Posts tagged “minderheden

Etnisch profileren

De discussie en spanningen in de Verenigde Staten rond politiegeweld, etnisch profileren en racisme spelen in Nederland ook. Volgens Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP leidt eenzijdige berichtgeving en beeldvorming tot gevaarlijke polarisatie. Zaken worden niet van twee kanten belicht en het geluid van kleine groepen krijgt onevenredig veel aandacht.

Etnisch profileren
%d bloggers liken dit: