Posts tagged “pandemie

Moaten

t Is joe vast ook nait ontgoan lu dat de deskundegen t nog aal nait ains binnen over d’aanpak van de COVID-pandemie. Of t nou de kontrole via n app op joen tillefoon betreft, t wel of nait toustoan van festiviteiten of t wel of nait òfstand holden: de mainens fladdern ale kaanten op net as n koppel vlooien op n vlouerklaid noa drij weke vekansie. Zulfs de beste moaten kriegen soms hikhakkerij.

Doarbie komt ook nog dat de pandemie as n geweldeg ekskuus bruukt is en wordt om aal dij moatregeln te rechtvoardegen. Machthebbers kinnen wied goan as ze de legitimoatsie van t volk kriegen en hebben. Mien ol opoe zee vrouger aaltied al: “Ooit komt ter n tied, din bin je t vanzulfsprekende weer kwiet.”

Tja, woorden as lockdown, social distance, mondkapke, vaccinoatsie en grìnskontrole vlaigen op n verjoardagsfeest, tussen t eten van roomhoorns en bitterbalen deur, over de toavel vol mit neutjes en dipsauzen. En tiedens de bikselderij en zoeperij wordt ter nog aal hikhakt over t wel of gain gebruuk moaken van neus- en mondbeschaarmers.

As muzikant beleef je ook minne tieden, omreden veurstellens waren der t òfgelopen joar nait. t Bleef bie t ophoalen van herinnerns over de joaren dat de bandleden en ik noast onze meziekinstrumenten ook t vraauwvolk bespeulden. Des te loater op d’oavend, des t gekker wer t. En op t hoogtepunt gebeurde t voak dat de slipkes en strings van de vraauwlu bie ons over t teneel vlogen en tussen de trommelstokken en snoaren van drumstel en gitoaren terechte kwammen.

Mien keyboard haar doudestieds ook al meerdere geluden en as k din t knopke “strings” (vioulen) indrokde ruip ik deur de mikrofoon: “Kom op mit joen strings”, en din was t zowied. Strings in allerhaande kleuren vlogen over de dansvlouer en over t teneel.

Tegenwoordeg klinkt ter uut mien geavanseerde keyboard zo òf en tou ook t geluud van strings. In stereo en sikkom nait van echt te onderschaaiden. De digitoale technieken hebben zok dusdoaneg ontwikkeld dat je, noast t onder kontrole holden van t volk, ook n kraaie zingen loaten kinnen.

Vandoar ook dij geweldeg strings. En ik mout zeggen dat, as der wat avvekoatjes mit slagroom nuttegd binnen der zo òf en tou nog wel ains wat onderboksems t podium opvlaigen.

Net as vrouger, allìnt de moaten binnen veul groter……

Seintje

t Dagblad muik melden van t faait dat de zörg in ons laand digitoal gezain wied achter lopt. De systemen van zaikenhuzen, artsen en apothekers sloeten noamelk nait op mekoar aan. Omdat digitoal uutwizzeln nait mag is de fax nog aaltied in gebruuk. Ze joagen doar d’haile wereld nog òf op n ol heugie. Ooit ging d’Eerste Koamer veur d’invoeren van t Elektronisch Patiëntendossier liggen. De privacy zol onvoldounde woarbörgd wezen.

Der binnen landen woar privacy nait telt. In Chinoa hebben ze systemen ontwikkeld dij aan joen gezichte herkennen kin of je net n scheet loaten hebben. t Systeem kin zulfs veurspellen wanneer je de volgende rieten loaten. Wat zeggen ie? Dat stinkt?

Inderdoad. En goud ook. Mor t kamerasysteem in Chinoa moakt dat meugelk. De bevolken wordt doaglieks volgd, aal onder t mom van vaaileghaid. Mor in wezen is totoale kontrole t doul. Je mouten der toch nait aan denken lu, dat onze stoat joe hier 24 uur per dag volgt. En dat ze aan joen kop zain kinnen dat je (as Grunneger) t Grönnens Laid nait kinnen.

Mien ol opoe zee vrouger: “Alles wat ik dou, dat is privé en dat gaait van mien aanrecht tot in de plee.” t Ol mìns zol, as ze nog leefd haar, de schrik van heur leven kriegen as der in t overdekte winkelsentrum zo mor uut de luudsprekers klinken zol: “De vibrator die u een jaar geleden heeft gekocht is hoogstwaarschijnlijk aan vervanging toe. U vindt de nieuwste modellen bij ons op de afdeling ontspannende apparatuur op de tweede etage, pal naast de strijkijzers en de robotstofzuigers. Bij ons krijgt u er gratis een doosje gleergel bij.”

Nou k der over noadenk: ik bin even kwiet of dit nou mien opoe overkwam of buurman Jan mit zien Griet…..

Nou ja, as k aankommen moal deur t winkelsentrum loop krieg k vanzulf n seintje…….

%d bloggers liken dit: