Staarfkonstruksie

Zorgorganisatie Allerzorg voerde op 1 oktober een patiëntenstop in voor terminale patiënten in Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Onlangs kwamen daar Noord- en Midden Limburg en Nijmegen nog bij. Er was geen geld meer.

De afgelopen weken is aan minstens 23 terminale patiënten die thuis wilden sterven zorg aan huis geweigerd. Zelfs terminale thuiszorg is niet meer gagarandeerd!!

Staarfkonstruksie