BUURMAN JAN – Flòiten

BUURMAN JAN – floiten….

k Zat te wachten op buurman Jan dij, zo as gewoonlek om dis tied, even op de kovvie kwam. Aal flòitende kwam hai binnen……

“Bist aan t repeteren veur t songfestival?” vruig k verboasd. “Kovvie?”

“Joa, wel kovvie, mor nee, gain songfestival. k Heb lezen dat ter n tekört is aan leerkrachten. En om dat op te lözzen kinnen ze ook lu bruken dij der nait veur deurleerd hebben. Peerdeslachter Poater en elektrisch Eppie kinnen zunder onderwiespepieren helpen t tekört op te lözzen. En ik dus ook. Doarom bin k alvast laidjes aan t leren.”

“Zo, dat is nait mis. Mor hest wel ains n klazze van binnen zain?” wol k waiten.

“Zeker wel,” zee buurman Jan. “Der binnen zulfs klazzen bie dij k wel dreumen kin, omreden mien juvven en meesters moggen mie vrouger zo geern lieden dat ik n poar joar extroa blieven mog. Ik kin mie dus goud inleven. En as je t goud beschaauwen is der nait veul veraanderd. In Hoogeveen komt ja n Sjerrie Baudet-school. Nou doar leren ze de kinder steertdailens.”

“En ze leren dat ze zok elitair vermenegvuldegen kinnen,” zee ik.

“Tja, overaal hejje pluzzen en minnen,” zee buurman Jan. “Kiek, steertdailens heb k vrouger ook ja leerd. Ik kin doar zo terechte. Boetendes kin k meroakel goud mit kinder omgoan. k Heb guster nog de beudel van d’overburen d’oren wossen. Dij ston tegen mien hege aan te pizzen.”

“Nou, dat belooft wat,” zee k bezörgd.

“Och, t het veul veurdailen,” zee buurman Jan. “Ik heb heurd dat n haandstok en n rolloator in t onderwiesleerpakket kommen. Zulfs n scootmobiel beheurt tot de meugelkheden. Gezain de stiegende zörgkosten sorteer ik alvast even veur. As k ze neudeg bin vergoudt mien waarkgever dat. Op dizze menaaier heb k gain aigen riziko. Kom, ik goa noar mien Griet. Dij wil heur tanden ook in t lesgeven zetten. Tjeu!”

Ik ruip buurman Jan nog noa dat hai en zien Griet der nog ains goud over noadenken mozzen, mor heur besloet ston bliekboar vast. Mien ol opoe zee vrouger din aaltied:

Wat helpt flòiten as t peerd nait miegen wil…….