Buurman Jan – wolf

“Kovvie?”

“Tuurlek”, zee buurman Jan, “en as t kin mit n dikke snee kouke.”

“Nou, ik heb dit moal zulfgemoakte povvert veur die,” bood ik hom aan. “Bakt noar mien òl opoes resept,”

“Doar spij ik nait op,” zee buurman Jan. “Lekker man. Dat vaalt ter vast goud in noa n weke van niks aans as ellìnde. Der waren weer hail wat wolven in schoapsklaaier in de weer om ons laand onvaaileg te moaken.”

“t Kon inderdoad weer nait op,” beoamde ik.

“Nou wie t over wolven hebben, ja: wat veur wild dulden wie ainglieks in ons laand en houveul?” zee buurman Jan. “Wat is ainglieks reëeel in n laand mit 18 miljoun twijbainers. t Is toch bie de wilde knorhoanen òf as je joen hounder, schoapen, pony’s en vee achter hoge hekken en òfrasterns votstoppen mouten omdat dagdreumers deursloagen binnen. k Wor dörms van aal t getjaauwel over hou geweldeg t wel is dat ter wolven deur ons laand dolen. Nog even en wie kriegen t zulfde kaberet mit de lynx. Dij schient ook al onze kaande op te kommen.

k Wil nait veul zeggen, mor ons laand wordt aal meer n diktatuur van minderheden dij heur denkbeelden over heur hobby’s opdringen as d’ainege woarheden. Elke dag binnen der verongeliekte drammers bie t pad dij mit veul overlast aandern heur wil opleggen willen. Ik zeg die dit: Nederland is nait inricht veur dat soort ongelimiteerde fratsen.

En ze vergeten ain soort: heur aigen. Dat is de grootste veroorzoaker van de perblemen. Boetendes is t gezond verstand in heur kringen aal meer aan slietoage onderheveg. Ik zeg die dit: heur I.Q. lopt qua meugelkheden nait parallel aan d’ontwikkelns in onze tied. t Wordt hier doardeur aal meer n wildeboudel. t Duurt nait laank meer of ze stèllen wolven aan as schoapherders.

Kom, ik goa weer noar mien Griet. Even snakken over dien lekkere povvert. Mien Griet kinnende wil zai dien bakkunst overtrevven. k Zal nait tegen sputtern. Ik bring die wel n hompie. Tjeu!”

Buurman Jan ging op huus aan. Ik docht nog even noa over zien reloas. Der zat wat in. t Liekt ter inderdoad op dat de bere in ons laand lös is.

En dat nait bloots in en rond Hongerge Wolf……

Pompkederij

t Bliekt dat veul lu tegenwoordeg van de wind leven kinnen. Aandern binnen doarentegen overleverd aan de grillen van schietpotten en windboelen. Zo het onze regeren t plan lanseerd om ons verplicht brompompen in de moage te splitsen. Dij pompen worden ons as vergruinwonders aanprezen. t Doul is ook om binnen 10 joar 2,5 miljoun wonens te izoleren. t Kin dus mor zo wezen dat ter op n dag n vrumde Frans of Fransien bie joe veur de deure staait en joe opdragt om t vergruinensproses binnen n joar òf te ronden. Je kriegen as goudmoakertje nog n pompschroevendraaier kedo om de kosten van t òfkoppeln van joen olle apperatuur wat te drokken, omreden instelateurs kommen nait meer veur 25 euro in t uur.

k Heb heurd dat ter veur dizze put veul ex-bezinepompholders omschould worden. As tanken aan de pompen n vermogen kost en t gewone volk zien stoalen ros nait meer vouern kin din is t ja gaauw beurd mit heur tankstations. Dus is der binnenkört volk zat om joe op te droagen de normeren (dat is t nije synoniem veur verplichten) in gang te zetten. Dij pompaansmeerders priezen joe prachtege, of zo as zai t zulf nuimen, pompeuze waarmtepompbolides aan. Of je doar bliede mit wezen mouten? Tja, aal wat pompeus is is in wezen overdreven schier. Hoogdroavend. Of te wel: te staark aanzet.

Ach, je kinnen aaltied nog zeggen: loop noar de pomp en bind joen 24 ponds pompernikkel mor op joen rogge. Mor ik bin bange dat je din aan t körtste ìnde trekken.

Hou din ook: pomkebloaden bie mie in de viever kommen elk joar weer vannijs gruin teveurschien. t Wotter is noamelk al joaren schoon en glashelder.

En t schierste is: dizze pompkederij kost niks……