaid tot elks privacy beheurde, mor ik kreeg gain kans om doar daiper op in te goan, omreden buurman Jan revelde mor deur.

“Kom ik goa noar mien Griet. Meschain mout ik nog wel op sprinkhoanejacht. Mien Griet is weer ains kulinair aktief. Zai het n moaltje veldsprinkhoanen kocht bie n torren-tiekentoko. Mien Griet is gek op nijmoodse fratsen. Mor ja, stel die veur dat ter nog aine van dij wuppers wupkrachteg is. Din mout ik op de knijen. Ik hoop dat ter gain gemoalen vleugels en poten in zitten. Doar kom je woarschienlek van in de schieterij heb k lezen. Volgens mie kin je zulfs last van wurms kriegen. Man, man, man, dou mie mor gewoon n……..”

Dat leste was nait meer te heuren, omreden keukendeure was al achter buurman Jan dichtsloagen. Hai haar t ter mor swoar mit. Mor ja, as je tegenwoordeg t nijs volgen wor je ook ja nait slim bliede. En din mos hai ook nog kulinair mit zien Griet. Ain ding was zeker: buurman Jan ging n onzekere moaltied tegemuide. En dat hai noa t eten zo dik as n tieke wezen zol was ook al nait woarschienlek.

Zeker was wel: hai was totoal van de kook…..

Kultuur

“Plomp mie der nog mor gaauw even n twijde kop kovvie in. Ik heb t drok vanmörgen. Mien Griet en ik goan op pad veur n aander autochie. Wie willen omaandern. Of ainglieks: wie mouten ja wel in dizze tied.”

“Doar kin k mie wel wat bie veurstellen”, zee ik. “t Wordt zeker n gruine.” t Woord “stekkerauto” kwam wegens buurman Jans snelle reaksie nait meer uut mien mond.

“Hou komst ter bie, man. Mien Griet mag zok nait zain in n kouschietengruine woagen. Nee, volgens mie gaait ze veur n wupkoarentje blaauwe. Boetendes mouten lu van ons leeftied zok ja veurberaaiden op de dag van mörgen en doarnoa, nee din? Ik heb lestdoags lezen dat je as eerzoame oldere nait meer in n te dikke auto rieden maggen. Aans willen ze joe nait meer verzekern. Kiek, wie hebben nou ja n Volvo de Luxe mit trekhoake. Nou, dij is dus veul te swoar. Ons soort lu mout in n lutje, mor veuraal licht woagentje bie de weg.

Mor der is nog meer. Dou wie onze Volvo doudestieds kochten, hebben wie dij beklaiden loaten mit stof in de kleuren van de Masai. Waist wel, n Afrikoanse stam uut Tanzanioa en Kenioa. Dat vonden wie aibels schier. Nou nog traauwens. t Kost n poar sìnten mor din hejje ook wat. Nee din? Mor veurege weke haren wie onze swaarde Volvo even parkeerd in Stad. Dou we van de maarkt weerom kwamen ston der wat vrumd volk bie d’auto. En dou ze in de goaten kregen dat t onze auto was kregen wie de wind van veuren. Wie waren rasisten en daiven, omreden wie haren ons schuldeg moakt aan kulturele tou-aigen. Wie haren de kultuur en de leefstiel van de Masai stolen. Wie muiken dail uut van de dominante widde kultuur en wie haren heur as minderheden niks in de reken. Wie speulden mooi weer mit heur stofkleuren en petronen, vonden ze.

En dou kwam t. Ik mos t as widde veuraal nait in de kop kriegen om ooit wat over d’historie van bosnegers te schrieven. Mien Griet en ik stonden te trillen as n moes in de snij. Vin je n moal wat mooi, woardeer je t, wor je veur rasist uutmoakt. Ik zeg die dit. Ik wor strontzaik van lu woarbie “verwieten” d’eerste netuur worden is. Nou k die dit vertel win k mie alweer op. As wie t van dat soort lu hebben mouten din baarg die mor. Dat soort lu mist de wil en t vermogen om te kommen tot kulturele woarderen en uutwizzeln. Mor kom, ik goa noar mien Griet. Ik wait hoast wel zeker dat onze swaarde Volvo n aandere kleur opvolger krigt.”

Buurman Jan glipde d’achterdeure uut. Ik bleef in gedachten achter mit mien twijde, nog haalfvolle kop kovvie. Buurman Jan haar n punt. En ik vruig mie òf hou ain n leven verdroagen kon zunder sarkasme, ironie en n schune bak. Doar komt bie dat lu uut dezulfde kulturele groepen t onderling ook ja regelmoateg onains binnen over de grìnzen van goud en fout. En wèl bepoalt de grìnzen en woarom ainglieks?

Ik vroag mie òf woar onze soamenleven boat bie het: bie kultuurslopen of bie kultuur tou-aigen.

En dat zunder swaarde humor……..

%d bloggers liken dit: