Bondscoach

Normoal gesproken bestaait n voetbalploug d’haile wedstried uut elf veldspeulers. Mor soms wil t wel ains lokken om t leste floitsignoal mit minder te beleven. Dat gebeurt as n speuler zien best doan het om veur t ìnde van de wedstried van t veld stuurd te worden.

Mainsttied is zo’n speuler din hoogst verboasd of zulfs stok vergreld. Onbegrip en verontwoardegen openboaren zok noa n roie koarde mor aal te geern. n Mentoale gesteldhaid dij je ook voak aantrevven bie kriminelen dij in de kroage grepen binnen.

Dit gedrag vindt zien oorsprong voak in t faait dat t besef van aigen foalen ontbrekt. n Gemankeerd nörmbesef komt traauwens ook geregeld veur. Schuld ligt bie d’aandern, nait bie joezulf. Ook al is dat tegen beter waiten in.

t Kin netuurlek ook wezen dat je deur toudoun van aandern mittrokken binnen in n proses van aalgehaile malaize. Joen aigen rol is din dail van n kollektief en dat moakt t aksepteren van aigen foalen der nait makkelker en inzichtelker op. Mor zeker is dat je ook din de bok binnen. Laggen as n boer dij koeskillen het vaalt joe din slim swoar.

En t duurt soms laank veurdat joen frank valen is (sommegen zeggen t kwartje). En t vaalt nait tou om doarnoa weer frank en vrij deur t leven te goan. Veuraal as joen bestoan en joen welwezen der onder lidt. Want reken der mor op dat n boer n misoogst nait zo mor even te boven komt.

In sommege gevallen mag n prestoatsie gain noam hebben, mor as t funksioneren van n boer in t spel is, lig je tegenwoordeg onder n vergrootglas. d’Ain zit stikstof in de wege, d’aander daaiernleed. Weer n aander kniepen ze om aandere redens even filaain mor stief in de balen. Sommegen kinnen heur affeer din wel voarwel zeggen.

Zo’n veurmoalege boer kin netuurlek aaltied nog bondscoach worden van t nationoale voetbalelftal. Mor as t din n fiasko wordt blift t nait bie balenkniepen. Nee, din krieg je de zak. En din mout je weer op zuik noar aander waark. En dat kon wel ains nait mitvalen, omreden n boerenaksent kin sukses in de wege zitten.

Traauwens: mocht je as bondscoach mislokken din kon in t leste schrieven van de KNVB as ontslaggrond wel ains kört en poëtisch luden:

PS

t Was n ploug zunder rime, zunder drive. Vandoar dizze noot onderaan de braif.

Körtom: der zat gain meziek in……..

De Boer

As n boer waarkt het de politiek niks te vrezen. Teminste dat wordt ter zegd. Mor t verhoal gaait ook dat, as n boer nait meer klagt t ìnde der doagen noadert. Boetendes, as trekkers inzet worden veur sper- en dramwaark is t ook goud mis. Din binnen de roapen goar, ook as ze nog nait rooid binnen. Dat hebben wie doudestieds aalmoal wel in t Dagblad lezen kind. Deure van t pervìnsiehuus het ter nog n schiere foto aan overholden.

Ach, boer wezen vaalt ook ja nait tou. Vandoar dat sommegen der wat biebeunen as campingholder. Zo’n boerencamping is veuraal in trek bie lu dij gek worden van t gebölk van aandermans grommen mor dij wel de stank van n mistbulde verdroagen kinnen. Inderdoad: de doulgroep dij ook wel ains n stokje in n streektoal leest. De boeskoolkoppies en de koalen.

Mor om nog even op boeren weerom te kommen: dij binnen der in allerhaande soorten. Zo heb je bievubbeld n dikke boer, n hereboer, n keuterboer, n swieneboer, n kezeboer en netuurlek nait te vergeten: De Boer. Ie waiten wel dij man mit veul bienoamen woar doaglieks nog n stok of wat bie kommen. Hampel, odde, onbenul, gozzel en bloaze binnen wat benoamens dij zien kwaliteiten benoadrokken. De man dij ons voetbalelftal noar d’Europeze titel laaiden mout. Mor volgens sommegen is hom al veul mishottjed en het hai zok al voak mishad. Dij binnen der din ook vast van overtuugd dat hom der nog wel meer miskultjet.

Of hai t spultje in toom holden kin, of dat hom de kikkers uut de kookpot springen binnen ook vroagen dij sommegen bezeg holden. Der binnen hail veul zulfbenuimde deskundegen dij t antwoord al waiten. Veur De Boer geldt in elks geval wel: n boer is n boer en as je hom omdraaien blift t n boer.

Of dizze ook knorrende vet wordt vaalt te betwieveln.

As t mor gain Promessie wordt…….