Jonk

De Freuleviever ligt in t Olle Bos op t landgoud De Slotplaats tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Dit bos is rond 1880 aanlegd deur d’oadelke femilie Lycklama à Nijeholt. Lestdoags luip ik doar mit vraauw en hond. Zo gaauw je n ìndje van de hoofdwegen òfbinnen kom je in n ooaze van rust. t Is der indringend stil en dat ervoar je in ons laand nait veul meer.

Ik mos hier aan denken dou k t bericht las over de topdrokte op campings, vekansie- en bungalowpaarken. Veur joen rust huif je doar nait hìn te goan begreep ik. t Lewaai van boosters en tweaters wordt overstemd deur t gilpen van eelske doedels en t gelal van doene snokkels. De kombinoatsie eelsk en doen is hailendaal n ramp.

Rustzuikende, eerzoame koalen en grieskoppen zitten mit d’handen in t hoar. Joa, je lezen t goud: ook de koalen. Ze hebben gain rust of duur. n Rustege zummeroavend zit ter nait in. Ze kloagen doarom stain en bain.

Zo gaauw de jonge zombies van veuren nait meer waiten dat ze van achtern leven is der gain holden meer aan. En dat is nait omdat t doar van de moezen wemelt. t Komt deur lu mit n mentaliteit van: dij din leeft, dij din zörgt en dij t laankste leeft, krigt alles. Tja, dat volk leeft mor ainmoal in de wereld en dat is net nou.

Doarbie komt ook nog de stank van verlopen eulie, woar al op tied de patat in kwakt is. De vedde locht doalt as n dokege waalm over schier opgepoetste caravans en trekt as n mörgendook filaain onder luivels en in veurtìnten. Sommegen leven nait om te eten, maar eten om te leven. Over zoepen nog mor te swiegen.

Nou mout je netuurlek nait aal t jonkgoud over ain kamme scheren, mor t is tegenwoordeg in om “de jeugd” in de watten te leggen. Meelieden is op zien stee. Dit vanwege de swoare Coronatied dij ze achter de rogge hebben. Ze hebben in dit rötjoar aldernoarst leden en bezwieken biekans onder de psychische klachten. Ach, gun ze toch heur feest. t Is vast jonkhaid en dat verwaast wel weer.

Buurman Jan kwam guster nog even aanwuppen noa n weekje kampeerderij. Hai was, zo as t leek, glad in de jonkmeulen: hai haar alle doagen goud mit t jonkgoud mitfeest.

Zien freule Griet was doarover minder te spreken……..

Schoelen

Heb je t ook lezen lu? t Dagblad meldde dat in t Noorderplantsoun in Stad de görde goar is. t Is nait zo dat ze dij doarnoa mit stroop serveren, nee, t betreft tuig dat doar leeft as god in Frankriek in n deur heur zulf gekreëerd weldorado. Ze leven zok doar bie nacht en ontied noar haartelust uut op n, deur de stadse hermandad en t lakse gemaintebestuur getolereerde, mizzebulde.

Wat ik ook las was dat men nou t veurnemen het om de ploatselke verordenen aan te pazen, omreden pappen en natholden is gain sukses. Nou is dat sowieso al n bezeghaid van niks, omreden de pap woarin je ruiren begunt op den duur te dijen. De smurrie dij din ontstaait, doar kom je mit gain brijlepel meer deur. Tja, veur dizze kennis huif je gain kok te wezen.

Elk en ain mit gezond verstand en levenservoaren wait dat pappen en natholden op n fiasko uutdraait. Desondanks lees k tot mien stomme verboazen dat ter n poar politieke partijen binnen dij muite hebben mit n haarde aanpak. Dij vinden t walgelke wangedrag zulfs begriepelk. Dij mizzelke mentaliteit komt volgens heur ìnkeld en allain deur de coronamoatregeln. Aal dij misbaksels hebben gain schuld. Je mouten mit dij minkukels meelieden hebben. En volgens dij waiken gaait t vanzulf over en wel op t mement dat de krougen weer opengoan.

As k dit lees denk ik dat dit vast lu binnen dij heur aigen noageslacht mit flewailen handschounen aanpakken. Ie waiten wel, zo’n veurbeeldeg rekloamegezin dat ons leuven loaten wil dat heur opvouden n meroakels groot sukses is. Zai hebben aalmoal schatten van kinder dij aalmoal t veurbeeld binnen veur ale aandern.

Of zollen t olders wezen dij gain boas meer binnen in aigen huus. Stumperds dij niks meer zeggen duurven van t gedrag van heur aigen grommen. Dat soort gezinnen kin je vast ook wel.

Of zollen t lu wezen dij doaglieks mit heur jongen alles uutonderhandeln, lekker gezelleg diskussiërend aan d’eettoavel. Doar is t noa n hap nait gewoon slikken mor eerst nog n haile laange tied kaauwerij.

Tja, t kin netuurlek ook wezen dat t heur aigen netuur is. Ze vinden t nait slim om aandern tot last te wezen as ze zulf de baist uuthangen. Mor t kin ook wezen dat ze t hail drok hebben mit heur politieke karrière en aandere verplichtens. Ze kommen aan opvouden nait meer tou, loat stoan dat ze mit mekoar in gesprek kommen.

Dit leste liekt mie nait onaannemelk. Ze waiten nait meer wat ter onder t volk leeft. Ze hebben schienboar gain benul van aal t leed en t verdrait van omwonenden van t Noorderplantsoun. Ze waiten domweg nait dat lu doar schoelen mouten veur geluudsoverlast deur gettoblasters en de grootbekken van traaitertuug van de riggel. Ze hebben der gain ìnkele nootsie van wel de brij doar ainglieks koulen mout.

Traauwens: veur pappen en natholden kriegen politisie ook geld. Mor of ze t din verdainen is n aander verhoal. Mor ja, dat is nait bloots in Stad zo. t Is in ale grode steden ain pot nat. Aal mit aal strontnat, dus.

Of schoelen din nog helpt……..