Posts tagged “politiek

Buurman Jan – plakken

“Kovvie? Mit n plak kouke?” Buurman Jan zat aan de keukentoavel en knikde van joa, omreden hai kon gain woord tussen zien aigen gerevel kriegen.

“Nou wie t toch over plakken hebben, hest ook mitkregen dat de zogenoamde lèste generoatsie zok overaal aan vastplakt?” zee hai en ging der ais even goud veur zitten. “Zo protesteren ze tegen de in heur ogen lakse aanpak van de klimoatveraandern. Lu van onze leeftied lözzen perblemen op mit gezond benul, mor dij plakkerds bakken zok overaal aan vast en geven ons de schuld. Plietsie het t ter mor drok mit om ze mit flewailen handschounen lös te waiken. As dij te roeg te waark gaait gieren dij klimoatfanoaten as biggen dij bie de modde vothoald worden. Man, vrouger deden wie zokswat nait. Wie ruipen hooguit bie t verstoppertje speulen “plak aan”.

t Is mie aans wel n boudel op t mement. Der kommen hail wat lu in aanmaarken om achter t behang plakt te worden. Man, t is ja n gekkenboudel en t wordt nog gekker as wie dammeet te min gas hebben. Din wordt t blaauwbekken van aarmou of van de kòlle. Mor eh…., ik goa noar mien Griet. Wie goan aan de loop mit n buurtapp. Wie willen veur van t winter n pooltje vörmen.”

“Wil je geern mit lu kloaverjazzen of jokern?” vruig ik.

“Nee, wie willen ons elke oavend verwaarmen bie n temperatuur van 22 groaden. En omdat elk dammeet de thermostoat op 17 groaden zetten mout willen wie veurstellen om beurtelings soavends bie n aander soamen te klontern. Din kin doar de thermostoat omhoog en zitten wie mit mekoar nait te klappertanden. Elk nemt din n hartege beet en wat drinkerij mit en zo komt aal roulerend Jan Splinter deur de winter. Wie hebben ook al n noam. Wie nuimen t ‘WOKS’: Winter-Oavend-Kloetje-Syteem. n Meroakels idee al zeg k t zulf.

Nou tjeu, ik goa noar mien Griet en as k thuus bin bak ik heur der even aine veur.”

Buurman Jan ging flòitend noar zien Griet. Ik zag t al veur mie: dij WOKS. Doar kin je mooi mit op de kovvie kommen, veuraal as lu ook nog plakken blieven…

Buurman Jan- de klos

“Hest t ook lezen? Ze willen ons van de melk òfhebben. Uut n onderzuik is noamelk bleken dat twijdaarde van de Nederlanders t ter mit ains is dat ter plantoardege alternatieven kommen mouten veur koumelk. Wie mouten over op siepel- en worrelnat. Mor ik zeg die dit: d’uutslag is nait reprezenstatief.”

“Reprezentatief bedoulst zeker,” zee ik. Mor buurman ging verder mit woar hai vol van zat.

“Kiek, ik bin dit moal weer nait vroagd. Net as bie elk aander onderzuik. Man, mien Griet en ik binnen ja groot worden mit Joris Drijpinter. Nou, en wie willen nog geern n zetje deurgruien. Mor ja, d’uutslag komt aal dij stikstofdrammers netuurlek goud uut. t Zol mie din ook niks verwondern as d’anti-boerenlobby hier n haand in had het. Tja, en din wait je d’uutslag wel, ja.”

“Nou, hest mazzel”, zee ik, “omreden ik heb nog kovviemelk in huus. En n hombe kouke zit ter ook nog aan.”

“Melk is goud veur elk”, zee buurman Jan. “Ik zeg die dit: der binnen veul teveul lu dounde mit t doagelks strunen noar dingen woar ze over hikhakken kinnen. k Heb heurd dat ter in Duutsland n laidje is dat, noa protest van aine mit lange tonen, hoast nait meer draaid wordt. t Nummertje gaait over Layla in n hoeretìnde. Dat vinden sommege waiken seksistisch. t Wachten is op n doedel of n snokkel dij in de goaten krigt dat Honky Tonk Woman van de Rolling Stones ook gaait over n vraauw dij danst in n cowboybar. Tussen de regels deur kin je opmoaken dat zai prostituee is. Man, loaten ze heur energie toch in wat nuttegs steken.

En nou wie t toch over energie hebben: ze binnen ook dounde mit plannen om in d’haarfst en winter onze CV-thermostoat te begrìnzen. Nait hoger as 19 en noa 10:00 soavens dele noar 14. Dat heb k net guster bie peerdeslachter Poater opvongen. Ze zeggen aaltied: tegenaan zain is t slimste, mor dit is nog veul slimmer: wie kriegen kolle vouten. Mien òl opoe zee vrouger al: zit je mit tonen in d’aaske en worden ze joe kold, din is t n barre tied veur jong en old. En zai kon t waiten. Mor goud, ik loop as n tiet weer noar mien Griet. Dat duurf k wel tegen die zeggen. Tjeu!”

Buurman Jan zag t dudelk somber in. De zeuven moagere joaren waren in aantocht. Zulfs n oproup van de Griekse minister van toerisme om de winter in Griekenland mit waarme vouten deur te brengen zol t leed nait verzachten kinnen.

Want zo as t nou liekt bin je zulfs op Kreta en Kos ook de klos……..

%d bloggers liken dit: