Eten en dronken

“Als de witte dominante cultuur…..”

Tiedens n rustege rit klonken dizze woorden uut d’autoradio. As ik dit heur heb k al eten en dronken. Verongeliekte wokers bezörgen mie aal voaker n roare smoak in de mond. Ook dizze, gekleurde stem. Desondanks trok dij mien aandacht. t Ging noamelk over eterij en de doarbiebeheurende beraaidenswiezen, resepten en ingrediënten.

Mor der wer slim subjektief in potten en pannen ruird.

De stem haar n verontwoardegd verhoal over d’eetkultuur. As veurbeeld wer de roti van n bekìnd woarenhuus nuimd. t Was schandoaleg dat lu dit roti nuimden, omreden dij prut haar gain rotiploade. De widde arrogantsie stroalde hier van òf. Körtom: t Is n minachten van de kultuur woar de roti oorspronkelk vandoan komt.

En zo passeerden nog meer veurbeelden woarbie schaande sproken wer over “de dominante witte cultuur”. De stem aigende zok t recht tou om mie op te dringen dat zien frustroatsies mien perbleem worden mozzen. En dat paast volledeg in de hoatkultuur van lu dij t ter nait om gaait om van de wereld n betere leefomgeven te moaken, mor om heur vergrèldhaid aan aandern op te dringen.

t Is de deuggekte dij in t aalgemain links van t politiek spektrum ploatst wordt. Elk dij slim kritisch is wordt as rechts bestìmpeld. Van n gulden middenweg hebben ze in dizze kringen bliekboar nog nooit heurd. Doarbie wordt “de widde mìns” elk moal nait as geliekwoardeg benuimd mor as vijand. Van geliekwoardeghaid is gain sproake.

t Komt ter op dele dat t recht van de staarkste gelden gaait.

Dat is n verontrustende konstateren. Veul lu hoalen de scholders derover op. Dij eten in ale vree en tevredenhaid bie n Chinees, n Italioan, n Griek of n Azioat. In veul van dij restaurants hebben de koks heur beraaidenswiezen en ingrediënten aanpaasd aan de Nederlandse smoak en kultuur. En doar is niks mis mit. Smoak is noamelk heur verdainmodel.

Dat de pruivers dit woarderen het niks mit minachten te moaken. En in de mainste gevallen zeggen ze:

“k Heb lekker eten en dronken……”