Posts tagged “middenklasse

Middenklazze

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwt dat de grote middengroep van werkend Nederland tijdens de crisisjaren uitzonderlijk veel veerkracht heeft getoond, maar dat daar een eind aan komt. De middenklassers moeten steeds meer moeite doen om zich financieel te redden…….

Eltje Doddema

Ramp

De financiële crisis en de flexibeler arbeidsmarkt hebben er de afgelopen tien jaar voor gezorgd dat de middenklasse in Europa is gekrompen. Het aantal mensen dat iets minder dan modaal tot twee maal modaal verdient, neemt in vrijwel alle Europese landen af. Dat betekent meer armen en meer rijken.

Ramp

Ram(p)koers

Ramkoers

waarkzekerhaid
is uut den boze
vrije doagen binnen taboe
oldern worden
as last ervoaren en
de regelgeven is n ratjetoe

rechten transformeren
in plichten soms in
waarkverschafmodellen
managers kreëren loagen
om aigen pozietsies
zeker te stellen

de vrije maarkt zol n
zegen wezen veur n
florerende ekonomie

nou wordt de middenklazze
verzwolgen en dat is
funest veur de kohezie

eltje ©

%d bloggers liken dit: