Posts tagged “leven

Buurman Jan : As……

“Moi, hier bin k weer. Mien Griet en ik binnen gusteroavend weerom kommen. Onze oaventuurleke raaize noar Oekraïne is op n fiasko uutdraaid. Wie waren nog mor net over de grìnze of mien Griet kreeg t in de kop om weerom te goan. Dat vuil nait tou, mor uutìndelk is t ons lokt om via n lange ommelandse raaize thuus te kommen. Mien Griet zee net nog: t is overaal in de wereld n soepzootje.”

Doar wol k buurman Jan dails geliek in geven. Mor ik kreeg gain kans.

“k Las net nog in t Dagblad dat ter in Engeland n minister is dij wil dat, as je as bewoner mit joen aigen huus aan de loop willen, d’haile buurt eerst insproak hebben mout. Der mout din stemd worden over welke materioalen je wel of nait bruken maggen, of je wel of gain zoadeldakje in mekoar knutern maggen, over de grootte van joen akkenailtje, körtom over t haile baauwproses. Man, je zollen mor in n stroade wonen mit bloots netuurwappies. Din wor je dwongen om achter in joen toene n olle plee mit zo’n holten deksel te installeren. Ik zeg die dit: mien Griet is slim stèld op heur privé en dat gaait van t aanrecht tot in de plee. Man, overaal is ja wel wat. Dat hebben wie tiedens onze raaize ook konstateerd. Op òfstand lonkt aandermans leven, mor as je der maank zitten vaalt t voak tegen. Doarom binnen wie ook weerom kommen.

Mor t is hier nait veul beter. Lu hebben t drokker mit aandern as mit zokzulf. En der binnen teveul dij oordailen over dingen dij ze nait begriepen. Aal dij zoesklötten doun niks aans as liepen en miepen. Onze regeren is al nait veul beter. Ik las dat alle schoulen binnenkört n team van “deskundegen” over de vlouer krigt om heur toal- en rekenonderwies op te krikken. En dat geldt ook veur t vak burgerschap. Nou, dat vullen ze vast in mit waike woke-lezzen. Mor k zeg die dit: kinst ter op reken dat ter binnenkört hail wat biespiekertoko’s uut de grond wazen. Zoksoort initiatieven waarken as pokon op mien Griets geroaniums. Woar subsidiegelden stromen doar zwemmen ook profiteurs. Dat is nog nooit aans wèst.

Mor ehhh……, ik goa nou weer noar mien Griet. Dij het de kovvers vast al uutpakt. Je mouten t waark ja aan deskundegen overloaten, nee din? Boetendes, zai krigt van mie ook ja subsidie. Nou tjeu…..”

Buurman Jan was in aal dij weken niks veraanderd. Zien kiek op de wereld was nog aaltied geliek. Aan ding was wel aans: hai was nait toukommen aan zien kop kovvie.

k Mos nog even denken aan dij biespiekertoko’s. Ik docht aaltied dat ter al goud opgelaaide deskundegen veur de klazzen stonden. Mor ja, dij lu hebben t vast te drok mit onnut, streefstrapatsen en stressvergoaderns. Zo’n “deskundege” wezen, dat liekt mie wel wat. Joe richten op n poar vakken, gain oldergesprekken, gain verplichte noaschoulens, gain boetenschoolse fratsen, gain putenplakkerij, gain………..

Man, as ik leerkracht was………..

Dreugkloten

Dat ons laifmeneer vrumde kostgangers het bliekt elke weke weer. Noast löslopende verwarde lu in stroaten en stegen bliekt dat ter aal meer mafkezen vlaigen. In de ruumte wel te verstoan. Tussen twij vleugels. Doar schient noamelk veul agrezzie ploats te vinden. Per joar zörgen n lutje doezend malloten veur overlast.

Ain van d’oorzoaken kin wezen dat ze dailnomen hebben (of nog dailnemen) aan onze volkssport nummer aine: voetbal. Onderzuik van n Schotse akkedemie het noamelk uutwezen dat je vanwege t koppen d’hazzens beschoadegen kinnen. Joen benul kin doar op termien slim seupel van worden. t Is dus ook nait vrumd dat aal meer lu de wereld aankieken veur n doedelzak. Sommegen zeggen zulfs dat de mìnshaid der in t aalgemain nait lozer op wordt. Vandoar t woord “mìnsDOM” vanzulf.

Nou binnen der lu dij de buie hangen zain en al drok dounde binnen mit t klonen van levende hoave. Ze willen redden wat ter nog te redden vaalt. Der wordt din ook drok experimenteerd, ook op t terraain van seks. Dammeet kin je mit n robotje op elk tiedstip van de dag joen lusten botvieren. Ik hoop wel dat je dij, deur joen stem aangestuurde, Dollie of Mollie goud programmeren. Aans kon t wel ains op n flottjeboudel uutlopen.

Mor goud, niks is te gek tegenwoordeg. t Schient zulfs dat ter lu binnen dij van heur dierboare n gedreugde tepel of veurhoedje op t nachtkassie liggen hebben. Tja, dat liekt mie ainglieks niks veur dreugkloten.

Nou hoop ik nait dat ik joe mit dat lèste op gedachten brocht heb….

%d bloggers liken dit: