Posts tagged “perspectief

En masse

Het kabinet laat een vergaand scenario voorbereiden voor het geval dat er echt geen bedden voor asielzoekers meer worden gevonden. Er wordt over gedacht om in dat geval jonge, gezonde mannen niet meer toe te laten tot de opvang en ze met wat zakgeld de straat op te sturen.

En masse

Kontroleterreur

kontoleterreur

vergraimd tussen
verplichtens van t uwv
en regels van de ww
worden lu slachtovver
van willekeur

in dij wereld
van twijduusterlicht
en sollisitoatsieplicht
heersen strafkörtens en
kontroleterreur

t is de onderwereld
van t kansloze
kollektief

mit as vaste boan
sollisiteren zunder
perspektief

eltje ©

%d bloggers liken dit: