Posts tagged “nationale ombudsman

Kommunikoatsie

Het optreden van onze nationale ombudsman Van Zutphen in de media was een sprekend voorbeeld van de huidige transparantie van de politiek in het algemeen.

Kommunikoatsie

Tragiek

Volgens de Nationale Ombutsman heeft de overheid het menselijk belang met de invoering van de nieuwe pgb-wet op alle fronten uit het oog verloren. De overheid is, zoals al vaker gebeurde, tekortgeschoten en lijkt maar niet te leren van eerder gemaakte fouten.

Tragiek
%d bloggers liken dit: