Posts tagged “politiek

Buurman Jan: zak

“Hest t wel mitkregen zeker. De zeun van n swoager van mien Griet het de zak kregen. Dylano, zo hait e, is op stoande vout ontsloagen. Dij het zok lestdoags op sosioale medioa kritisch uutloaten vanwege t faait dat hai n rasist nuimd wordt omdat hai tot t blaanke ras beheurt en hai de figuur Swaarde Piet gain stereotyperen vindt. En dat t nait òfdut as n blaanke n gedicht van n swaarde vertoalt. En dat hai niks kin mit uutdrokkens as ‘lu van kleur’ en ‘tot sloaf gemoakten’.

Dat is kommen omdat de femilie Meiland de kop van jut worden is deur lu van woke-Nederland. Doardeur willen verschillende bedrieven niks meer mit aal dij Meilandjes te moaken hebben. Veul bedrieven hebben de keudel introkken. t Is n soort van ondergrondse veenbraand aan t worden dij op t punt staait bovengronds de boudel in de fik te zetten.”

“Nee, doar heb k niks van mitkregen”, zee ik. “Hou komt t dast op n deurdeweekse dag aanlopen komst?

“Nou kiek, mien Griet en ik binnen baange dat wie dammeet ook swaart aankeken worden vanwege t faait dat Dylano zok uutloaten het op n menaaier dij wokers nait aanstaait. Want ik zeg die dit: as dat soort lu t veur t zeggen kriegen din wordt elk verplicht om zien of heur dna òf te geven. En din kommen wie op n dag de drumpel van winkels en bedrieven nait meer over, omreden wie worden scand en waaigerd vanwege t gedrag van onze femile. Paas doe ook mor op. Dien bloudliene kin in d’ogen van dij mentoal gemankeerde wokers vast ook nait deur de beugel. Dien veurgeslacht wordt, as t even tegenzit, ook linkt aan sloavernij. En din bist de pineut. Kiek, ongeacht joen politieke veurkeur, joen geleuf of overtugen: as de gaalge opzet wordt veur lu zo as wie, dij zulf debet binnen aan t doun en loaten van femilie, mor doarveur wel veroordaild worden, din baarg joe mor. Din is de bere lös. Man, t wordt ter nait beter op. Dizze nijmootse heksenjachten hebben tot gevolg dat ter dammeet hail wat lu in zak en as zitten. Veuraal dat lèste is n swaarde veuruutzicht. Kom ik goa mor noar mien Griet. Dij is aan t kokkerellen. Wie kriegen vandoage ‘jan-in-de-zak’. Even tussen ons baaident: ik vin doar gain zak aan. t Is mie veul te klaims. Nou tjeu.”

Buurman Jan vertrok zunder n kop kovvie dronken te hebben. Hai haar t swoar. Zien Griet trakteerde hom op n oer Hollands gerecht dat vrouger uut aarmoude moakt wer. Hai kon dit kulinair gebeuren nait woarderen mor mos der wel aan geleuven. k Haar mit hom te doun. Boetendes zat e slim mit de sosioale en kulturele intimidoatsie van lösgesloagen wokers.

En as je din ook nog lezen dat n school stopt mit t vieren van t Sunterkloasfeest omdat t nait paast bie heur noagestreefde weerden ’verbinden, soamheureghaid en inkluzie’, din is der mor ain konkluzie meugelk: doar begriep je toch gain zak meer van.

Ach, Swaarde Piet wel, vanzulf……….

Buurman Jan: #lekker

“Lekker, man. Der gaait niks boven n homstok Grunneger kouke dij je zunder mörfflittertje bie n lekkere kop kovvie opeten kinnen.”

“n Mörfflittertje, wat mag dat din wel wezen?” vruig ik.

“n Mondkapke” zee buurman Jan. “Dastoe dat as grunnoloog nait waist. n Flittertje is ja n lapke stof en dij dou je veur joen mörf, joen mond. Mor eh…. dou mie nog mor aine.”

Buurman Jan haar bliekboar de smoak te pakken. Hai ging der ais even goud veur zitten en schoof zien kopke richten de kovviepot en zien lege schuddel noar de schoale mit kouke.

“Traauwens waistoe wel woar t woord ‘lekker’ vandoan komt? Dat komt oorspronkelk van ‘likker”’ Dat woord is ooit gangboar worden veur smulpoap en lekkerbek. Dij lu likken ja geern. En van aal dij likkerij kwam t woord ‘lecken’. Vrouger wer der ook ja lekker eten en dikkedakt. Mor t mooiste komt nog. ‘Lecker’ wuir ook bruukt veur ‘klaploper, wellusteling, schoft’. En, let op: ook veur ‘smeerlap’. Snapst hom?”

“Nou nee”, zee ik, “ik snap nait wat t mooiste is dat nog kommen mout.”

“Nou”, zee buurman Jan, “der wordt tegenwoordeg deur bestuurders ja vanalles en nog wat lekt. Voak gebeurt dat bewust en dat deugt ja nait. n Lekker is dus gewoon n dikke deugnait, n gemain persoon. Dat lekken gebeurt mainsttied filaain en komt de lekker voak goud van pas. Tegenwoorden nuimen wie dat ook wel ‘n Segertje’. Zo waiten wie nou al dat t beoogde nije kabinet de medisch-ethische kwesties veur t gemak mor even aan kaande kwakt. Via dij lektaktiek kinnen wie ons doar nou alvast drok om moaken veurdat t definitief wordt. Tja, je zollen mor ongewìnst geforseerd zwanger worden. En vergeet nait de liedensweg van lu dij geern uut t leven stappen willen. Dij worden tot lieden dwongen vanwege n idee van lu dij zulf beschikken willen over aandermans zulfbeschikken.

Kom ik stap op. Mien Griet en ik goan aankommen weke n dag of wat mit traain aan rit. Kieken of wie ook n Segertje vinden. Wel in de daluren vanzulf, want din krieg je lekker körten. Wie goan vandoage alvast de koartjes kopen. En ik koop ook even n dikke pude lekkeris veur onderwegens. Tjeu.”

Dou buurman Jan vot was ging k op zuik noar d’oorsprong van lekken en likken. Zo het ‘likken’ ooit de betaiken had veur ‘n rad veur d’ogen draaien, veur de gek holden”’. En dat komt ons op t heden ook nait vrumd veur.

Aine dij lekt krigt ja voak gain lik uut de panne………

Buurman Jan: #TUIG

“Hest t zeker ook wel heurd, zain of lezen: over dij chaos van vrijdagoavend in Rötterdam. Lu gingen demonstreren tegen de 2G-coronamoatregeln mor t duurde mor even of der was sproake van n komplede anarchie. Ik zag doar n foto van in t Dagblad stoan. Je zagen doarop n ploug volk dat zok verlekkerde aan n groot vuur. Veur dat volk ston, as n soortement van André Rieu, n manspersoon mit d’aarms te speren. Gezain t verloop van dij demonstroatsie mag je konkluderen dat dij “dirigent” der nait op uut was om t volk de goie tonen aansloagen te loaten.

Mor wat mie veuraal verwonderd was t onderschrift bie dij foto. ‘Honderden betogers verzamelden zich gisteravond op de Coolsingel om te protesteren tegen het 2G-beleid’. Mor ik zeg die dit: zo’n tekst paast nait bie zo’n foto. Doar haar stoan most: ‘Het gedrag van tuig, uit op rellen, ontaardde in een complete anarchie’.

Tjeu. Ik huif vandoage gain kovvie. Ik heb al eten en dronken…….”

Buurman Jan haar d’hakken alweer licht. Hai was totoal van slag deur t gedrag van onbenullen en leegkoppen in Rötterdam. Ik vruig mie òf of der ook oprechte demonstranten bie wèst waren. En zo joa, zollen dij ook foto’s moakt hebben van dij idioten dij heur demonstroatsie verkloot hebben om de schoade verhoalen te kinnen. Je willen toch joen aigen zoak zuvern van tuig, nee din?

Demonstroatsie. Hmm, dat woord is bliekboar nait veur niks verwant aan demonen…..

%d bloggers liken dit: