De lul

Wie leven in n tied dat aal meer lu in n slachtovverrol kroepen om zo d’aandacht op zok te vestegen. Doarbie verkloaren ze heur aigen standpunten, inzichten en/of gevuilens veur woar en is aal t aandere gevoarlek, verkeerd, rasistisch en/of diskriminerend.

Dat dut mie denken aan lutje Lammert. Hai was op school nait de mainst gelaifde leerling. Hai vrat van alles uut wat verboden was en luit ook geregeld zien handen wappern. Lammert kon ook meroakel goud uut de vouten mit zien bainen. As n leerkracht der wat van zee din was zien allereerste reaksie: “Ik bin ook aaltied de lul.” Tja, en dat was ook zo. Nait aaltied, mor wel mainsttied.

Voak was hai bie n akkefietje betrokken en was e weer “de lul”. Dij zulfbenuimde slachtovverrol wer op den duur zien twijde netuur. In zien wereldbeeld waren der twij soorten lu: de goien en de slechten. Hai was d’ainege goie, de rest waren aalmoal de slechten.

Wat dat betreft haar hai al vroug in de smiezen hou of de wereld in mekoar zit. Vul in stee van “Lammert” klimoat-, gender-, kultuur- of energieaktivisten in en je kreëren as zulfverkloarde goien vanzulf joen slachtovverrollen.

Körtom: “de slechten” binnen de lu dij gain aktivist binnen. Lu dij der n aandere mainen op noaholden. Lu dij kritisch binnen, in reële oplözzens denken en t gezond verstand bruken. Veul aktivisten zain dat soort lu noamelk as n gevoar en as n perbleem. Zai rechtvoardegen heur aktivistisch handeln voak mit gekleurde argumenten, aigen woarheden en/of dubbele agenda’s.

Doarbie moaken ze handeg gebruuk van t mechanisme dat slachtovvers voak begrip kriegen veur heur zulfbenuimde ellìnde. Van doaruut wordt emootsionele drok uutoefend op de “slechten”. Veur aktivisten is aandermans kommentaar din ook voak t bewies dat zai aaltied aan t körtste ìnde trekken en in heur toukomst en ontwikkeln bedraaigd of achtersteld worden. Dat ze de lul binnen.

Elk dij n aandere mainen het deugt in heur ogen nait. En as je mor voak en haard genog roupen, krieg je vanzulf n podium. “De slechten” worden vanzulf murw en/of schietensbenaauwd en duurven op n duur niks meer te zeggen.

Dij binnen din echt de lul……..

Ogen

In aal meer landen binnen lu aan t mottern over de vroage of aal dij coronaregels nog wel zin hebben en of de verboden en veurschriften nait van toavel kinnen. Lu worden stoadegaan aal ongeduldeger en moaken zok veurnoamelk zörgen over de lol in heur leven. Of, zo as mien ol opoe vrouger aaltied zee as aine ongeduldeg was: de broodkrummels begunnen te steken.

Doarbie speult aigenbelang voak n grode rol. Ik kin mie ook nait aan d’indrok onttrekken dat t inderdoad veurnoamelk gaait om de geneugten des levens. Lu willen dij bie veurkeur op n kloetje en in n mieghommelnust beleven. Dat ter nog aal lu binnen woarvan de gezondhaid bedraaigd wordt, wordt din even uut t oog verloren.

En din hebben we t nog nait ains over de zgn. wappies: de notoire ontkenners van corona. Kiek, kritisch wezen is n goud ding, mor as je joe as gevoarleke idioten manifesteren is der wat mis. Dat soort volk heurt n klokke luden en denkt dat ter n Engel in de toren zit. Aine dij digitoal mit engels zolt streut en aandern verknolt dat dat n wondermiddel is.

Kiek, kwakzaalvers binnen der deur d’aiwen hìn aaltied al west. Hail veul lu hebben doar perbaaierd boat te vinden veur d’ain of d’aandere kwoal. Veul “patiënten” binnen op ain pode weer op huus aan goan. Mor desondanks binnen der tegenwoordeg ook nog lu dij zainde blind achter zo’n “Engel des Doods” aanlopen.

Hou din ook: d’ogen binnen en blieven de kommende tied vast nog richt op Corona in aal zien varianten en mutoatsies. Der zellen vast nog veul mìnsen deur t oog van de nale kroepen. Dij kinnen t teminste nog noavertellen. Mor lu dij veurgoud d’oge sloten hebben nait meer.

Wat “ogen” betreft: vrouger haar de schipper zien ogen voak richt op zien vraauw. Dij, de schippersvraauw dus, hong in de zelen en trok de proam. Doar haar de schipper n goie reden veur. Zo kon hai op zien vraauw pazen en kon hai heur goud in de goaten holden.

Mien vraauw trekt op dit mement wat kruderij uut t kassie en ruirt intied in wat potten en pannen. Je mouten t waark ja aan deskundegen over loaten, nee din.

En ik? Ik hol t oog derop…..