Posts tagged “natuur

Riederij

t Dagblad ploatste onlangs n bericht over n fietstocht. Nou is dat op zich gain nijs, omreden bienoa elk ridt tegenwoordeg ja op t rad. Mor dit ging over n rit in de blode reet. Nou wil k joe eerst even teleurstellen: ie kinnen doar (hoogstwoarschienlek) nait aan mitdoun. t Gaait noamelk om de joarliekse Philly Naked Bike Ride in de Amerikoanse stoat Pennsylvania en wel op de dag van t Grunnens Ontzet.

Dailnemers aan dizze noakte fietstocht maggen heur boksem, shirt en ondergoud thuus loaten. t Ainegste verplicht stokje stof is dat van n mondkapje. Dou k dat las vruig k mie òf: “Zollen der ook lu wezen dij twij of meer mondkapkes bruken goan?”

Mor goud, willen ie tiedens t fietsen ook de wind vuilen op n stee woar t aans nait waait din blift ter niks aans over as n oepke op n nudistencamping. Veur aal dij aandere fietsfanoaten blift ter niks aans over as kloetjeriederij op bieveurbeeld t Hogelaand, in Westerwolde of deur Drìnthe. Want rad aan rad kloetjeklitten is bie veul lu n favoriede bezeghaid.

En wat te denken van buurman Jan en zien Griet dij, mit heur fietsen achter op d’auto, baaident om onverkloarboare reden in d’auto opsloten zaten. Brandweer mos der aan te pas kommen om ze uut heur snikkelhaide auto te redden. Ze wollen brandweerkommandant nog n rad veur d’ogen draaien, mor dij trapde der nait in.

En zo wemelt t van de lu dij doaglieks t zoadel (of wat aans) waarm holden. Grofweg kin je ze indailen in n poar doulgroepen.

Je kommen ze tegen in alerhaande soorten, gewichten en moaten. Van lycrapakjepokkels en uniseksstellen tot aan fietspadswaalkers en picknickpìnzen. n Bont gezelschop dat ain ding gemain het: op gezedde tieden n kop as n bolle.

Wat zeggen ie? Vinden ie t wat aal te aalgemain en te grof steld?

Ach, netuurlek lu, je mouten eerzoame fietsers ja nait belaggelk moaken. Toch?

O,……..ie beheuren tot ain van de genuimde doulgroupen……

Drokte

Doaglieks is der wel nijs over de wonenmaarkt. Ook in t Dagblad, en dat is gain wonder. Lestdoags ston der nog n (onhaails)tieden in over t veurnemen om in t noorden honderddoezenden wonens te baauwen, omreden de Raandstad kin din ontlast worden. n Genereus aanbod, mor of dit nou zo’n meroakel veurnemen is vaalt te betwieveln.

t Is netuurlek dudelk dat dit n verrekt goud verdainmodel wordt. Investeerders en ontwikkeloars zitten nou al te kwielen bie de gedachte dat de duvel bie heur t geld op bulten schit. Dij gruien in aandermans ongelok. Wat echter ook dudelk is, is dat t welwezen van de mainste noorderlingen der nait op veuruut goan zal. Joagen, boundern, soezen, drokte, opstoppens, aargernizzen, kloagen, hoge priezen, binnen n aantal begrippen dij de wille vast as stoal al gaauw ondermienen goan.

En doar woar de wind hoelt zal n störm van protesten t laand tamtaaiern en zal d’onvree in rap tempo gruien. d’Ervoarens dij lu tot nou tou mit insproak hebben garandeert dat mìnsen kleumend in de kolle kommen te stoan. Lu dij in t verleden opkommen binnen veur heur gezondhaid kinnen doar bouken over schrieven mit as bieloage n ellenlange medesienIieste.

Tja, doar woar de degelkhaid woont, kiept binnen de körtste keren t vertraauwen om. Dij staait al joarenlaank te wankeln vanwege de wind- en gasontwikkelns. Op n zeker mement zal dat zulfs te meten wezen op de schoal van Richter. Doarnoast zellen swoare störmen t laand taaistern en elk wait dat, doar woar t haard waait, iemen volk verlaizen.

t Ekonomisch Instituut veur de Baauw meldt in n nij rapport dat ter veur 2030 ain miljoun nije wonens realizeerd worden mouten. Om de schoarste op de wonenmaarkt de kop in te drokken mout dat in de gruine kontraainen. De boeren vuilen nou al natteghaid, zulfs in de dreuge zummermoanden. Nou binnen twaalf boeren en n hond din wel dattien rekels, mor as t de boeren goud gaait, gaait t de haile wereld goud. Teminste zo dochten ze der vrouger over.

De prognoze dat de bevolken in ons laand deurgruit to 20 miljoun zunderlingen betaikent nait veul gouds. Dizze veurspellen holdt boetendes in dat men zundermeer uutgaait van bevolkensaanwas. Dat ter din nait veul ruumte meer over is veur n dikschieterliere, n kaarzenbikkertje en n raaitvink zal dudelk wezen.

Wanneer zol der aine opstoan dij zegt dat 15 miljoun genog is.

n Lutje kind is ja al n huusvol drokte……..

%d bloggers liken dit: